Breaking News

Arcturianer är Terras Väktare och Helare

Bild 1. Arcturiansk Man och Kvinna. De har ljusblått utseende.

Arcturianerna är våra galaxväktare (beskyddare), helare och hjälper människor som vill frigöra sig att transcendera in i 5D dimensionen eller bortom.

Arcturianer hjälper alla som är intresserade av sin ursprungliga själsliga utveckling.

Alkywan® Photon Energy är världens mest intelligenta och kraftfulla läkningsmetod eftersom den är kopplad direkt till Arcturus energi och är själva livsenergin som alla skapelseformer inom mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket behöver för att kunna existera, finnas till.

Denna energi är involverad i alla naturliga läkningsmetoder.

Här är information som kan vara bra att känna till.

Arcturianer är svagt blåaktiga (ljusblå) ljusvarelser (inte som på bilden ovan) som bebor vårt Universum (Multiversum). De kommer från Arcturusstjärnan i stjärnbilden ”Björnvaktaren”. De är 7D i sitt ursprung. De kan vistas även i 5D (5:e dimensionen).

Vi kan uppfatta dem i vår 3D värld och verklighet i form av projektion (spegelbild).

Uppvaknade Stjärnfrö kan känna av deras närvaro i form av högre kvalitativ, kärleksfull, harmonisk vibration.

Termen ”Arcturus” härstammar från de antika grekiska orden ”arktos”, som betyder björn, och ”ouros”, som betyder väktare.

Arcturianer anses vara en av de mest tekniskt avancerade arterna i galaxen. Många Arcturianer är mycket långa, 7 till 8 fot med smala halsar och ett slags mandelformat huvud. De är mycket smala över lag med långa och flexibla fingrar.

De finns flera hundra av dem på jorden i form av ”själsfrön”, vilka huvudsakligen är verksamma inom healing och ledarskap. Dessa stjärnfrö är annorlunda än övriga stjärnfrön. De har svårast på jorden på grund av deras själsliga överlägsenhet, känslighet, genomskådandet av falskhet, manipulation och andra egenskaper i sin omgivning. De föredrar oftast ensamhet och är osociala.

Bild 2. Stjärnkarta över stjärnkonstellationen Björnvaktaren.

Arcturianer är kärleksfulla och vänligt inställda varelser. Jordbor har lovat dem trohet och har betraktat dem som gudagestalter under de senaste årtusendena.

I utbyte mot dessa jordbors lojalitet har dessa själsligt (andligt) överlägsna änglaliknande ljusvarelser format mänsklighetens evolutionära väg.

De kommer från stjärnbilden Björnvaktaren, från en planet som ännu inte har upptäckts av våra astronomer. De utnyttjar energin från sin stjärna Arcturus, den tredje ljusaste stjärnan på den observerbara natthimlen, strax efter Sirius och Canopus.

Den som gjorde oss medvetna om denna kärleksfulla välvilliga art av utvecklade utomjordingar är Edgar Cayce, 1900-talets mest kända synska (klärvoajanta) varelse. Han är även känd som den “sovande profeten” för sina noggranna psykiska “avläsningar” av livet efter detta och när det gäller att hitta botemedel mot människors olika sjukdomar.

Efter att ha kommunicerat med Arcturianer telepatiskt, tilldelades Edgar Cayce värdefull kunskap om deras ursprung, natur, mål och ideologi, som han vidare delade med resten av världen.

Dessa mästare i galaxen är de mest utvecklade livsformer som finns, efter att ha stigit upp till den 7:e dimensionen på grund av deras andliga (själsliga) framsteg. På grund av deras utomjordiska sinnesförmåga behärskar de helt rymdteknologin.

Även om de har de mest avancerade och vackraste rymdskeppen, bor de ofta inuti i en andlig (högre kvalitativ) planet och kan fritt röra sig mellan andra dimensioner. De är helare av denna galax, med kravlös kärlek som utgör essensen i deras filosofi.

Arcturianer vägleds av sina äldste som har den högsta nivån av andlig medvetenhet. Under sin livslängd, som vanligtvis är mellan 350 och 400 jordeår, förbättrar de ständigt sin andliga kunskapsförmåga och stiger upp till andra nivåer av existens som vida överträffar vår fantasi.

Arcturianerna är en högt utvecklad art av ET:s som tar hand om galaxen Vintergatan. De har transcenderat till den 4:e och 5:e och 7:e dimensionen och har utvecklat eteriska kroppar som kan tränga igenom tid och rum.

Under sina liv genomgår de en kraftfull andlig resa. De skyddar jordbor från andra skadliga ET:s och förbereder oss för språnget in i den 4D och 5D (dimensionen) som kommer som resultat av högre kvalitativ inre andlig utveckling. Dessa process ignoreras av så kallade moderna, traditionsbundna människor.

Arcturianer är ljusvarelser och intar inte någon föda som vi här på jorden. De lever av ljusenergi (fotonenergi) från solen. De har de mest avancerade intellekten och förblir den mest omtänksamma och kärleksfulla arten av ET:s.

Arcturianerna kan ses som våra utvecklade jag, eftersom varje människa tros kunna stiga upp till dessa högre tillstånd av existens. På grund av detta anses jordbor som proto-arcturianer, vilket betyder att vi kan nå samma arcturiska tillstånd om vi lever tillräckligt länge och går igenom alla andliga prövningar.

De har etablerat en nära förbindelse med de s.k. ”Upphöjda Mästarna”, eller Brödraskapet av ALLA, och de är ansvariga för att hjälpa unga arter i galaxen att experimentera opartiska gudomliga förbindelser.

Deras tekniska framsteg överträffar vida allt som designats av mänskliga händer. De har några av de mest avancerade rymdskeppen som de reser och patrullerar galaxen med.

Destruktiva främmande arter har ingen chans att orsaka skada när de Arcturiska beskyddarna är i närheten. Eller där deras teknologi (Alkywan Foton-Sfärs-Antennen) är installerad.

Deras rymdskepp är utrustade med en portal som förbinder alla besättningsmedlemmar med deras käll-stjärna Arcturus. Genom denna portal är de ständigt uppladdade med livsenergi. Detta är viktigt för att kunna upprätthålla deras eteriska hölje som de oftast använder när de reser mellan galaxerna.

En annan sektion i deras skepp har ett digitalt bibliotek som innehåller data om alla planeter i Vintergatan samt livsformer som befolkar den.

Det finns också utrymme på deras skepp som förstärker deras vibration för att kunna motverka jordens instabila vibrationsfält.

Arcturianerna har baser på vår planet, särskilt i avskilda bergsområden, men också på månens yta.

Från dessa strategiska platser genomför de viktiga operationer där de återupplivar jordens energivortex (energicentra) som har blivit inaktiva.

Arcturianer genom direktkontakt med några av deras stjärnfrön här på jorden, har gjort det möjligt för de människor som eftersträvar en själsbaserad tillväxtprocess, att snabbare nå målet med sin avsikt. Därigenom förkortas deras lidande och problem som den sovande, omedvetna delen av mänskligheten måste möta.

Arcturianerna har uttryckt sin sympati för oss och är engagerade i att länka oss till den gudomliga energikällan från vilken alla våra innersta krafter kommer.

Dessa mästare i galaxen upprätthåller ordningen och predikar universell kärlek. På grund av sin position i toppen av vår galaktiska hierarki kan de bara ingripa i vår evolutionära process genom att ge oss tekniska hjälpmedel och ge oss telepatiska och intuitiva riktlinjer.

För att vi snabbare skall kunna förändra våra liv, livssituation de har gett oss samma teknologiska hjälpmedel som deras rymdskepp är utrustade med.

Det är upp till oss själva att acceptera eller förkasta deras hjälp och styra våra liv i rätt riktning.

Men vi får inte glömma alla de andra utomjordiska arterna som är involverade i jordens nuvarande och framtida öden: Pleiadianer, Siriusianer, varelser från Orion, Andromeda med flera, att de vill vara med och ha sin andel av vad den jordiska människan har av inre resurs att erbjuda dem. Dessa utomjordiska arter är högre utvecklade varelser. Jämfört med den jordiska civilisationen är de mer positiva, oegoistiska, kärleksfulla och högre medvetna varelser.

Arcturianer är den enda art bland dessa utomjordiska arter som har nått en fullständig ”Själsmedvetenhet” och inte kräver annat från människan än att följa den enda vägen som leder dem till total frihet och obundenhet från allt som medvetet eller omedvetet kan hålla människan i ovetskap om sin sanna identitet, sin ursprungsidentitet.

Bild 3. 7D Alkywan Fotonkammare för Forskning, Healing och Kommunikation.

Matrix Innovation i Dalarna i Sverige är först i världen med att etablera den 1:a Fotonkammaren för forskning och utveckling, och har upprättat en direkt länk till Arkturianska rymdskepp.

Vårt syfte och mål är att upprätta mindre kliniker (fokuspunkter) på olika platser i Sverige och Norden och sprida Alkywan Foton-Sfärer för att kunna hjälpa så många uppvaknande och slumrande jordiska varelser som möjligt, oberoende av vilka utomjordiska grupper de tillhör. Detta kommer att underlätta väldigt för dessa stjärnfrön att lyckas med sin uppstigning till högre vibrationella världar och medvetenhetsnivåer.


Bild 4. Alkywan Foton-Sfärer.

//Sandor & Ann-Sofie (Unifier)

Kontaktperson
Lars Helge Swahn, M.Sc
Email: larshelgeswahn@human-academy.com

Video om Alkywan

För beställning av Alkywan:
https://www.matrixinnovation.se/produkt-kategori/alkywan/