Breaking News

CelesteMetoden® Kvantanalysator & Kvantharmonisator

Bild från planetachatbot.com (länk): Vår Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator gnostiserar sjukdomar, obalanser/svagheter som kan leda till sjukdom. Vi skannar kroppen på DNA, RNA, Cell och Organnivå. Det finns inga andra metoder idag som kan hitta sjukdomar i samma tidiga skede som vår Multifunktionella Kvantanalysator.

Vår automatiserade Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator bygger på den senaste Rymdteknologin, vilken är kopplad till . Denna hypermoderna hälso- och friskvårdsteknologi har utvecklats av framstående ryska och tjeckiska toppfysiker i samverkan med ett utomjordiskt plejadiskt forskningsteam.

Denna teknik gör det möjligt att utföra både analys och harmonisering helt automatiskt, vilket är en fördel med hänsyn till “covid-19-situationen” i samhället, världen.

Kommunikation sker mellan vårt system och klienten via 1telemetri och detta oberoende av avstånd.

1Telemetri (av grekiskans ‘tele’ och ‘metros’) betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt. Överföringen av mätdata kan ske via radiovågor, optiskt med hjälp av t.ex. infrarött ljus eller laser eller via skalära vågor.

Icke-linjärt analyssystem

Vår Multifunktionella Kvantanalysator är en extraordinär icke-invasiv NLS-enhet som “lyssnar” på kroppen och skannar oscillationen (vibrationen) hos enskilda celler ner till deras DNA, RNA och molekylära struktur. Kvantanalysatorn jämför sedan de uppmätta resultaten med referensvärden i en omfattande databas för att avslöja eventuella avvikelser i vävnader, celler eller organ. Detta görs med upp till 90 % noggrannhet.

Beroende på individens hälsosituation kan en skanning ta mellan 45 och 180 minuter.

Vår forskningsgrupp på AIC erbjuder årsvis medlemskap för dem som är intresserade av sin mentala, känslorelaterade och fysiska hälsa och utveckling av IR (Inre Resurs) för endast SEK 5000: -/individ.

Detta stödjer vår forskning inom livsvetenskap – humanvetenskap.

OBS. En standard hälsobesiktning och åtgärdsprogram kostar normalt SEK 2 500 per tillfälle. Ytterligare åtgärdsprogram kostar SEK 800:- per tillfälle. Vid akuta problem krävs ca 2 analyser á SEK 2500:- och mellan 5-8 åtgärdsprogram á SEK 800:-. Summan skulle bli SEK 9000 :-.

När det gäller långvariga kroniska problem av olika slag, krävs ett obegränsat antal åtgärder. Detta skulle skapa ekonomiska problem för flertalet. Den typ av forskning som vi ägnar åt oss går inte att subventionera. Därför har vi ett så lågt pris som möjligt. Folk får lära sig att prioritera vad som är viktigast i livet. Folk prioriterar sin hälsa och Inre Resursutveckling om man vill överleva som individ och som civilisation.

Vår hälsobesiktning och åtgärdsprogram kostar om man är forskningsmedlem 13,70 kr/dag. Denna insats sker helt automatiskt 6 ggr dagligen eller varannan dag beroende på problemets art och varaktighet. Åtgärdsprogrammet innefattar 40 valda kategorier och dithörande tusentals harmoniserande program. Rätt harmonisering väljs anpassat för individen.

Det valda harmoniseringsprogrammet startar automatisk på morgonen: kl. 05:00, 07:30, 09:30, 13.30, 16:30 och slutar 21:30.

Ex. Under ovan nämnda tidsintervall sker en genomgång av alla organ, muskelvävnader, nerver, artärer, vener, kapillärer, ben och skelett, cervikal-, thorax- och ländkotor.

Alla de miljarder celler som kroppen är sammansatt av analyseras och harmoniseras i 90 minuter kl. 16:30 varje dag eller varannan dag.

När det gäller analys och harmonisering av kvinnors och mäns DNA och RNA sker detta kl. 05:00 och 21:30 varje dag eller varannan dag.

När det gäller analys och harmonisering av kvinnans hormoner, sker det kl. 05:00 och kl. 21:30 i 40 minuter. När det gäller mannens harmonisering av hormoner, sker detta en gång dagligen i 60 minuter kl. 21:30 på kvällen.

När det gäller fullständig genomgång av psyket, sker det en gång dagligen eller varannan dag, kl.05:00 på morgonen eller kl. 21:30 på kvällen.

Vi har här ovan angett som ex. endast sändningen av 5 av 40 programkategorier som vår kvantharmonisator handhar.

Utöver kroppsrelaterade analys- och harmoniseringsprogram finns ett avancerad IRInre Resursutvecklingssystem” som harmoniserar människans Aura-Chakra (Energivortex) och Kundalini-Energi-System. Detta är mycket viktigt med tanke på människans fortsatta kosmiska utveckling och överlevnad på jorden.

Bild från Shutterstock: Speciellt nu när vi har inträtt i den Nya Tidsåldern är vi tvungna att anpassa oss till en högre vibrationsfrekvens (oscillation), än vad vi har varit vana vid.

Hela vårt solsystem inkl. jorden befinner sig i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte) sedan år 2012, då vårt solsystem passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i detta enorma pranabälte (eteriska bälte) som emanerar (strålar ut) från Centraluniversumet, Centralsolen Alcyone i det Plejadiska Stjärnsystemet.

Denna energihöjning vi påverkas av nu beror först och främst på detta inträde i den Nya Tidsåldern (Vattumannens Tidsålder), vilket ägde rum vid vintersolståndet den 21-23 december 2012. Vid denna tidpunkt trodde många att jorden skulle gå under.

Ökningen av energipåverkan sker också via påverkan av 5G- och 6G-strålning.

Människans hela energisystem måste successivt förnyas och anpassas till den ökade vibrationshöjningen från Centraluniversumet, Centralsolen Alcyone, till vår egen Sol och vår planet Jorden. Under denna period kommer allt liv, vår värld, vårt samhälle att gradvis omstruktureras, förändras.

Det programsystem, den harmonisering som rör människans Aura-Chakra-Energisystem är mycket viktig med tanke på människans anpassningsförmåga till kommande förändringar. Alla föråldrade system och traditioner som hitintills har hållit människan kvar i ett föråldrat paradigm (tankestruktur) kommer att upphöra och ersättas av “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid” som är titel på en av våra tidiga böcker.

Aura-Chakra-Metoder som hitintills har använts hör till den föregående tidsåldern “Fiskarnas Tidsålder” och har inte längre någon effekt på människan som tidigare.

Vår Multifunktionella Kvantanalysator och Kvantharmonisator använder sig av mer sofistikerad information via sin kommunikation med ”Akashaarkivet” än någon annan hittills känd produkt eller metod. Systemet arbetar med ett sofistikerat och brett utbud av energi och information.

Vår Kvantgenerators huvudprogram är inställt på 12 grundläggande chakra (energivortex), vilka i sin tur är kopplade till de 12 planeterna med sina skilda densiteter (täthetsnivåer) i vår galax. Det finns 13 chakraprogram i databasen på sändar-satelliten som hanterar alla programkategorier med program av energi och information. Detta eftersom kvinnor har ett extra chakra aktiverat. Därför kommer kvinnors medvetenhet att höjas i snabbare tempo än männens. Förutsättningen är att människan är inkopplad på vår Multifunktionella Kvantharmonisator.

Harmonisering av energivortex (chakra) 1 och 9 är mycket viktiga i energibalanseringssamanhang då det gäller vår Kundalini-energi. Dessa Chakras finns i vår subtila plasmakropp.

Om energivortex (chakras) 1 Muladhara och 9 Sahasrara inte fungerar tillfredsställande når inte tillräckligt med energi och information det 3:e chakrat Manipura i solarplexusregionen som då inte kan fördela kundalinienergin från ryggradskanalen till de övriga chakras (energivortex) i människans hölje. Man får då problem med sina känslor.

Vi kommer att beskriva människans hela energisystem på ett mer vetenskapligt sätt i vår onlineundervisning än vad flertalet känner till idag.

är det enda filosofiska och AI-baserade utvecklingsprogrammet på jorden för närvarande som har hand om SINNET:s avprogrammering till fördel för SJÄLENS utveckling. Det är sinnet som hitintills har styrt och dominerat den jordiska civilisationens utveckling. Nu skall vi öka vår själskommunikation. Endast då kan vi nå målet med vår utveckling.

Det finns idag inget varken teoretiskt (filosofiskt), analys- och harmoniseringsprogram i världen som motsvarar .

Programmet handhas och styrs av utomjordiska varelser (entiteter) från satellit. Övervakning sker av våra utomjordiska syskon från Arcturus, Andromeda, Sirius A och Plejaderna gemensamt.

utgår från Norden (Sverige) som siare har länge talat om skall ske, vilket vi tidigare har omnämnt i vår litteratur.

Gå med som medlem i forskningsprojektet – använd dig av Quantum Analyser och Quantum Harmonizer från >>>

//Sandor Markus