Breaking News

Falukuriren 5 maj 2022

Med anledning av artiklarna skrivna i Dt, Falukuriren 5 maj 2022

Artikel 1:
Topp i nytt dalaparti vill skrota demokratin – tror på frälsning från rymden

Artikel 2:
Gabriel Ehrling Perers Parti värvar sektledare som hyllar Putin och vill ha New Age-diktatur

Artikel 3:
Partiledaren om toppnamnet som vill upplösa demokratin: ”Man kan ha egna åsikter”

Artikel 4:
Forskaren om rörelsen i Rättvik: ”Kan betyda mer kaos i politiken”
 

Med anledning av www.falukuriren.se skriverier 5 maj 2022, då partiet NyFramtid:s www.nyframtid.se lista för Rättviks kommun offentliggjordes till allmänheten och pressen.

Falukuriren blandade ihop partiet NyFramtid och AIC. Anledningen var att toppnamnet på Rättvikslistan Lars Helge Swahn även arbetar inom AIC (www.swe.unifier.se) som är en förening med en livsåskådning. Falukuriren menar att denna livsåskådning är extrem, och därför har man skrivit om denna förening och livsåskådning i nedsättande och förlöjligande ordalag. Falukuriren har på detta sätt motarbetat demokratin i Rättviks kommun.

NyFramtid ställer upp i kommunvalet i Dalarnas kommuner….

De inledande styckena i texterna från Falukuriren rör ihop det mesta som AIC har skrivit till nästan oigenkännlighet, man tar meningar och sätter ihop som snedvriden sensation. Texten är skriven i syfte att svartmåla partiet NyFramtid och Föreningen AIC, förneka människans inre  potential, utvecklingsmöjligheter, motarbeta Sveriges demokrati och journalisterna agerar grindvakter för den nu rådande Globalistiska Agendan som råder med World Ekonomic Forum som spindeln i nätet.

Dessa Journalister arbetar för att föra människor bakom ljuset om vad som verkligen händer, invagga människor i rädsla och använda detta som medel för att vilseleda dem till sämre hälsa och död i förtid. Journalisterna är viktiga hantlangare för CABAL, den Globalistiska Djävulssekten som nu arbetar frenetiskt bakom kulisserna, som arbetar för att decimera den Jordiska befolkningen med målet ”Total Destruktiv Djävuls-Diktatur”. Och det handlar om kontroll och makt – inget annat.

Bonnierkoncernen kan ha satt uppemot 100 journalister för att smutskasta AIC och skriva ihop det som Falukuriren presenterade.

Här kommer kommentarer till det som Falukuriren skriver – där vi valt att klara ut en del saker som inte blivit presenterat på ett riktigt sätt.

AIC:

Pandemin är inte förnekad. För en pandemi gäller nu endast stor smittspridning, inte stor dödlighet. En influensa som drabbar många människor i många länder går då enligt ändrade regler som pandemi. Många fler människor än normalt har inte dött under 2019, 2020 och 2021. Däremot har man från styrandes håll arbetat aktivt för att få de som verkligen har dött av olika orsaker till att klassas som dödsfall beroende på Corona.

Utomjordingar i omloppsbana: Många miljarder mänskliga intelligenser finns nu på jorden, där många också inkarnerat i mänsklig gestalt. Bakom kulisserna arbetar många också som inte för tillfället har mänskliga fysiska kroppar. Dessa har olika utvecklingsgrad och arbetar med olika grupper av människor på planeten. Eftersom jorden nu är en knutpunkt med mänskliga intelligenser i fysiska kroppar från olika planetära system – så uppehåller sig också deras motsvarigheter från dessa civilisationer även på stora rymdskepp i vårt solsystem. Dagens flertalet människor kan inte tänka sig att andra civilisationer skulle ha kommit längre i sin utveckling och kunskap om livet och dess tillämpning. All existens har med utveckling att göra. Vi i vårt nuvarande tillstånd är inte medvetna om detta, vilket gör att vi i allmänhet inte kan förstå andra civilisationers inblandning i jordens mänskliga historia. (Det finns tusentals frisläppta dokumentationer såväl från militären, underrättelseorganisationer från olika länder, vilka har bekräftar utomjordisk närvaro på jorden sedan 2:a världskriget).

Att en dold regering styr världen: Så är det. Den förlängda armen av denna är bl.a. World Economic Forum (WEF). Deras samarbetspartners med mer än 700 av världens största företag och deras andra koncerndelar bildar tillsammans det drev som dikterar hur världen nu skall se ut efter deras ”fjärde industriella revolution”, som inbegriper total diktatur. Dessa bolag innehar så pass mycket aktier från statliga bolag och tillsammans kan de nu diktera allt som sker i samhällen och länder.

Upplösa demokratin: Det vill vi inte. Alla skall kunna uttrycka sig i tal och skrift. Människans utvecklingsnivå visar hur samhällsformen ser ut. Idag i Sverige har vi skendemokrati, dvs. diktatur. När människan har utvecklat sig till den nivå att vi är mer samstämda utvecklingsmässigt, då har vi kommit till den nivå att vi vill att samhället skall representeras av ett representativt råd av de mest utvecklade av världens individer. Dessa individer arbetar då för folkets utveckling med folkets bästa som mål, där alla människor själva med sin medvetenhet och högre utvecklingsnivå helt transparent kan skåda vad dessa individer arbetar med. Detta är något helt annat än vad som påstås i Falukurirens artikel.

Lars Helge Swahn:s grund: Alla insikter jag har fått i livet har nu fått mig att engagera mig i partiet NyFramtid med NyFramtids partiprogram, eftersom detta är det bästa partiprogram som finns i Sverige just nu.

Vad vi från AIC:s sida har skrivit om i böckerna ”Den Matriska Verkligheten” och ”Den Fria Människan” verkställs verkligen just nu. Böckerna varnar för det som nu sker och skrevs innan all denna nu pågående misär på allvar startades i samhället. Facit finns i böckerna, men denna samhällstrend måste ändras. Vi alla människor måste få upp ögonen för det som nu sker– och välja en mer utvecklande väg om vi vill det – annars får vi individuellt ta konsekvenserna av vårt handlande eller underlåtande att arbeta för en högre kvalitativ medvetenhet.

Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur: Demokratin blir inte alls upplöst på det sätt som vill göras gällande i artikeln. Läs under rubriken ovan ”Upplösa demokratin”.

Världsläraren: Enl. Prof. Dr. Sandor Markus finns en världslärare för varje planet som handhar den övergripande utvecklingen av planetens respektive individer. Alla lyder under ”Världsläran”, dvs. de regler som tillsammans kallas ”livets skola”. Vi tränas alla här mot mer utveckling och till kosmiskt ansvarstagande individer.

Byggd på konspirationsteorier: Det som var ”konspirationsteorier” igår är fakta idag. Skillnaden är ofta några månader. Tilltänkta regeringsrepresentanter blir inbjudna till bl.a. Bilderbergmöten, Trilaterala Kommissionen, etc. och härifrån iscensätts Agendans Idéer i mötesdeltagarna. Fotfolket finns i Frimureriet och de personer som kan komma i fråga är mkt psykologiskt lämpade för detta. De är linjerade med den Globalistiska Agendan sedan flera inkarnationer tillbaka. Människor normalt ser inte hur detta fungerar, men för de ”som ser bakom kulisserna” är detta en realitet. När vi individer blir mer medvetna – då kan vi se allt detta själva. Vi måste komma till denna insikt – här är vi inte idag – speciellt inte majoriteten. Ordet ”konspirationsteori” myntades för att utgöra en dimridå för att mörka sanningen bakom dödsskjutningen av John F. Kennedy 22 november år 1968. Uttrycket har sedan dess använts för att kasta ut dimridåer för all sanning man vill mörka från den Globalistiska Agendans håll, för att komma undan med sina illdåd. Som mål har den Globalistiska Agendan en civilisation bestående av ca 500 miljoner människor (ej 5 miljoner som Falukuriren hävdade). De negativa hybriderna som håller i den Globalistiska Agendan säger att det finns för många människor på planeten jorden. Det är många människor som håller med om detta. De styrande negativa hybriderna och deras hierarkiska struktur vill att världens befolkning skall utgöras av Negativa hybrider och Frimurare – resten skall bort från planeten Jorden.

Vladimir Putin som Världsräddare. I krig är första offret sanningen. Vi i väst har inte fått reda på sanningen om varför Putin har gått in i Donbass och Luhansk. Han har förklarat detta i ett 28 minuters tal som inte presenterats i Väst mer än några sekunder. Vladimir Putin är den enda som satt ner foten – hit men inte längre. Det finns en konflikt i området som har eskalerat oerhört beroende på NATOS: inblandning och vapenupplagring i området, framflyttning av sin organisation över åren, helt i strid mot vad som varit utlovat till ryssarna. USA och NATO har stött bl.a. den antiryska gruppen Azov i Ukraina. Denna grupp har fått support av Ukrainska oligarker och Ukrainas president.

Att inte vilja handla med dollar är en krigsförklaring enl. USA. Då Libyens valuta guldbackades av Muammar al-Gaddafi med den s.k. ”Gulddinaren”, var väst direkt i området och avsatte Gaddafi och härefter följde hela den ”arabiska våren”. Ländernas olja pumpas nu av USA. Det Globalistiska Sverige skall nu officiellt kuppas in i NATO, även om man haft avtal med NATO sedan flera år.

Värdlandsavtalet eller värdlandstödsavtalet är den informella benämningen på det samförståndsavtal (engelska: Memorandum of Understanding) om värdlandsstöd som undertecknades mellan Sverige och Nato den 4 september 2014. En majoritet i riksdagen godkände avtalet i maj 2016. Källa. Wikipedia.

Alla världens huvudledare är med i det världsomspännande spelet som nu löper enl. planering. Just nu tvättas och rensas världen från de individer som inte kan ingå i den påbörjade nuvarande ”Gyllene Tidsåldern, dvs. Vattumannens tidsålder”. När alla ”världens varbölder” samt människans egna inre oegentligheter har neutraliserats kommer en ny värld att bli realiteten för oss. Denna kommer i förlängningen att ge oss alla möjligheter till utveckling utöver vad vi idag överhuvudtaget kan föreställa oss.

Det är sant att mer sjuka människor är lättare att kontrollera. Det finns ekonomiska incitament att skapa kunder, typ. Coronavaccinationskunder, som nu får ändrad genuppsättning av mRNA-vaccinerna. Frågan är nu om det finns patent på dessa nya skapade genom (DNA-genuppsättningar) som människorna kommer att ha efter vaccinationerna? Kanske kommer dessa människor att bli livegna till systemet. Det kan vara så att dessa nya s.k. ”kunder” kontinuerligt behöver ha booster-shots” för att parera nya ”skapade” virusinfektioner. Man kan nu på ett säkert sätt valla människor mot utarmning av sitt immunförsvar och sin avpollettering. Blodproppar och cancer kommer öka enormt i denna del av befolkningen som låter sig injiceras med dessa experimentella vaccin som inte omfattas av någon läkemedelsförsäkring eller ansvar från de läkemedelsföretag som har skapat vaccinerna. Ökad frekvens av blodproppar och relaterade dödsfall hos yngre människor samt ovanlig cancer har redan börjat skönjas. Dokumentationen för Pfizers mRNA-vaccin är dessutom sekretessbelagd i över 50 år. Dokumentationen har ändå kommit till allmänhetens kännedom, och den ser katastrofal ut. Alla de fyra största vaccinationstillverkarna har även utelämnat grafenoxid från sina vacciners innehållsförteckningar. Dessa s.k. fullerenstrukturer är rakbladsvassa på nanometernivå och extremt stabila. Med blodströmmen slipar de blodkärlen invändigt och inducerar skador och inflammationer i blodkärlen, dvs. ger upphov till blodproppar. Dessa s.k. grafenoxider ger också möjlighet för mind-control, då de är ringformade kolbaserade strukturer det handlar om. Denna kontrollmekanism är fullständigt mörkad av Globalsitstyret. Röstboskapen är nu klart och höstens val väntas av Globalisterna gå enligt planering, dvs. folk skall rösta på något av de etablerade partierna i Riksdagen, då alla dessa är Globalistiska partier och följer den Globalistiska Agendan orkestrerad av WEF med Klaus Schwab i spetsen. Alla andra idéströmningar motarbetas med alla till buds stående medel, samt politiska partier som vill ha en sund etisk och moralisk politik.

Det är sant att Prof. Dr. Sandor A Markus är den ”Väldslärare och Enare” som journalisterna påtalar. Den kunskap och insikt Sandor Markus innehar är inhämtad genom meditation, utveckling och erfarenheter under otaliga inkarnationer. Tiden är nu för honom att vägleda människor ut ur det kaos som uppenbarar sig. Den människa som mediterat och kan tona in sig på honom förstår att det inte finns något hinder i det rum hans medvetenhet är intonat i. Rymden är helt utan begränsningar för honom.

Mer gravt sinnesstyrda människor som har mer grava oegentligheter inprogrammerade i sina sinnen blir rädda och ser Sandor Markus som ett hot. Människor är rädda att ta itu med sina inre psykiska problem, och därav motarbetar de Sandor Markus och AIC. Sandor Markus har blivit bränd på bål flera gånger under sina inkarnationer av de makthavare som fortfarande styr våra samhällen idag. Men nu blir det slut på detta. Sanningens, etikens och moralens tid är nu kommen. Vi har nu lämnat Fiskarnas Tidsålder och har gått in i Vattumannens tidsålder, där vi människor nu skall utveckla våra inre resurser och medvetanden mot en högre kvalitativ själsrelaterad kvantmedvetenhet.

Det är riktigt att Sverige och Rättviks kommun måste öka sin självförsörjandegrad från nuvarande 30-50% till 100 %. Denna ökade beredskap måste verkställas. Likaså behöver friskvården bli bättre i Rättviks kommun. Friska individer lever längre och fungerar bättre i samhället, som blir friskare av de individer som utgör det.

Journalisterna på Falukuriren har kontaktat en forskare kring ämnet konspirationsteorier. En forskare som är tillsatt på denna nivå är en grindvakt för den Globalistiska Agendan. En sådan person har ett medvetande som är linjerat med agendan medvetet eller omedvetet. Därför kan en sådan person konsulteras i denna frågeställning, då denne ger ett ”agendariktigt svar”. Som sagt – alla riksdagspartier idag är linjerade med den Globalistiska Agendan och boskapsvallningen mot katastrof är den väg som agendan förordar – inga nya partier eller avslöjanden är önskvärda. Dessa riksdagspartier pratar om demokrati men i verkligheten menar de en ”destruktiv diktatur” med endast få överlevande. Detta blir mer och mer synligt för var dag som går. När det är fullt synligt gäller det att så många människor som möjligt har blivit injicerade med de vaccin som nu hela tiden avlöser varandra, nu närmast med de s.k ”monkeypoxvaccinerna” som kommer härnäst. Tidtabellen för detta genomförande är noggrant planerat. Allt är planerat.

Här i nästa artikel skriver journalisten i nedsättande ordalag om Sandor Markus och hans uppgift. Först nämner journalisten i nedsättande ordalag över Sandor Markus och hans koppling till den Galaktiska Federationen, något som journalisten inte överhuvudtaget förstår, eller har kännedom om.

Sedan skriver journalisten nedsättande om ett algpreparat som journalisten påstår botar desperata cancerpatienter. Detta är förtal och har inget med sanningen att göra – helt taget ur luften. Sedan är det dags att attackera försäljning av silvervatten, dvs. ”kolloidalt silver”. Här agerar journalisten grindvakt för att svartmåla de extremt hälsobefrämjande effekter som detta vattenrenande vatten har. Ingen människa har någonsin skadats av detta.

Journalisten kallar försäljningen av silvervatten och algpreparatet för kvacksalveri. När produkter har så bra hälsobefrämjande effekter, måste Journalisterna – ”agendavakterna” agera. Det gäller att hållas sig till Globalistagendan. Vi skall här förtydliga var ordet kvacksalveri kommer ifrån så ni förstår. År 1910 utgavs Rockefellers ”Flexnerrapport”. Vid 1910 fanns flera discipliner som användes för att bota människor eller förbättra människors hälsa, bl.a. elektroterapi, homeopati, naturopati etc.. Rockefellers allopati med piller, tabletter kunde oljemagnaten tjäna pengar på så de personer som valde att läsa om dessa mediciner och praktisera detta gavs gratis utbildning i USA, medan de andra disciplinerna motarbetades i media, då media var köpt redan på den tiden. Alla dessa andra discipliner kallades då kvacksalveri då de var konkurrenter till allopatin. Denna svartmålning av fungerande terapier har fortgått ända sedan denna rapport skrevs. Anledningen är pengar och makt och att underlåta folk att bli friska.

Här följer ett hopplock av information nu ihopsatt på tillspetsat sätt. Journalisterna påstår att Sandor Markus skulle påstå sig vara ”Jesus” ..etc..etc.. Denna liknelse ges ofta när man vill förlöjliga en person som sektledare etc.

Journalisterna menar också att ”kosmisk demokrati” är liktydigt med vad de själva kallar ”New-Age Diktatur”. Det är en slutsats de dragit sedan de läst AIC:s Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling. Vad journalisterna inte har tagit in i sina medvetanden är parametern medvetenhetsutveckling. När människan har utvecklat sin medvetenhet till en viss nivå, då kan ”kosmisk demokrati” införas. Inte för att människor blir intvingade i detta, men för att detta är en helt naturligt samhällsstruktur när människan har kommit dit medvetenhetsmässigt. Mänskligheten idag befinner sig fortfarande på barbarnivå, så hur skulle journalisterna kunna ta in parametern medvetenhetsutveckling, där varje människa arbetar bort sin inre sinnesprogrammering; denna sinneprogrammering som hela tiden skapar problem för människan genom känslomässiga beslut där denna programmering likt magneter drar till sig problem av olika slag. Det gäller att avprogrammera sinnet och låta själen framträda i sin strålglans. När vi alla har åstadkommit denna förändring i oss själva och själen styr, då finns kosmisk demokrati, liksom hos andra högt utvecklade civilisationer.

Att från journalisternas sida jämföra AIC handlingsplan för rättvis samhällsutveckling med New-Age diktatur, visar på journalisternas uppdrag att förlöjliga medvetenhetsutveckling och möjligheten till en högre kvalitativ samhällsstruktur. Att arbeta på detta sätt som journalist visar – visar att de själva är s.k. ”nyttiga idioter” som de vill anklaga NyFramtids partiledare för att vara. (En ”nyttig idiot” är ett uttryck grundat av Lenin under Den Ryska Revolutionen. En ”nyttig idiot” är en hjärntvättad människa, socialist- och kommunistsympatisörer som okritiskt och godtroget försvarade Sovjetunionens och Stalins totalitära politik. Är man villfaren, hjärntvättad och icke-ifågasättande samt okritisk till ett samhälles moraliska förfall, då kan man gå agendans ärenden och kallas ”nyttig idiot”. Det är precis detta som journalisterna gör här. Man behöver då inte förstå vad agendan går ut på och vart den leder till.

All mänsklig uppgift är medvetenhetsutveckling. När människan gör detta medvetet och uppriktigt, i stället för att kastas runt i livet som en herrelös båt på ett stormigt hav, då först får vi ordning i samhället. Vi måste vända dagens samhällstrend av degenerativ avveckling mot i stället utveckling av människan, mot högre kvalitativ själslig utveckling, då först får vi ett högtstående etiskt och moraliskt samhälle.

Etik är hur vi tänker och moral hur vi handlar.

////Lars Helge Swahn, AIC, fd. NyFramtid

Referenser: