Breaking News

Sandor A. Markus

Gnosticismen som Filosofi och Levnadssätt

Om bilden Det grekiska ordet ”gnosis” betyder ”vishet” eller ”insikt”. Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av medvetandet kan nå fram till en direkt förståelse av de dolda dimensionerna i Skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna kristendomen som kom till uttryck i Kristus hemliga lära. De använde sig av olika tekniker som gjorde det möjligt “att kunna uppfatta …

Read More »

Det Nordiska Pontifikatet förvaltar Kristus Esoteriska Lära

Det Nordiska Pontifikatet är förvaltaren av Kristus Esoteriska (inre) Lära. Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC) utgör det NORDISKA PONTIFIKATETS yttre gren och erbjuder varje medlem ett långsiktigt utvecklingsprogram, vilket successivt leder till en högre kvalitativ kosmisk (andlig-själslig) medvetenhet, och till etiskt – moraliskt leverne. 1. AIC:s Utvecklingsprogram består av ca 6000 sidor textmaterial i form av litteratur, …

Read More »

Den Moderna Gnosticismen är Källan till den Nya Tidsålderns Filosofi och Vetenskap

En Ny Medvetenhet är En Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd Gnostiken är den Nya Tidålderns Esoteriska Kristna lära Gnosticismen enligt CelesteMetoden® är den ursprungliga, oförfalskade kunskapen, vetskapen om Kristus “Esoteriska” hemliga lära, vilken aldrig delgetts, förmedlats till mänskligheten i sin helhet. Den sanna kristendomen, solteologin – gnostiken bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande. Kännedom om den högsta gudomen har funnits …

Read More »

Den Svenska Kyrkan

Välj Solen istället för det i jorden tungt nedsänkta ödesbetingade korset. Som Överhuvud för det Nordiska Pontifikatet, vilket utgör lärosätet för “Urkristendomen”, Gnostiken, har jag erbjudit ett samarbete och ett reformeringsförslag till Svenska Kyrkans ledning. Det enda svar jag har erhållit från Ärkebiskopen för den Svenska Lutheranska Kyrkan Antje Jackeléns sekreterare är: “att inom den Svenska kyrkan tror vi på …

Read More »

Den Svenska Kyrkan är den rikaste kyrkan i världen

Den Svenska Lutheranska (Protestantiska) Kyrkan är den rikaste kyrkan per capita i världen. Den har en förmögenhet som motsvarar ca 40 miljarder SEK. Ca 6,5 miljoner människor som är födda i Sverige betalar mellan 1-2 % på sin skattsedel av sin årsinkost eller pension till Svenska kyrka, trots att den Svenska kyrkan är skild från staten sedan år 2000. Detta …

Read More »

Den Kristna Kyrkan måste Reformeras

Ingen av Världsreligionerna blir kvar i den Nya Tidsåldern om de inte genomgår en omfattande reformering, omstrukturering av sitt innehåll och anpassar sig till den Nya Tidsålders krav och förväntningar, ur energi- och medvetenhetsstruktur. Tiden är knapp! Bibeln (Böckernas bok) som i ca 2000 år har varit människans rättesnöre i livet, har tjänat ut sitt syfte. Varken den kristna religionens …

Read More »

Den Sanna Gnosticismen utgör Källan till all Vetenskap

Gnosticismen har förknippats med hemliga läror och mystiska människor. Gnosticismens skrifter är oftast skrivna med språkformuleringar som är omöjliga att förstå för en oinitierad, oinvigd människa vars medvetenhet oftast rör sig på endast det 3D intellektuella planet. Gnosticismen härstammar från SOLTEOLOGIN som instiftades av Farao Akhenaton på ca 1300 f.Kr. Detta har vi beskrivit i boken “Världsdoktrinen”, vilken finns på …

Read More »

Nordiska Pontifikala Akademin (NPA)

Den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna av Antiokia Syrisk-Ortodoxa Patriarkatet (Apostoliskt grundat i Loja i Ecuador år 1968), godkänt av den Ecuadorianska Regeringen och registrerat som Hemlig Order år 1975, nr 1725. Denna Hemliga Order inregistrerades i Stockholm, Sverige 1989-09-15 som NGO (Non-Governmental Organization) av ENAREN, Sandor A Markus, under namnet “L’Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale“. Org …

Read More »

Mänskligheten har blivit förrådd

I boken “Den Matriska Verkligheten” – Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet – sid 45 – omnämns i korthet vad som hände efter 2:a världskrigets slut. En destruktiv utomjordisk ras från Betelgeuse i Orions bälte står alltså bakom den snabba teknologiska utvecklingen som har pågått på jorden sedan 1950-talet – detta medan människans inre …

Read More »

Artificiell Intelligens förslavar mänskligheten ytterligare

Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC) varnar för fortsatt utveckling av artificiell intelligens (AI) med politiska motiv och militära tillämpningar innan beslutfattare tillämpar Etiska – Moraliska regler. Etik handlar om: hur vi tänker. Moral handlar om: hur vi handlar. Den s.k. “utvecklingen”, vilken idag är jämställd med materiell och teknologisk utveckling i första hand för att utveckla krigsföring, …

Read More »