Breaking News

Alkywan®, Generator av Fotonenergi

Bild 1. Alkywan® Foton-Sfär-Generator

Alkywan® Foton-Energi-Generatorer inkluderar Världens mest Intelligenta och Kraftfulla Healingteknologi

Jag heter Sandor A Markus och är född 7 juli 1939 i Budapest, Ungern. Jag växte upp på landsbygden intill den ungerska pustan (stäppen). Min mission började några veckor efter min skolavslutning i juli 1953, då jag fyllde 14 år. En sommardag begav jag mig ut till den ungerska pustan dit jag brukade bege mig för att vara för mig själv i stillhet som inte gick att uppleva någon annanstans. Jag satt som vanligt under ett pilträd intill en bäck, i vars grumliga vatten det simmade och lekte några kattfiskar. Helt plötslig kände jag en kraftig elektisk stöt i min rygg. Jag vände mig hastigt om för att se vad som orsakade detta. Några meter bakom mig fick se en ca 2,0–2,5 meter hög ljusgestalt. Från denna ljusgestalt emanerade (strålade det ut) ett intensivt ljus. Jag upplevde ljuset som mycket kraftfullt och behagligt. Jag höll mina händer framför mina ögon för att skydda dem från det intensiva ljuset, men ljuset trängde igenom mina händer.

Mitt medvetande höjdes till en för mig okänd och ofattbar nivå, där jag inom mig såg bilder av händelser som avlöste varandra, hur forntida, nutida och framtida händelser flöt samman till en enda gobeläng av händelser. Det liknade ett skådespel, teaterstycke. Samtidigt hördes en mild röst inom mig på ungerska som uppmanad mig att lämna Ungern och bege mig till Sverige. I Sverige skulle jag lägga grunden till ett centrum i livsvetenskap. Från detta centrum skulle ljuset utgå till övriga delar av världen. Jag förstod ingenting av detta budskap. En sak hände dock inom mig. Jag blev aldrig densamma som innan. Det började dyka upp reminiscenser (minnen) ur tidigare liv. Det skulle dröja 3 år innan jag fick möjlighet att lämna Ungern. Den 6 december 1956 kom jag till Sverige. Jag var då 17 år gammal. (En mer detaljerad biografi går att läsa i mina böcker).

Min egentliga mission började när jag var 21 år gammal. Jag blev initierad i den ”Heliga Graalens Ordern”, dess innersta cirkel (den 3:e graden) av dess ledare Elisabeth Ståhlgren. Hon kände igen mig som Graalens väktare och hennes efterträdare. Det dröjde dock fram till 1993 då min mission började ta form och min första bok med titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetandet” publicerades i Sverige. Jag begav mig på föredrag och seminarieturné från Skåne till Norrland, utan att väcka någon som helst uppmärksamhet eller figurera i massmedia. Jag har varit dold för allmänhetens ögon fram tills nu när min mission börjar ta form. Under perioden 1993 – 2022 har jag tagit emot och nedtecknat ca 6000 sidor material från högre Entiteter, Varelser, Mästargestalter, Utomjordiska Varelser, vilka är involverade i jordens och mänsklighetens uppstigning (upphöjning) från dess 3D-verklighet till en 5D, 6D och 7D-verklighet.

Det har skrivits tusentals böcker på olika språk. Det har etablerats tusentals yogacenter (skolor) på olika platser på jorden. Hundratusentals människor har rest till Indien, Tibet, Sydamerika och till olika platser på jorden för att träffa en Läromästare, Guru som kunde förklara livets gåta, som skulle förändra deras liv likt ett ”trollspö”, utan att de själva skulle behöva vara delaktiga i sin egen utvecklingsprocess. Men endast få av dessa hundratals gurus, s.k. andlig mästare, mentorer, budbärare har lyckats med detta.

Inga påvar, kardinaler, präster eller lekmän inom olika religioner har hitintills förstått grundprincipen i den lära som de själva predikar för folket, det som Kristus sade: ”Sök sanningen inom eder och sanningen kommer att göra er fria”. Eller: ”ni alla är gudar”. Ingen av de New Age-filosofer som framträder i världen idag via olika kanaler via MSM (internet, TV, Radio) har kunnat förena jordens splittrade befolkning till en enhet. Trots att de ständigt talar om kravlös kärlek, fred, broderskap, gemenskap, samverkan, enighet, samhörighet, så visar det sig att ord utan handling inte har något värde. Flertalet av dessa filosofer, budbärare bidrar själva till splittring genom att se sig själva som utvalda. Det är fortfarande deras ego som styr deras handlingar.

Det finns ett ordspråk som säger: genom deras frukter lär man känna dem. Så som en människa tänker och handlar, sådan kvalité bär denne inom sig själv.

Om vi blickar ut över världen vad kan vi då skåda?

Vi skådar oro, rädsla, ångest (skuld), otrygghet, avsaknad av kärlek, ensamhet, övergivenhet, falskhet, lögn, manipulation, egoism, maktbegär, och lidande av skilda slag.

Hur många av oss har tillämpat Kristus ord i praktiken: ”sök sanningen inom dig och sanningen kommer att göra dig fri”?

Eller som Oraklet i Delfi (Grekland) sade: ”Lär känna dig själv, då först förstår du hur universum fungerar”.

Hur många av er har lärt känna er själva, eller vet vem ni egentligen är, annat än vad era föräldrar, skolan, staten och omgivning har indoktrinerat, döpt er till att tro eller se som er enda och sanna verklighet?

För första gången under jordens mångtusenåriga historia och otaliga inkarnationer på jorden har ljusets budbärare (det vi kallar för änglar, ljusvarelser) från 7:e dimensionen skapat ett verktyg, hjälpmedel till alla dem som av fri vilja vill frigöra sig från sin fångenskap av illusioner, föreställningar där man har blivit förslavade av falska, destruktiva, maktbenägna jordiska och utomjordiska krafter och entiteter (varelser).

Ingen av oss kan bli ”upphöjda” till någon högre kvalitativ täthetsnivå, medvetenhetsnivå, om vi inte själva tar itu med det som hindrar oss från att lämna denna 3D-värld och verklighet. Dessa inneboende dissonanser som hitintills huvudsakligen har hindrat oss från att vara lyckliga, harmoniska, friska (med frånvaro av symptom, sjukdom, problem) och kunna njuta av de fantastiska panorama av sjöar, skogar, berg och natur som jorden erbjuder oss. I stället vill vi fly till andra världar som inte är lika rika på naturrikedomar som vår planet Terra.

Vi kan inte bygga ett nytt hus på en förfallen grund om vi inte dessförinnan förstärker grunden, den grund som vi alla har inom oss, utan vår vetskap eller kännedom.

De som tror att de kommer att hämtas, tas omhand av utomjordiska varelser av högre medvetenhet, eller att de blir upptagna i en 5D eller ännu finare densitet av verklighet, de kommer att bli djupt besvikna när de upptäcker att vad de tänkt sig inte kommer att hända. Vi kan inte vistas i ett högre vibrationsfält än vad som präglar vårt nuvarande medvetande, liv och verklighet.

Med rätt hjälpmedel kan vi alla förändra vårt liv och verklighet. Och det är bråttom!

Allt det som vi hitintill har upplevt som tradition och verklighet genomgår en total omstrukturering. Ingenting kommer att bli som förr. Detta har vi beskrivit i våra böcker: ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande – En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”, ”Den Matriska Verkligheten”, och ”Den Fria Människan”.

Fram till år 2026 som vi har nämnt i våra böcker, kommer hela den gamla världen att kollapsa.

Från år 2026 kommer en ny Era, en Gyllene Tidsålder att öppna upp sina portar för dem som har varit tålmodiga, anspråkslösa och kärleksfulla.

Ni känner till ordspråket: när nöden är som störst är hjälpen som närmast.

Skaparna från urkällan, från 7D (dimensionen) har skickat flera budbärare till jorden för att underlätta för människor den omstrukturerings- och upphöjningsprocess som redan pågår, utan flertalets vetskap.

Bland dessa 7D-väsen finns ”ett speciellt sändebud” som har fått till uppgift att skapa ett verktyg som på ett enkelt och fördelaktigt sätt kan hjälpa alla seriöst intresserade att förändra sin hälsa, sin livssituation till det bättre, än vad som är möjligt med hittills kända metoder.

Bc, Stepan V. Aurednik, BBA

Bild 2. Innovatören till Alkywan®

Bc, Stepan V. Aurednik, BBA
Uppfinnare / ALKYWAN® Grundare
VD för Alkywan Technologies
Director of Science

Utbildning:
University of Dublin – BBA

Webb: https://www.alkywan.com

Stepan V. Aurednik är född i hjärtat av Europa och betraktar sig själv som en vanlig man i en kontroversiell värld. Han lyckades knäcka koden i ung ålder och utvecklade tack vare detta en av de mest tekniskt avancerade källorna till naturlig fotonenergi.

Stepan uppfann ALKYWAN® fotoniseringsprocessen, som omvandlar naturliga material till fotonantenner.

Han är den enda personen hittills som kan utnyttja fotonenergifältet och använda sina ALKYWAN®-antenner för holistisk hälsovård för att främja ökningen av det mänskliga medvetandet.

Även om kontakten med hans produkter ofta beskrivs som “touch of the Divine” på grund av deras unika energetiska egenskaper, ser Stephan alltid till att alla hans uppfinningar först vetenskapligt verifieras.

B.c., Stepan V. Auredniks bidrag till denna civilisation beskrivs som ett “oberoende kärleksarbete”.

Detta verktyg kallas för ”Alkywan® Foton-Sfär-Generator”.

Denna teknologi bygger på naturens egen energi och information, det vi kallar för livskraft, livsenergi som härrör från Solen och Jorden.

Utan denna livsupprätthållande energi kan inget liv existera, finnas till, varken inom: mineralriket, växtriket, djurriket eller människoriket.

Alkywan Foton-Sfär-Generatorer finns omnämnda på våra webbsidor bland annat på www.matrixinnovation.se och www.swe.unifier.se.

Vi håller för närvarande på att ta fram mer information om vår forskning som rör Alkywan® Foton-Sfär-Teknologin.

Bild 3. Den 1:a Alkywan®-Fotonkammaren för Forskning och Utveckling finns i Vikarbyn i Sverige.

Vad skiljer Alkywan® Foton-Sfär-Generator-Teknologin från de s.k. Takyoniserade produkterna som har börjat introduceras i världen först och främst av amerikanska företag, och även s.k. Biofotonbehandlingar (ljusbehandlingar) av människor, speciellt inom skönhetsindustrin, av kläder, smycken, leksaker med flera? Dessa senare metoder och tjänster är onaturliga, artificiella och har ingenting med människans orsaksrelaterade hälsa eller själsliga utveckling att göra.

Mer om Alkywan Energi-Generatorer…

Alkywan Foton-Sfär-Generatorerna är sammansatta av 15 utvalda på jorden förekommande naturenliga (av människan orörda, opåverkade) mineral och växtämnen. Dessa tillsammans med rent kisel genererar joner. Dessa joner är livsviktiga för mineralrikets, växtrikets, djurrikets, och människorikets cellstruktur, som livsskapande och livsupprätthållande energi och information.

Dessa 15 speciellt utvalda växt och mineralämnen står under de 7D-ljusvarelsers (änglavarelsers) beskydd och kommunikation. Detta gör att alla de 5 sfärer (klot) i olika storlekar som ingår i Alkywan-familjen är direkt ansluten till 7D-ljusvarelser.

Den livsenergi som Alkywan Foton-Sfärer avger, är samma livsupprätthållande energi som kallas för Prana, Eter, Chi, Ki och som inom TCM (traditionell kinesisk medicin) utgör livskraften, livsenergin. Denna energi har använts inom energiregleringsakupunktur i ca 3500 år i Kina och i Asien. Utan denna livsenergi kan inget liv upprätthållas eller celler avgiftas.

Alkywan Foton-Sfär-Generatorer är de enda naturenliga fotongeneratorerna som kan ladda en individuellt anpassad energimängd i människans cellstruktur, DNA/RNA, kropp och organism, och avlägsna gifter, slaggprodukter som i annat fall förhindrar cellerna från att kunna ta upp näring och syre. Frånvaron av denna energi gör att cellerna inte kan upprätthålla en normal elektisk spänning över cellmembranet, vilken motsvarar -70 mV till – 90 mV i cellens vilofas. Om cellens membranpotential ändras till mellan -40 till –30 mV inträder celldöd på grund av syrebrist och förgiftning.

Alkywan® Foton-Sfär-Generatorer är ”Antenner” som både mottar och sänder livgivande, livsupprätthålande naturenlig fotonenergi till människans eller djurens DNA/RNA, celler och dess omgivning, 24/7 (24 timmar 7 dagar i veckan) utan uppehåll.

I samband med anskaffandet av Alkywan Foton-Sfär-Generator, aktiveras förbindelsen mellan individen och den 7D-hörande ljusvarelsen. Detta garanterar en oändlig samverkan mellan individen och änglavarelsen. Detta gör att ägaren av Alkywan Foton-Sfär-Generatorn har ett totalt skydd från alla slags negativa varelser och krafter, och likaså ELF (Extremt Låg Frekvens), dithörande 4G, 5G, Elektrosmog, WiFi, mikrovågsugn, mobiltelefon-strålning etc. Detta skydd kan inte erhållas via de hjälpmedel som utlovas på Internet eller av olika slags tillverkare.

Vi har själva testat detta.

Via kommunikation med den till 7:e dimensionen hörande Ljusvarelser, garanteras varje individ ett fullständigt beskydd från alla slags negativa krafter och varelser.

Varje enskild individ som har anskaffat en Alkywan Foton-Sfär-Generator, kommer att för evigt sammankopplas med en 7D-änglavarelse, vilket är sällsynt i andra sammanhang. Man kan även uppnå änglastadiet här på jorden om man är ihärdig i sin strävan.

OBS. Det finns inte någon liknande generator på jorden nu som inte är artificiell eller naturenlig.

Vi från AIC och Matrix Innovation önskar er en God och Fridfull Jul och ett Gott Nytt År med God Hälsa och Kärlek.

För ytterligare information var vänlig och kontakta Lars Helge Swahn
E-Mail: larshelgeswahn@human-academy.com

För Inre (Själsrelaterad utveckling) kontakta Sandor A Markus
E-mail: sandor.markus@human-academy.com

För information som rör föredrag, Alkywan Foton-Sfär-Generatorer, var vänlig och kontakta Lars Bokström. Email: lars.bokstrom64@gmail.com

Vi önskar er en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

Med Broderlig Kärlek

Ann-Sofie – Sandor – Lars Helge – Lars B

För att beställa Alkywan Foton-Sfär-Energi-Generatorer kontakta: www.matrixinnovation.se