Breaking News

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus står på jordgloben. I sin högra hand håller han en papyrusrulle. På paypurusrullen finns skrivet människans ursprung. På högra sidan om Hermes kan vi se Hermes- eller Caduceusstaven, kring vilken det skingrar sig två ormar, en Vit och en Svart orm. Den vita ormen (Pingala) symboliserar det parasympatiska nervsystemet i människokroppen och den svarta ormen (Ida) symboliserar det sympatiska nervsystemet. Själva staven symboliserar kundalinikraften (Sushumna), livskraften, skalärenergin i ryggmärgskanalen som är förbunden med hjärnbarken. Där ormarna korsar staven bildas sex energivortex (shakra). Den svarta ormens huvud är förbunden med den vänstra hjärnhalvan och den vita ormens huvud med den högra hjärnhalvan. Den vänstra hjärnhalvan symboliserar SINNET – INTELLEKTET (Månenergin) och den högra hjärnhalvan symboliserar SJÄLEN – VISDOMEN (Solenergin). När dessa två krafter förenas till en ENHET, då är människan i fullständig balans och är ett med skapelsens källa.

På jorden framför Caduceusstaven står två flätade korgar av vass. Dessa korgar är fyllda med de ursprungliga naturliga frukter och grönsaker, av vilka den upplysta, harmoniska människan livnär sig.

När SJÄLEN och SINNET är separerade och det Sympatiska och Parasympatiska nervsystemet i kroppen är i obalans, då är människan disharmonisk, sjuk och olycklig. Den lider av mentala, emotionella och biologiska problem av skilda slag.

När SJÄLEN och SINNET förenas till en ENHET – HELHET då befinner sig människan i en fullständig BALANS – HARMONI.

AIC® via ENAREN – UNIFIER är den rättmätiga ägaren av Hermes Trismegistus bilden här ovan.

//ENAREN (Unifier)