Breaking News

Sandor A. Markus

Att Nå Mästerskap i Livet!

Jag hör ofta människor säga att de är sina egen mästare. De påstår sig inte behöva lyssna på någon annan mästare (lärare) för att veta något om sig själva och meningen med livet. Det beror på vad man menar med mästerskap i livet? Att nå Mästerskap i Livet kräver självkännedom och förståelse för allt liv, både på jorden och i …

Read More »

Finn din inre Själsbaserade GPS-navigator

Hur Du finner målet till en varaktig Lycka, Fred och Harmoni med Din Inbyggda Själsbaserade GPS Navigator Hela vår civilisation står inför en omfattande mental och teknologisk utvecklingsprocess, vilken aldrig tidigare har inträffat på jorden under människans mångtusenåriga historia. Denna utvecklingsprocess innebär bl.a. en total förändring av människans tankestruktur, medvetenhet och sitt sätt att hantera uppkommande situationer. Vissa delar av …

Read More »

Vår Värld är Förrådd

Artikeln är modifierad från https://spielbrot.wordpress.com/2015/11/24/var-kidnappade-varld/ Det är inte politiker eller presidenter som styr världen. De är lika mycket offer som du och jag och resten av befolkningen på Jorden. De är förblindade av budskapet om att ekonomi och konsumtion är lösningen på alla problem. Det är ekonomin som styr världen; dock inte din eller min ekonomi, utan en mycket större, …

Read More »

Teknologiska Utvecklingen – välsignelse eller förbannelse?

Om Bilden Den 20-21 februari 1954 tog en utomjordisk delegation bestående av vetenskapsmän från det Plejadiska stjärnsystemet kontakt med den amerikanska administrationen och militären med President Dwight D. Eisenhower i spetsen. Mötet ägde rum på Holloman Flygplats i New Mexico. Den 1:a utomjordiska delegationen de mötte var från det Plejadiska stjärnsystemet. Delegationen erbjöd ett utvecklingspaket för jordens och mänsklighetens fortsatta …

Read More »

Varning för Artificiell Intelligens

ENAREN varnar för okontrollerad utveckling av artificiell intelligens (AI) med politiska motiv och militära tillämpningar innan beslutfattare tillämpar Etiska – Moraliska regler. Etik handlar om: hur vi tänker. Moral handlar om: hur vi handlar. Max Tegmark är en svensk-amerikansk professor i fysik vid MIT, ”Massachusetts Institute of Technology” i USA. Han besökte nyligen Sverige och blev intervjuad i social media. …

Read More »

Gnosticismen som Filosofi och Levnadssätt

Om bilden Det grekiska ordet ”gnosis” betyder ”vishet” eller ”insikt”. Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av medvetandet kan nå fram till en direkt förståelse av de dolda dimensionerna i Skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna kristendomen som kom till uttryck i Kristus hemliga lära. De använde sig av olika tekniker som gjorde det möjligt ”att kunna uppfatta …

Read More »

Det Nordiska Pontifikatet förvaltar Kristus Esoteriska Lära

Det Nordiska Pontifikatet är förvaltaren av Kristus Esoteriska (inre) Lära. Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC) utgör det NORDISKA PONTIFIKATETS yttre gren och erbjuder varje medlem ett långsiktigt utvecklingsprogram, vilket successivt leder till en högre kvalitativ kosmisk (andlig-själslig) medvetenhet, och till etiskt – moraliskt leverne. 1. AIC:s Utvecklingsprogram består av ca 6000 sidor textmaterial i form av litteratur, …

Read More »

Den Moderna Gnosticismen är Källan till den Nya Tidsålderns Filosofi och Vetenskap

En Ny Medvetenhet är En Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd Gnostiken är den Nya Tidålderns Esoteriska Kristna lära Gnosticismen enligt CelesteMetoden® är den ursprungliga, oförfalskade kunskapen, vetskapen om Kristus ”Esoteriska” hemliga lära, vilken aldrig delgetts, förmedlats till mänskligheten i sin helhet. Den sanna kristendomen, solteologin – gnostiken bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande. Kännedom om den högsta gudomen har funnits …

Read More »

Den Svenska Kyrkan

Välj Solen istället för det i jorden tungt nedsänkta ödesbetingade korset. Som Överhuvud för det Nordiska Pontifikatet, vilket utgör lärosätet för ”Urkristendomen”, Gnostiken, har jag erbjudit ett samarbete och ett reformeringsförslag till Svenska Kyrkans ledning. Det enda svar jag har erhållit från Ärkebiskopen för den Svenska Lutheranska Kyrkan Antje Jackeléns sekreterare är: ”att inom den Svenska kyrkan tror vi på …

Read More »

Den Svenska Kyrkan är den rikaste kyrkan i världen

Den Svenska Lutheranska (Protestantiska) Kyrkan är den rikaste kyrkan per capita i världen. Den har en förmögenhet som motsvarar ca 40 miljarder SEK. Ca 6,5 miljoner människor som är födda i Sverige betalar mellan 1-2 % på sin skattsedel av sin årsinkost eller pension till Svenska kyrka, trots att den Svenska kyrkan är skild från staten sedan år 2000. Detta …

Read More »