Breaking News

Träna för Högre Medvetenhet!

Meddelande från Andromeda, Arcturus och Plejaderna

Väsen från Andromeda, Arcturus och Plejaderna har ett angeläget meddelande för jordens invånare. Dessa väsen finns nu här för att hjälpa oss med övergången till nästa täthetsnivå, men de kommer inte att visa sig eller hjälpa oss om vi inte först gör den del som krävs av oss själva.

Vi människor kan inte räkna med att helt plötsligt bli hjälpta till en högre existens av dessa väsen. Vi kan bara få hjälp om vi själva anstränger oss och tränar aktivt för en högre kunskap och medvetenhet.

När tillräckligt många människor på jorden sätter igång och upprätthåller träning för högre medvetenhet, då attraherar vi deras hjälp. Kvinnor har lättare att påbörja denna process, då de är mindre kritiska till nya processer. Många kvinnor känner vad de vill göra – de är mindre intellektuella än männen, som vill ha intellektuell förklaring. Någon intellektuell förklaring finns egentligen inte för vad detta högre medvetande innebär, eftersom detta medvetande inte är intellektuellt.

När tillräckligt många människor på jorden har satt igång sin träning för högre medvetande och verkligen önskar det som är ljust, sant, riktigt, harmoniskt och som ger högre perspektiv på livet och sig själva, då först kan dessa utomjordiska väsen hjälpa oss.

De människor som följer med denna uppåtgående trend är de som tagit ansvar för sin träning mot högre kvalitativt kvantmedvetande. Vi har nu alla chansen, men fler av oss måste bestämma sig för att starta denna högre medvetenhetsprocess, denna träning mot högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande.

Vi måste alla göra vårt bästa för att utveckla oss, evolvera oss.

Själen är Enaren och Enda Ljuset – sök Ljuset!

Gratis Medlemskap för högre medvetenhet på AIC Association

Starta din evolution och utvecklas långt bortom vad som är känt för dig. Detta blir en intressant resa som ger dig kunskap om dig själv och universum med tillhörande positiva förändringar.

Vi erbjuder dig ett gratis medlemskap på AIC Association och Portalmeditationen – en guidad meditation som du kan använda varje dag. Bakom din inloggning finns ytterligare instruktioner om hur du fortsätter din utveckling.

Gratis AIC-medlemskap omfattar:

  • Den Guidade Portalmeditationen
  • Det Kosmiska Hjärnprogrammet
  • Undervisning till dig varje vecka i 13 veckor.
  • Ytterligare instruktioner om dur du skall gå vidare…

En som längtar efter att nå gemenskap med det Allsmäktige Enhetsfältet, Gud, måste först av allt tvätta bort all smuts från sitt sinne med kärleken och förlåtelsens vatten. Bindeln av egot tas bort från våra ögon, och först då är det är möjligt för oss att se Skaparen.

Vattnet är bl.a. symbol för den tidsålder vi nu lämnar, dvs. fiskarnas tidsålder. Vi har vistats i en värld av känslor utan att se vad som finns bortom den. Vår medvetenhet har varit splittrad ut mot världen och mot det allt yttre som kommit i vår väg, dvs. fokuserat utåt.

Vi går nu in i Vattumannens tidsålder – där “dopet i vatten” symboliserar det Allsmäktiga Enhetsfältet, Oceanens försonande nåd för oss. Om vi välkomnar den och ger den möjlighet att tvätta oss från all den programmering som vi skapat för oss själva genom eoner av liv i det formmanifesterade universum – då blir vi befriade från sinnets lägre kvalitativa influens.

Det försonande “vattnet” tvättar bort all vår lägre sinnesprogrammering. Det sker genom vägledande information om kosmos och om dig själv som människa, dina utvecklingsmöjligheter och givetvis rätt medvetenhetsträning. Då du tar del av “dopet i vatten” får du information om den andliga reningen och vad du behöver göra. Du får reda på hur du tränar ditt medvetande från ett lägre kvalitativt sinnesorienterat medvetande till ett högre kvalitativt själsligt multi-dimensionellt kvantmedvetande – fritt från all sinnesbundenhet.

Dopet i vatten sker genom veckovisa studier i 13 veckor bakom inloggning på www.worlddoctrine.org (CelesteMetoden® Steg 1, AIC Association)

Efteråt får du reda på vad som krävs av dig för att senare kunna döpas i eld.
Johannes Döparen sade: (Lukas 3:16, Matteus 3:11)

Jag döper dig i vatten för försoning, men han som kommer efter mig är mäktigare, vems sandaler jag inte är värdig att lossa. Han kommer att döpa dig i helig ande och med eld.

Så lyckligt lottad den är, som offrar sig själv i kärlekens eld, och som därigenom förstör sin lägre kvalitativa del av egot och möter Gud, Kristus inom sig själv – först då kan man se Skaparen i strålande form inom sig.

//Enaren