Breaking News

Kära Bröder och Systrar!

Hela vår värld, vår civilisation befinner sig på tröskeln till en Ny Tidsålder, en Tidsålder som kräver ett helt annat tänkande och handlande än vad vi har varit vana vid hitintills. Religioner som har varit människan rättesnöre under sin mångtusenåriga historia har misslyckats med sin uppgift, att under etiskt–moraliskt leverne leda människan rätt på den kosmiska utvecklingsspiralen. Egoism, maktbegär, girighet, hat, fåfänga har dominerat människans sinne, vilket har bidragit till splittring, anarki, sönderfall av samhället. Vi talar om fred och gemenskap, samtidigt som vi rustar för krig och ödeläggelse av vår värld.

Nu efter ca 26 000 år av vår utveckling, då vi har passerat 12 zodiaktecken och fullföljt vår involution, dvs. utforskandet av energins, materiens lägsta trögaste tillstånd, har vi kommit fram till ett vägskäl där vi måste välja väg för att inte stagnera i vår kosmiska mänskliga utveckling.

418_aic_tiden_ar_knapp

Inom fysiken, i andliga kretsar, i näringslivet och till och med inom politiken har vi hört begrepp som paradigmskifte, kvantsprång, ny världsordning och holografisk verklighet. Thomas Kuhn gjorde begreppet ”paradigmskifte” populärt redan i början av 1960-talet och definierade ”evolution” som ”en rad fridfulla perioder avbrutna av intellektuellt våldsamma revolutioner” där ”ett världsbegrepp ersätts av ett annat”. Ett paradigmskifte innebär alltså en förändring i vårt sätt att betrakta livet, som sedan i sin tur förändrar ett beteende – ett nytt sätt att tänka och handla.

101_aic_tankemonster

Det som pågår idag i vår värld är mer än bara en förändring. Vi lever i en tid av transformation, eller förvandling.

Transformation, förvandling eller metamorfos innebär någonting helt annat, någonting nytt. Dessa ord antyder en förändringsprocess i själva grundstrukturen hos någonting. En övergång från ett sinnerelaterat energitillstånd till ett andligt – själsligt relaterat energitillstånd, en omvälvande förändring som sker mirakulöst, som genom magi.

phoenix

Legenden om fågel Fenix illustrerar det lägre kvalitativa självets (egots) död genom att låta självet (fågel Fenix) gå igenom en renande eld (andlig) utveckling och återfödas ur askan som en ny andlig varelse av guld (ljus och harmoni).

336_aic_sinnets_tre_nivaer

Du står nu inför ett stort identitetskifte, vilket innebär att du måste välja väg om Du vill ingå i den nya civilisationen, den 5:e i ordningen, vilken präglar den Nya Tidsålderns mänsklighet. Eller vill du vara kvar i ett föråldrat paradigm, tankestruktur som innebär stagnation, ökat lidande av olika slag?

Valet ligger i Dina händer.

ENAREN (Unifier) erbjuder dig en räddningsplan, vilket leder dig till varaktig lycka – kravlös kärlek – harmoni.

Föreställ Dig som en ljuspunkt som svävar i rymdens tyngdlöshet. Du är den punkten. Livet har inga dimensioner, ingen rörelse, och du har praktiskt taget ingen jag- (identitets-) uppfattning.

Föreställ dig sedan en rad punkter som samlas nära varandra som pärlor i ett halsband, tills en mystisk, kritisk massa av medvetenhet uppnås och en ny verklighet föds.

Ni smälter samman till en ”enhet” i den nya världen, och Du glömmer bort din tidigare identitet som punkt. Du är inte längre en punkt. Du har expanderat i ditt medvetande och lever nu i en värld av kosmisk gemenskap. Du är mycket friare än när du var en isolerad punkt.

När Din identitet förändras, förändras verkligheten

När verkligheten ändras, förändras Din identitet samtidigt

Vi kommer fr.o.m. 1 Maj varje vecka att presentera ett nytt blogginlägg, vilket ger dig möjlighet till en förändrad medvetenhet. En ny syn på tillvarons skilda nyanser.

Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

One comment

  1. We will try to send out the “Unifier’s flow” every friday. Enjoy!

Lämna ett svar