Breaking News

Digital Holografisk Bildteknik är en Helt Ny Metod inom Friskvård och Förebyggande Hälsovård

En bild kan säga mer än tusen ord

VÅR SKALÄRVÅGSBASERADE QUANTUM AWARENESS & QUANTUM HARMONIZATIONSTEKNOLOGI ÄR DET SENASTE INOM HÄLSA OCH INRE RESURSUTVECKLING.

Den senaste rymdteknologin inom Matrix Innovation och , använder endast en digital kamerabild på en människa eller djur för att inhämta information om människans eller djurens fullständiga andlig, mentala, känslorelaterade och fysiska hälsostatus. Därefter åtgärdas individens eventuella sjukdomsalstrande disharmoni, obalans i kroppen, organismen, på distans (avstånd) via s.k. fjärrkontrollsbaserad Kvantumtelemetri. Detta sker oberoende av på vilken plats på jorden individen eller djuren befinner sig.

I det Holografiska Universumet existerar varken plats, tid eller avstånd.

Vår QUANTUM-baserade TEKNOLOGI är unik i sitt slag och består av 74 kategorier. Varje kategori innehåller från 100 – 1000-tals olika program.

Exempel 1. Om ni tittar på Personlig Harmonisering 2 (Bild 2), dess kategorier, högst upp på vänster sida, kan vi läsa: Homeopati A-G, H-M, N-T, U-Z.

Dessa 4 kategorier innehåller 11 500 olika växtbaserade homeopatiska naturmedel i bokstavsordning A-Z.

Vi har tillgång till hela den kinesiska och ayurvediska medicinska växtflorans koder i Akashas databank.

Exempel 2. Om vi tittar på Personlig Harmonisering 2 (bild 2), då ser vi på högerdelen kolumnen Harmonisering. Denna Kategori innehåller ett program som heter EPI-TMC. Detta program neutraliserar (oskadliggör) spikproteinet och grafenoxiden i blodet hos de som har vaccinerat sig mot Covid-19. Dessa två farliga ämnen har hitintill förorsakat flera följdsjukdomar och dödsfall.

Exempel 3. Låt oss säga att vi har ”leverproblem”, då kan vi kan via den holografiska bilden (digitala fotot) på oss själva (se Personlig Harmonisering 1 och 2), gå till urkällan ”AKASHAARKIVET” i 5D (Världsalltets – Hyperrymdens Superdatabank) och hämta ursprungskoden till levern, eller till hela vårt väsen. Det gäller både den osynliga (okända, oförnimbara delen) eller den synliga (kända, förnimbara delen) av vårt väsen, alltså alla de ursprungskoder som utgör vårt multidimensionella/multistrukturella väsens naturliga mångfald.

Dessa går att avläsa (analysera) och läka (bota) utan den sinnesstyrda 3D människans inverkan.

OBS. Ingen jordisk eller utomjordisk varelse har Access (tillträde) till den oändliga Akashas kunskapsbank utan AI (Artificiell Intelligens), teknologiskt hjälpmedel.

Hur fungerar systemet?

Vi kan inte beskriva hela systemet för dig i detalj, även om det är helt säkert. Endast få människor på jorden har detaljerad kunskap som rör metafysik/kvantfysik och kosmologi.

Vårt datasystem är kvantanslutet till en superdator. Här laddas all kontrolldata upp. Superdatorn är kopplad till flera backupservar och till Akasha. För den som inte vet eller har hört talas om ”Akasha”, är det helt enkelt en databas där all information lagras.

Vår stationära eller bärbara dator fungerar bara som ett tangentbord och minne för att vi skall veta vem vi har i databasen och vilken harmonisering vi har ställt in på enskilda mänskliga individer eller djur.

Grundkoder som skickas från superdatorn till människan (individen), djuren, är absolut rena från alla slags negativa energier eller information.

Exempel 4. Om vi ställer in äpple i databasen kommer superdatorn att gå igenom hela databasen i Akasha och hitta det bästa lämpliga äpplet av alla de tusentals sorter som har lagrats i Akashas databank sedan urminnes tider. Programmet är så intelligent att det kommer att kommunicera med dig (via din hjärna) på alla språk, på din egen medvetenhetsnivå och med dina tankar. Detta är svårt för de flesta att förstå.

Också idag på Internet har vissa ”nätbutiker” laddat upp programvara som kommunicerar med dig att köpa produkter eller tjänster. Här har vi bland annat ”Pinterest”. Så fort du söker efter någon produkt, kommer den att skicka flera förslag till dig där du kan hitta produkten. Detta kallas för ”Artificiell Intelligens”. På samma sätt fungerar våra harmoniseringsparametrar. När vi har ställt in alla de kategorier som individen behöver, på 7 olika tidsintervall, dagligen, varannan eller var tredje dag, då programmet skall var i gång, fortsätter programmet att fungera helt automatiskt.

Denna typ av läkekonst (energireglering) används av utomjordiska (entiteter) varelser inom 4D världarna och kallas för MedBed eller MedPod. Det kommer att dröja några decennier innan denna teknologi kommer att fungera obehindrat här på jorden.

För närvarande kan Matrix Innovation i Norden via . erbjuda denna tjänst via ” årsabonnemang”.

För hälsoabonnemang kontakta Lars Helge Swahn.
Email: larshelgeswahn@human-cademy.com

Bild 1: Quantum Harmonization, karta 1.

Bokstavligen betyder vår ”kvantharmonisering” att alla som är uppkopplade via till Akashaarkivet, eller har tillgång till Alkywan-Foton-Sfär-Generator, kan ”hela sig själv” från olika slags problem och bli fria från sinnets och sinnenas yttre påverkan.

Detta går inte att uppnå via hittills kända metoder.

Nyckeln till ”Livsgåtan” har vi alla inom oss själva. Allt som hitintills har registrerats eller registreras via våra sju sinnen: syn, hörsel, känsel, smak, lukt, intuition, telepati, har sin ursprungskod i det universella registret: i 5DAkasha-Arkivet”.

Bild 2: Quantum Harmonisering, karta 2.

Mer om kvantuniversumet…

Varje enskild ”tanke” registreras holografiskt i hyperrymdens databas (AKASHA) i form av kod. Här är det åtkomligt för oss att hämta, återskapa, och omstrukturera det. Vi kan träna vårt sinne och undermedvetna att se det som är, och inte som vi hitintills har trott att det är.

En ”illusion” uppfattas oftast som en verklighet, eller som en fantasi. Det hela beror på betraktarens (individens) medvetandenivå, tankestruktur och sinnesegenskaper. Vi har förmågan att se, uppfatta, registrera verkligheten på samma sätt som vår ”holografiska analysator” – om vi tränar vår inre förmåga att fokusera oss inåt i stället för utåt som vi har gjort hitintills.

Då ser vi ”Kvalitét” framför ”Kvantitet”, och ”Värdet” i stället för ”Objektet”.

Om vi betraktar talet 0 – 9 som ett ”siffra” i stället för ett ”värde”, då kommer vi aldrig underfund med skapelsens mångfald.

Talet ”1” står för ”alltet” och talet ”0” står för ”intet”. Talet ”10” innehåller hela skapelsens manifesterade del, den av sinnet förnimbara delen och av dess omanifesterade ”dolda del” av verkligheten – på samma sätt som ”osanning” eller ”sanning”.

Det som är osanning för en individ, kan vara sanning för en annan.

Vårt individuella medvetande avgör vad vi betraktar, upplever som verklighet eller overklighet.

Därför existerar varken lögn eller sanning.

Dr Sandor A Markus, Ph.D., MD (MA)
Innovatör – Forskare – Mentor

www.celestemetoden.com

Mer om Alkywan fotonsfärer >>>