Breaking News

Rätt Meditation

Meditation enligt CelesteMetoden® är Vägen till en Absolut Frihet och Harmoni.

in_meditation

Meditation enligt CelesteMetoden®

Människans liv på jorden är mycket kort, även om det varar i hundra år. Materiellt sett har de flesta människor bra, speciellt i Sverige, men ändå finns det frågor inom de flesta av oss som vi antingen kan vara medvetna om eller inte:

  • Är detta verkligen livets mening att vi föds och sedan dör?
  • Eller finns det någonting annat som vi inte känner till?
  • Oroligt söker vi någonting meningsfullt. Efter vad?

Vad hoppas vi finna i materiella ägodelar, nöjen och förhållanden som är förgängliga och som kan tas ifrån oss när som helst?

Vi ser vad som händer i denna värld. Människor förlorar sina hem genom krig. De vandrar tusentals kilometer för att finna lyckan, harmonin.

Vad finner de?

Nya problem, nya svårigheter.

Det är inte meningen att vi skall sakna materiella ting. Att vi skulle behöva avstå från en värld av skönhet som omger oss. Inte heller är det meningen att vi skall avsäga oss det materiella och återvända till ett primitivt stadium av utveckling. Däremot ska det materiella vara ett medel och inte ett mål i vår strävan i livet som det är i dag. Vi skall alltid eftersträva balans.

  • Vad är det vi vill finna?
  • Vad är det vi söker i livet?
  • Hur vill vi leva eller vara?
  • Längtar vi efter stillhet, tystnad, optimism, styrka, fred, lycka, trygghet och harmoni?

Allt detta kan vi uppnå inom oss.

Gudsförverkligande innebär att vi alltid handlar i enighet med Själens uttryck och inte Sinnets. Detta innebär att vi alltid låter vårt “samvete”, vårt högre kvalitativa jag (själen) bestämma. Endast då kan vi uppnå lycka, fred och harmoni.

Kristus uttryckte det på följande sätt: Så som du vill bli behandlad av dina medmänniskor, så skall du också behandla dem.

Det är en enkel lag som man kan följa om man betraktar sig själv som människa. Annars hör man fortfarande till djurmänniskostadiet (barbarstadiet), betraktad ur medvetenhetssynpunkt.

Den trygghet som flertalet strävar efter bygger huvudsakligen på det materiella, förgängliga i tillvaron. Detta innebär att man aldrig har någon verklig trygghet, aldrig någon verklig lycka. Vi kan bli arbetslösa. Vi kan förlora våra materiella ägodelar. Vi kan råka ut för allvarliga sjukdomar eller olyckshändelser. Vi kan förlora våra nära och kära. Vi kan bara uppnå trygghet inom oss själva och inte utanför oss.

Tror ni att miljardärer, miljonerer som så många beundrar och avundas, är lyckliga i sina liv?

… möjligtvis stundtals.

De jagar ständigt materiella ägodelar, och när de har skaffat sig dem, så oroar de sig för att kunna behålla dem.

Flertalet av dem som de kallar för sina vänner är låtsasvänner som överge dem så fort de inte kan sola sig i deras glans.

Kvinnor som samlas kring dem är som myror kring sockerbitar för att kunna leva ett glamoröst liv utan att behöva göra annat än prostutitera sig för ett konstlagd liv.

De materiellt rikas liv är som en påse, tomt och innehållslöst.

De ägnar större delen av sin tid åt ett värdelöst liv.

När deras biologiska, jordiska liv är slut då kommer de att bli bortglömda, oberoende av hur kända de har varit innan.

Om vi bygger vår trygghet endast på yttre ting, på det ekonomiska, på det materiella, det förgängliga i tillvaron, då har vi levt ett meningslöst, värdelöst liv.

Denna typ av liv för med sig i kölvattnet olyckshändelser, ekonomisk kollaps, naturkatastrofer och död, eller på annat sätt försöker ge oss möjlighet att ändra riktning i livet.

Vem eller vad är det som skapar, upprätthåller och vägleder oss i vårt öde?

Vi tror och hoppas på att det existerar en GUD, en gudomlig kraft som religionerna har lärt oss, eller en högre energi som är närbesläktad med oss.

Hur är vårt “förhållande” till den här kraften (vi kan kalla den för den skapande Gudskraften)?

Kan vi använda den, lita på den, kommunicera med den?

Vi tror att den är oändligt långt borta och svår att nå – trots att den skapande Gudskraften ingenting annat är än vår innersta kärna av vårt jag – vårt samvete, vår sanna identitet. Vi är alla en del av denna högre energi som genomsyrar och upprätthåller allt inom oss och runt omkring oss.

Vad vi egentligen söker, längtar efter – är lycka, harmoni. Dessa tillhör vårt “Gudomliga” själsliga ursprungsväsen. Låt det bli vårt mål att få tillträde till vårt sanna väsen och att därigenom bli återknutna till Gudskraften. Annars blir vi en AI “artificiell intelligens”, en själslös mekanisk robot som får verka i en disharmonisk tillvaro utan någon som helst räddning.

Gudskraften kan vi inte finna i någon religion eller i någon tempelbyggnad som är byggd av människohänder. Den kan vi bara finna inom oss. I vårt innersta väsen.

Att Meditera enligt CelesteMetoden® är Vägen till en Absolut Frihet och Harmoni.

För att finna denna absoluta harmoni, måste vi först hitta vår inbyggda GPS. Den är belägen bakom pannloben i posterior medial frontal cortex.

Utan vår inbyggda GPS-navigator kan vi inte navigera rätt i sinnevärldens labyrint.

Alla de olika meditationstekniker som idag är kända i Västvärlden, som Yogamästare, olika slags Tibetanska och Indiska gurus har lärt ut och lär ut, är kopplade till Sinnet och inte till källan bakom Sinnevärlden. Att använda sig av sinnesinfluerad meditationsteknik är både bortkastad tid och energi ur utvecklingshänseende och leder inte utövaren vidare på utvecklingsspiralen.

Den meditationsteknik som ENAREN och AIC förespråkar är uteslutande “Själsrelaterad”.

För att människan skall kunna hitta sin inre navigator, sin inre GPS, krävs initiering av ENAREN. Utan en sådan initiering är man helt utelämnad till negativa krafters och väsens influens, påverkan. Man saknar då skydd från negativa krafters och väsens ständiga påverkan.

Exempel: Om vi inte har en radioapparat som är ansluten till strömuttaget, då kan vi inte lyssna på olika program. Om inte den GPS-navigator som vi har i våra bilar, båtar, mobiltelefoner är ansluten till någon satellit, då kan den inte motta någon information om vägbeskrivning, avstånd mm. Samma sak gäller oss människor. Om vår inbyggda GPS-navigator (själen) inte är ansluten till nollpunktsenergifältet, då har vi inte tillgång till annan information än vad sinnevärlden förmedlar till oss. Då är det lätt att gå fel i sinnevärldens labyrint.

Den jordiska människan har i årtusenden ägnat tid och energi åt att utforska sinnevärlden och har blivit fångad, indoktrinerad av den att tro att den världen som människan på jorden lever i är den verkliga världen. Detta istället för att betrakta sin sinnevärld som en illusion, en scen som ständigt förändras. Därför har människan lättare att tro på lögn än att förstå sanningen.

En sak är att kunna tala flera språk, en annan är att kunna säga sanningen på ett enda språk.

Det finns ett ordspråk som säger: Medan lögnen har hunnit till Bagdad i Irak, letar sanningen fortfarande efter sina sandaler. Man tror mer på lögner än att ta reda på sanningen.

// ENAREN (Unifier)

Lämna ett svar