Breaking News

Att Nå Mästerskap i Livet!

mastership_sun_consciousness

Jag hör ofta människor säga att de är sina egen mästare. De påstår sig inte behöva lyssna på någon annan mästare (lärare) för att veta något om sig själva och meningen med livet.

Det beror på vad man menar med mästerskap i livet?

Att nå Mästerskap i Livet kräver självkännedom och förståelse för allt liv, både på jorden och i världsalltet, hyperrymden.

Att allting är Ett – att ingenting är åtskilt, separerat.

Det krävs också etiskt och moraliskt leverne – att inte låta egot dominera och bestämma i livet – att man lever i broderskap med sina medmänniskor, sin omgivning.

Hur många gör det?

147_aic_kann_digsjalv

Allt liv på jorden eller i världsalltet har en viss slags intelligens eller medvetenhet.

Myrans intelligens att bygga bo är inte densamma som elefantens eller någon fågelarts intelligens eller medvetenhet. Alla levande väsen inom växtriket, djurriket eller människoriket är utrustade med någon slags intelligens eller information – en intelligens som begränsar dem till ett specifikt fält eller område.

Det “Mästerskap” vi talar om, handlar om att förstå livet i sin helhet. Men innan man kan förstå livet i sin helhet, måste man först lära känna sig själv, förstå sig själv och alla sina brister och färdigheter. Detta kräver en självanalys, en självrannsakan. Så länge vi inte vet vem vi är – vad vi har vi för uppgift här på jorden, annat än att arbeta (slava), sova och ägna oss åt olika slags nöjen (hobbys), kan vi inte påstå att vi förstår livet och att vi är vår egen mästare. Alla behöver en Mästare (en andlig lärare) som visar vägen till Mästerskapet. Samma regler råder i universum, i världsalltet som i en skola. Om vi inte lyssna på läraren som kan matematik, kemi eller fysik, hur skulle vi då kunna då lära oss dessa ämnen?

För att kunna nå målet – meningen med livet och bli en mästare i livet, då måste vi designa vårt liv. Detta innebär att “vi måste bli oss själva” och inte någon produkt av någon annans uppfattning eller upplevelse.

Vi måste bli medvetna om vår egen roll i livet, utan att ikläda oss i andras, i varandras roller som flertalet gör. Vi måste lära känna oss själva och lära oss att acceptera den vi är, och inte så som andra förväntar sig att vi skall vara.

Om vi går ut i naturen på en blomsteräng där kan vi se olika slags blommor med olika slags färger pryda hela fältet – tänker vi då, å vad tråkigt, varför är dessa blommor inte för sig själva istället för tillsammans på samma fält?

Nä – vi tänker tvärt om!

Vi tycker att blomsterängen är så vackert och ger oss en inre känsla av samhörighet och harmoni.

Men hur är det med den blomsterängen som utgörs av oss människor?

Där har vi svårt att uppleva gemenskap och harmoni. Där vill vi inte ha några andra väsen som är olika oss själva. Vi betraktar oss själva som den mest perfekta, fulländade varelsen. Detta sker på grund av bristande självkännedom. Vi eftersträvar separation framför enighet.

Vad vet vi om oss själva annat än vad våra föräldrar, släktingar, vänner, skolan eller samhället har talat om för oss?

Vi eftersträvar berömmelse, uppmuntran så att vi känner oss omtyckta, beundrade av andra. Vi vill höra hur duktiga och bra vi är, så att vårt Ego växer ständigt.

Varför?

För att vi vill bli accepterade som människa. Annars känner vi oss utanför, utesluten ur gemenskapen.

Vad är det för slags gemenskap vi talar om, eller eftersträvar?

Är det en gemenskap som bygger på ett teaterstycke, film, ett skådespel där flertalet av skådespelarna spelar av regissören påhittade, konstruerade roller, där ingen av skådespelarna spelar sig själva, sina egna roller, utan det som de har blivit tilldelade av regissören att gestalta?

Är inte allt detta onaturliga skådespel som gör att vi människor mår dåligt – att vi ständigt har rädsla, oro inom oss – att vi måste spela roller inför varandra för att blir accepterade, omtyckta av vår omgivning? Vi ljuger för oss själva och ständigt så intalar vi oss att vara någon annan än vad vi innerst inne är. Detta gör vi i familjelivet, i arbetslivet, i det sociala livet. Detta slags skådespel binder oss mer och mer till denna konstruerade verklighet som vi tror är vår sanna verklighet.

Men om vi vill nå Mästerskap i livet, då måste vi bli barn på nytt och ha vårt barnasinne kvar.

Vi måste våga vara oss själva, den vi är och inte det som vi tror att andra förväntar sig av oss att vara. Men först måste vi lära känna oss själva.

Om vi förlorar vårt barnasinne, då förlorar vi oss själva. Om vi fortsätter att kamouflera oss inför vår omgivning, då kommer vi att fortsätta att må dåligt i livet och kommer att stagnera i vår mänskliga utveckling.

Vad vi var och en behöver göra, är att lära känna oss själva, vår inre design, vår inre konstruktion, våra inre egenskaper, vårt inre mönster. Det är detta som vi redan har lärt oss genom olika slags erfarenheter, och vad vi behöver lära oss för att förstå meningen med livet.

För att nå Mästerskap i Livet behöver vi vara sanningsenliga mot oss själva och vår omgivning. Att spela roller som inte är våra egna skapar ständigt problem av olika slag för oss.

Vi måste vara utrustade med:

 1. Vilja
  Att ha önskan och viljan att lära känna oss själva, den vi egentligen är och inte den vi tror att vi är.
 2. Målmedvetenhet
  Att ha tålamod, förståelse, uthållighet för att nå vårt mål, oberoende av tid eller plats där vi befinner oss i livet.
 3. Rätt Meditation
  Att använda rätt meditation enligt CelesteMetoden®, vilken leder oss i förbindelse med själsmedvetandet framför sinnesmedvetandet som övriga meditationstekniker gör.
 4. Rätt Vägledning
  Att låta oss vägledas av en sann Läromästare som har tillgång till all den kunskap och erfarenhet som rör den själsrelaterade världen (andliga världen) såväl som sinnevärlden.
 5. Rätt Verktyg
  Att ha tillgång till rätt slags verktyg som på det snabbaste och effektivaste sättet leder oss till målet.

Genom att bli aktiv medlem i vår Internationella Akademi i Livsvetenskap (A.I.C.) kan vi designa, rekonstruera vårt liv och uppnå den lycka och harmoni som vi ständigt eftersträvar, längtar efter, men aldrig annars når i sin helhet.

ENAREN (Unifier) är den enda sanna Läromästaren på Jorden som människan måste lyssna till. Annars går man vilse i Sinnets och Sinnevärldens labyrint.

master_teacher_text

// ENAREN (Unifier)

Lämna ett svar