Breaking News

Sveriges och Finlands NATO-ansökan, ett monumentalt misstag

Bild 1: Människor borde vilja ha fred

Som vi skrev i boken ”Den Matriska Verkligheten” som utkom 2017, verkar världen inte avvika från USA:s planerade riktlinje vilket de valt att följa. Att kasta hela världen in i en degenerativ diktatur med endast få överlevande och en världsregering som står under destruktiv CABAL styrd Drakonisk influens.

Svensken liksom finländaren matas varje dag med MSM:s (mainstreammedias) lögner som styr deras sinnesriktning via masspsykos. 80 % av landets människor följer agendan blint och ifrågasätter ingenting. De är inte i stånd att ifrågasätta någonting utan de anser att staten vet bäst. Sådana människor har inte lärt sig urskillningsförmågan, att kunna skilja agnet från vetet.

80 % av folket har redan svalt all information om hur fantastisk Corona-vaccinationerna är och att de är av vital betydelse – för människan. Men hur många av dessa 80 % har förvissat sig om innehållet i Covid-19 vaccinerna. Eller dess biverkningseffekter, trots varningar från hundratals seriösa forskare som inte går statens ärenden eller låter sig köpas för pengar av Big Farma. Har de vaccinerade någon aning om hur många tusentals människor som har dött av vaccinationsskador eller råkat ut för dess biverkningar?

Och detta är bara början på eländet. Vaccinationerna fortsätter och återkommer till hösten under ny skepnad eller genom presentation ett nytt upphittad virus.

Trots att ingen regering eller hälsomyndighet officiellt har godkänt vaccinet, fortsätter berörda myndighet att tvinga människor via hot och andra slags ekonomiska och sociala påtryckningar att vaccinera sig. Detta är ett lagbrott och strider mot alla kosmiska och mänskliga lagar. Både ur etisk och moralisk synpunkt.

Etik: hur man tänker och Moral: hur man handlar.

Samtidigt med skrämselpropaganda och hot försöker dessa myndigheter få människan att lyda deras påhittade historier och lagar.

Vi har fått lära oss att livets gas, koldioxid dvs. ”CO2” är skadlig och styr klimatet med enorm uppvärmning som följd. Inga oberoende experiment har stött denna hypotes som nu blivit ”sanning” av alla de som fått komma till tals. Personer utan politisk, ekonomisk, vetenskaplig auktoritet som inte är köpta av CABAL som Elsa Widding och Lars Bern som är naturvetenskapligt skolade på riktigt, får inte komma till tals.

Människan av idag har dålig skolning inom det som handlar om livsvetenskap, humanvetenskap. Hon har ingen aning om hur hennes kropp och organism fungerar. Man kan jämföra det med ett hus i vilket man bor och ingenting vet om hur saker och ting fungerar i huset.

Människan äter näringsfattig kost, funderar aldrig över livets mening och är helt linjerad med det som nu sker i samhället.

Vi har nu gått in i en Ny Tidsålder och bara de människor som har utvecklat sig från föregående stadium kan finnas kvar i förlängningen. Just dessa 80 %, dvs. de konforma människorna med de konforma sinnena, som helt linjeras med allt som sägs i media, som dikteras där, är just de människor som inte kan finnas kvar på planeten. Dessa har redan tagit de första spadtagen för sin egen avpollettering… men hur kan det vara så?

Allt detta står skrivet i boken ”Den Matriska Verkligheten”.

Vi skall nu via media lära oss att ”hata” Ryssen. Vi skall göra detta utan att ifrågasätta någonting, bara för att våra fåraherdar hävdar det.
Vladimir Putin har inte fått komma till tals på ett rättvist sätt i västlig media, även om han haft ett 28 minuter långt anförande om varför han gått in i Donbass och Luhansk. Det är tydligt att han känner att hans land Ryssland är hotat av väst till den utsträckning att om processen fortskrider ytterligare i Västvärlden, så upphör Ryssland som land.

Detta skall vi i Väst verkligen inte informeras om och inte heller om hur USA med NATO som verktyg stegvis arbetar sig framåt för att provocera fram en konflikt med bl.a. Ryssland. Detta kan resultera i ett 3:e världskrig med omfattande konsekvenser för hela världen inte minst för USA och NATO-allierade länder.


Bild 2: NATO:s flagga

På vägen har USA och NATO igångsatt krig i nära angränsning till Ryssland:
Så fort det uppstår krig någonstans på planeten så är USA på ett eller annat sätt inblandat. Om vi tittar bakåt i tiden då kan vi se hur många hot och krig USA har skapat i världen.

Tänk dig nu in i den situationen där du är Vladimir Putin och skall värna om ditt land, Ryssland, och du ser på detta händelseförlopp som har skett hitintills. Hur USA, NATO och deras allierade bara driver på, ringar in och nu det sista arbetar vid gränserna för att arbeta sig in i själva Ryssland, och att du som svensk medborgare skall få den hjärntvätten att du skall tycka det är helt Ok att den självklara skurken i dramat är just Vladimir Putin.

Hur har svensken och andra människor kommit till denna inställning – allt för att skapa konflikt, där man är helt aningslös? Man har preparerats i steg för att få denna inställning via MSM (media) som samvetslösa politiker och beslutsfattare påstår är sanningen. Nya lagar ger heller inte svenskarna något utrymme för egna tankar. Svensken är nu hjärntvättad, vaccinerad med genmodifierande substanser där inbyggd styrning (kontroll via chip) kan användas för linjärt tänkande i just den riktning staten vill. Man kan nu massutrota människor med covid och andra slags injektioner som planeras. Vi lägger oss helt platta för detta. Vi har också fått en enorm mängd invandrare med annan världsåskådning överhopade på landet, med det högsta skattetrycket i världen, där alla åsikter dikteras för oss, där vi måste linjera oss för att få ett friktionsfritt liv.

Vissa politiker på riksnivå vill ha hit ytterligare 30 miljoner invandrare.

Men nu dras snaran åt. Allt är apterat. Som sagt, om inte det svenska polisväsendet är tillräckligt råbarkat för att klara av att misshandla skötsamma svenskar, som betalar skatt och har förtroende för landet, så måste en annan typ av polis hantera detta – en Gestapolik polis med kanske EU symbol. Sådana poliser kan snart få på plats med hjälp av NATO.

Tror ni att NATO är till för att skydda sina medlemsländer?

Tror ni detta på allvar?

Ni ser vad organisationen har ställt till med, hur många krig organisationen är inblandad i. Och nu tror vi i Sverige att organisationen kan skydda oss. Att vi skall garanteras skydd. MEN där USA och NATO finns, där finns bara misär och förödelse.

De krafter som backar upp denna organisation vet medelsvensson ingenting om. De vet inte varför organisationen finns till och för vilket syfte.

Vi kan här återigen förmedla detta.

Det Globalistiska styret som nu verkar i hela Västvärlden och Östvärlden, utan några egentliga undantag, är inte till för att skydda något land eller folkgrupp. Den kraft och styrning som finns bakom NATO, fanns också bakom Warzavapakten, och allt iscensätts från högre ort än Globalisterna.

Globalister är det verktyg på gräsnivå som hanterar och utför allt detta jobb utan att veta var deras styrning kommer ifrån. Alla krig är planerade i förväg och finns endast för att skapa en världsomfattande diktatur ”En Ny Världsordning” som nu skall igångsättas. Planeringen är klar och allt genomförs nu efter punkt och pricka. Om ni tror att vi behöver NATO för att kunna skydda oss från Ryssland eller Kina så tror ni helt fel. Alla krigsorganisationer arbetar tillsammans eftersom kraften som verkar bakom dem är densamma.

Det är i själva verket så att denna kraft finns inom alla oss människor latent, i vårt undermedvetna till olika grad. Hos en del till högre grad och hos vissa till mindre grad. Det är därför människor tycker mer eller mindre om sådana hjälpande organisationer som NATO.

Kraften bakom är så finurlig att för att kunna lösa dilemmat måste man lösa dilemmat med sig själv. Vi måste alla frigöra oss från de strukturer av energi och information som finns inom oss som är kopplad till denna destruktiva, nedbrytande kraft. Detta är inte lätt – och endast ett fåtal har genomskådat hur de skall gå till väga. Om vi inte löser dessa egna problem så finns bara konflikt och krig som framtid för oss med total diktatur och utrotning.

Vår organisation: Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur (AIC) har sedan 1990-talet verkat för människans frigörelse från sina egna destruktiva tankar och känslor. Men människan vill inte engagera sig i sina problem som de medvetet eller omedvetet skapat åt sig själva. De väntar på någon messias, utomjording, politiker eller tekniskt hjälpmedel som skall lösa deras egna problem.

När våra inre destruktiva informationsstrukturer har arbetats bort har vi inga kopplingar till krigsorganisationer. Så länge människor har kopplingar till dessa egna destruktiva strukturer har vi konflikter och krig. Så länge man inte skapar fred inom sig, fred med sig själv, kan man inte förvänta sig fred på jorden.

Eftersom alla krigsorganisationer och djävulska strukturer arbetar synkront är det uppenbart att dessa organisationer inte bekämpar varandra helt och hållet, i alla fall inte till en början. Det är omöjligt. Till en början finns ett visst samarbete. Har ni inte funderat över varför världens vapenhandlare inte ligger i krig med varandra. De borde ju kriga sinsemellan för marknadsandelar – som alla andra företag.

I själva verket är så att hela marknaden är uppdelad så allt löper friktionsfritt. Alla dessa aktörer tjänar på krig. Svartmåla en statschef, svartmåla ett land, sprida osanningar, starta krig, ödelägga landet, gå sedan in med lån för uppbyggnad av landet med egna företag. När landet inte kan betala lånen för uppbyggnaden av infrastruktur övertas landet på ”laglig väg”. Landet och dess naturresurser stjäls som ersättning för de lån som gavs, som inte kan betalas. Detta har skett otaliga gånger. Fler och fler länder inkluderas för Globalisterna, likt en amöba som aldrig blir mätt. Eftersom människorna inte genomskådar detta kan det ske mitt framför ögonen på dem – för ingen kan ju vara så utstuderat ondskefull… eller?

Varje nation skall knäckas på ett specifikt sätt och dessa är uträknade i detalj. Svenskarna är dumsnälla, skall hjälpa alla världens människor, vi skall vara världens samvete, så vi har fått 2 miljoner invandrare. Vi skall tycka att det är helt ok med kanske 30 miljoner till. Vi tar gladeligen död på vår kultur, vår etik och moral och på oss själva. Vi offrar allt med vår egenskap ”dumsnällhet”. Vi vill också värna om alla sämre bemedlade i samhället så vi tycker det är helt ok att ha de högsta skatterna i världen. Skatterna som nu går till att stärka staten mot dess medborgare, så att vi också kan iscensätta och införlivas ännu mer i den globala diktaturen. Med hjälp av dessa medel kan staten verkligen sätta dit varje svensk ytterligare. Vi har en skola i förfall med nu endast pk-information, knappt någon sanning eller kunskap; vi har en vård som ständigt blir sämre.

Nu på 1177 pratas det bara om corona, coronavaccinationer och vaccinpass. Människor får idag inte heller riktig hjälp från 1177. Vården idag är antingen passiv eller aktiv dödshjälp. Endast benbrott får man försöka göra någonting åt, för det blir för uppenbart att vården fallerar om vi inte spikar ihop benpiporna. Förebyggande vård finns inte. Ordningsmakten är idag handfallen då vi har ca 140 parallella samhällen med sharialagar i landet Sverige.

Dessa invandrargrupper har inget till övers för svenska traditioner eller tänkande utan det är klantänkandet som styr.

Vår ordningsmakt kan omöjligen ta hand om detta, då den svenska polisen först och främst består av skötsamma och snälla poliser och dessutom har lagen emot sig för att ingripa.

För att degenerera svensken ytterligare är det nödvändigt med lagar som ger oss näringsfattig GMO mat, allopatiska (syntetiska) skolmediciner.

Staten förbjuder naturmediciner, sprayar atmosfären som gör luften ohälsosam. Inandningsluften på jorden behöver normalt innehålla 21 % syre, 78 % kväve och ca 0,9 % argon och andra spårgaser.

Senare mätningar har visat att vår inandningsluft markant har försämrats på grund av Chemtrails (förorenande kemikalier).

Speciella typer av flygplan släpper årligen ut tonvis med kemikalier i luften i hela världen, speciellt i storstäder. Kemikalierna består av skadliga nanopartiklar av aluminiumoxid, strontium, barium, arsenik, bly, mykoplasma etc. Huvudinnehållet är aluminium och barium. På grund av dessa två ämnen har vår inandningsluft markant försämrats.

Om syregasinnehållet i luften minskar, kommer antalet astmatiker att ökas markant. Hjärtat, hjärnan, cellerna kommer att drabbas av syrebrist. Resultatet är vävnadsdöd på grund av förgiftning av oxidanter, avfallsprodukter.

Chemtrails bidrar även till förgiftning av vatten, förstörda jordar och förgiftning av mat.

Allt detta för att försvaga fienden, vilken jag tror ni har förstår vem det är nu vid det här laget. Fienden är människan själv. Människan skall förintas, dödas, förgiftas och försvinna från jordens yta med alla till buds stående medel. Allt är så utstuderat så ni kan inte ana det.

Allt står skrivet i boken ”Den Matriska Verkligheten” – som Globalisterna inte ens vill ta i med tång, då den är uppbyggd av vad som kallas ”konspirationsteorier” – men som nu alla besannas – eftersom allt detta vi beskrivit i boken sker just nu, men blev publicerad i bokform först 2017. Dessförinnan vi har förmedlat innehållet via föredrag och seminarier. Med människan med fårmentalitet har ännu inte förstått vad som pågår runt omkring dem.

NATO:s uppgift:

Införliva landet Sverige i den Globalistiska Agendan, som diktatoriskt styrt land, med råbarkad ordningsmakt. De nya poliserna skall vara vaccin-chippade, ha styrd sinnesstämning och göra exakt det som Globalismen förespråkar, dvs. pressa människan till självmord eller på annat sätt ta död på dem. OK.. det blev för jobbigt att läsa detta va! – men nu händer det. Om du väljer att blunda för det, är du rökt – bara så du vet.

Som en första smak på NATO-eländet, är det viktigt att nu när vår infrastruktur är så bristfällig och skadad, med undermåligt underhåll, service osv… att förstöra den. Att också förstöra alla möjligheter att överleva efter de första s.k. anfallen.

Alla matlager skall förstöras, allt utsäde (det händer nu – speciellt i vissa länder), allt skall förgiftas – och du med din hjärntvätt, vem skall du skylla på? – Ryssen så klart… Putinpriser, ryssvänliga, alla konspirationsteorier kommer ju från Ryssland.. osv.. osv.. eller? Bara så vi blir med i NATO.

Tror ni att ni får folkomrösta om Natomedlemskap i Sverige, i Finland eller någon annanstans i världen: svar: – NEJ!

Varför inte? Om det skulle bli en folkomröstning bara för att ”bevisa” för svenska folket att de verkligen finns ett stort stöd för NATO i landet, så skall ni veta att denna omröstning är riggad, manipulerad som alla andra val.

Josef Stalin lär ha sagt. Det är inte de som röstar som bestämmer vem som kommer till makten – utan den som räknar rösterna. Och om vi i Sverige skall fås att rösta med Bank ID, så blir valen bli ännu mer säkra… eller?

Folk har inte lärt sig och därför behöver de en läxa.

De behöver få sina hus tagna av bankerna, eller sönderbombade, de behöver förgiftas, äta oätlig mat, giftigt vatten, andas giftig luft… och räcker inte det så skall de vaccineras med genförändrande substanser som förändrar deras genom till den grad att om detta var deras normala genom så skulle de redan som foster aborterats som missfall… men folk går med på allt detta. Förutom genmodifieringen, finns införlivade strukturer, chip, organiska föreningar som antingen dödar direkt eller som kan programmeras till olika ändamål. Det gäller ju att kunna styra människans sinnelag maximalt.

Vi vet att få människor kommer att överleva det som nu sker… några kommer att göra det – men vi har ett enormt kaos framför oss.

Därför behöver du läsa våra böcker; ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”, för att vakna upp ur din Törnrosasömn – för att upptäcka och se vilka krafter som finnas bakom kulisserna som iscensätter allt. Du behöver även läsa ”Den Matriska Verkligheten” och kanske även ”Den Fria Människan”.

Du måste börja med att arbeta bort dina förvärvade erfarenhetsstrukturer som Globalisterna nu manipulerar maximalt, som gör att de styr dig till uppemot 100 %. Var inte en programmerad robot utan bli en fri människa där du har expanderat ditt medvetande till ett 5D-Supermedvetande, så att du inte går i de fällor som nu gillras.

Vad behöver Du göra:

 1. Sätt igång att börja träna till ett högre kvalitativt 5D-Själsmedvetenhet.
 2. Odla så mycket mat du kan hemma på gården eller i trädgården.
 3. Gå samman i ”Communitys” och odla och bygg upp samarbetsstrukturer.
 4. Säkra vatten, mat, boende på landsbygden.
 5. Använd naturliga läkemedel, naturmedicin, alternativmedicin och frekvens – skalärvågsterapier.
 6. Sätt i gång byteshandel som komplement till andra betalmedel.
 7. I steg gör om undervisningen för skoleleverna till riktig kunskap för livet.
 8. Inför sanningsenlig skolundervisning.
 9. Bygg upp strukturer för tillverkning av olika hjälpmedel, elektronik, faciliteter som behövs för att samhället skall kunna fungera friktionsfritt.

Vi kommer nämligen att få bygga upp vårt samhälle på nytt efter allt detta kaos som redan startats.

Alla oegentligheter inom oss måste bort. Allt här på jorden kommer nu att anpassas till den Nya Tidsåldern – den ”Gyllne Tidsåldern” som vi redan har inträtt i. Antingen blir vi kvar som rena individer med högre medvetande eller så kommer vi att fortsätta vår existens någon annanstans.

Om du skall ingå i den Nya Tidsåldern här behöver du agera för att förbättra din hälsa och höja din medvetenhet till en högre kvalitativ (själsrelaterad) 5D nivå av medvetenhet. För att påskynda din utveckling har vi skapat CelesteMetoden®.

USA:s inblandning i regimförändringar och krig

Vladimir Putin ställer väldigt viktiga frågor, men kommer det någon från väst och svarar honom? Här är några frågor han ställer:

 1. Finns det sanktioner mot Israel för mord och förstörelse av oskyldiga palestinska kvinnor och barn?
 2. Finns det sanktioner mot Amerika för att döda oskyldiga kvinnor och barn i Irak, Syrien, Afghanistan, Kuba, Vietnam och till och med stjäla deras diamanter och guld?
 3. Fanns det sanktioner mot USA och Frankrike för dödandet av Muammar Gaddafi och förstörelsen av Libyen?
 4. Har en amerikansk eller Natosoldat någonsin blivit straffad för att ha våldtagit och torterat oskyldiga kvinnor och barn från alla nämnda länder?
 5. Finns det sanktioner mot Frankrike för att ha orsakat kris och oroligheter i flera afrikanska länder? Det är många krigsbrott Amerika och Nato måste ställas till svars för och straffas för.

Kanske är det dags att förstå att Nato, USA och alla dess allierade är vår tids farligaste fiender, så att vi kan ändra maktbalansen i världen och se till att alla har lika rättigheter och stoppa förtryckarna.

//Dr. Sandor A Markus, PHD., MD (MA) – UNIFIER
//Lars Helge Swahn, Fil.mag.

Länkar: