Breaking News

Finn din inre Själsbaserade GPS-navigator

celestemetoden4_small

GPS-Navigator
Hur Du finner målet till en varaktig Lycka, Fred och Harmoni med Din Inbyggda Själsbaserade GPS Navigator

Hela vår civilisation står inför en omfattande mental och teknologisk utvecklingsprocess, vilken aldrig tidigare har inträffat på jorden under människans mångtusenåriga historia. Denna utvecklingsprocess innebär bl.a. en total förändring av människans tankestruktur, medvetenhet och sitt sätt att hantera uppkommande situationer. Vissa delar av vårt liv som hitintills har varit viktiga eller oumbärliga för oss, kommer att förlora sitt värde.

Vi har hitintills inte ägnat tid åt att lära känna oss själva som individer och som kollektiva väsen. Vi har iklätt oss olika roller för att vara andra till lags, för att dölja vår rädsla, vår osäkerhet eller okunskap, för annars skulle vi ha blitt utstötta ur gemenskapen. Vi har blivit vilseledda av religioner, ideologier och vetenskaper och på så sätt inte kunnat utforska vår sanna mänskliga natur.

Vi lever i en konstruerad, fejkad verklighet som har skapats av negativa utomjordiska varelser och deras jordiska motsvarigheter vilka är besatta, överskuggade. Dessa varelser har skapat en artificiell, påhittad verklighet på jorden, vilken mer och mer har övertagit kontrollen över människan och gjort denne till slav under artificiell intelligens (Ai) teknologin. De människor som inte riktig förstår vad vi talar om kan se på filmen ”Matrix” eller ”Truman show”. Dessa två filmer åskådliggör det vi talar om.

Nu är tiden inne för att lära känna oss själva – vem vi egentligen är? Vi behöver lära känna vårt innersta väsen, vår kvalitativa del, vårt ”Högre Jag” – det som vi alla är utrustade med, men som endast få av oss vet om, känner till. Vi måste hitta den ”Stora Portalen” – Själsmedvetandet i vårt innersta väsen. Vi måste söka sanningen inom oss själva istället för utanför oss som vi har gjort hitintills, i skolor, filosofier, vetenskaper, religioner, i politiken eller i s.k. tempelbyggnader, synagogor, minareter, pagoder etc. – där vi inte kan finna den.

Vi måste skapa en flora inom oss som är fri från kaos – annars går vi under både som individer och som civilisation.

336_aic_sinnets_tre_nivaer

Förändringsprocessen måste ske inom alla områden. Oro, rädsla, stress, mindervärdighet, dålig självkänsla, bundenhet och ohälsa av olika slag måste avlägsnas från vårt innersta väsen. Kvalitativa tankar och känslor skall tillföras inom alla områden. Denna förändringsprocess kan vi bara åstadkomma själva. Ingen annan kan göra detta för oss. Men för att kunna åstadkomma detta behöver vi vägledning av en genuin, sakkunnig lärare.

Vi behöver hjälp med hur vi skall gå till väga för att hitta vår sanna identitet (själsidentitet) och därigenom bli av med alla negativa, destruktiva tankar som finns lagrade i vårt undermedvetna, i vårt DNA, vilka ständigt skapar hinder, lidande, problem av olika slag för oss.

Vi har under vår 26 000-åriga historia fått möjlighet att utforska denna tredimensionella värld, materiella värld som vi hitintills betraktat som vår civilisations verkliga hemvist, utan att reflektera över orsaken bakom vårt liv och vår vistelse här. Detta blir vår uppgift under den Nya Tidsåldern, Vattumannens Tidsålder i vilken vi inträdde vid vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem med dithörande planet jorden passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett omfattande neutrinosbälte kring centraluniversumet, centralsolen Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet.

Vi måste inse att vårt intellekt och vår tredimensionella (3D) medvetenhet som vi hitintills har använt oss av inte är tillräckligt för att ge oss rätt svar på livets essentiella frågor:

Vem är Jag? Varför är jag här? Vad är det för mening med mitt liv? Vad händer efter den biologiska (fysiska) kroppens död, mm?

Det krävs en högre kvalitativ multidimensionell medvetenhet för att kunna svara på livsviktiga frågor som rör oss själva och skapelsen i sin helhet.

Därför har en ENARE från högre dimensionella världar, civilisationer, frivilligt valt att inkarnera (födas) bland oss, för att lära oss att förstå oss själva och meningen med livet.

ENAREN är budbäraren, ambassadören för VÄRLDSSJÄLEN (Världsläran) SAT PURUSH (Den Högsta Gudskraften) som är känd inom GNOSTIKEN som KRISTUSKRAFTEN.

Utan ENAREN som är vår läromästare – navigatör på vägen, går vi vilse i Sinnets labyrint. ENAREN är vårt Själsbaserade Positions- och Navigationssystem (GPS) på livets väg. Utan ENAREN hittar vi aldrig målet på vår färd. Vi kommer att irra runt omkring utan något annat mål än vad sinnet via sinnena ständigt presenterar för oss. Vi stagnerar helt enkelt i vår kosmiska (andliga) utveckling.

Genom att vi har blivit vana vid denna 3D materiella värld som vi betraktar och uppfattar via våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, lukt) som vårt verkliga hem, så vägrar vi lyssna till de varningssignaler som ljuder runt omkring oss.

Tack vare att vi har fått möjligheten att inkarnera här, på denna avlägsna stjärna, planet i universum, har vi fått möjlighet att lära oss det som inte går att lära någon annanstans. Men slutmålet av vårt liv är inte separation, åtskildhet, utan integrering, förening (enhet). Många använder sig av ordet ”enhet”, utan att förstå dess rätta innebörd.

Den mångfald som finns inom mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket, kan vi bara finna här på Jorden. Den finns inte någon annanstans.

På så sätt är jorden unik i sin beskaffenhet bland myriader av planeter.
Jorden är en ”integreringsplanet” med den uppgiften att integrera, förena alla slags livsformer till en gemensam enhet. Allt ingår i varandra. Ingenting är separerat, åtskild som flertalet av oss tror eller uppfattar via sina sinnen.

Mina barn, andras ungar.

Nu kommer detta mysterium att avslöjas för dem som vill lyssna till ENARENS röst i Norden.

master_teacher_text

// ENAREN (Unifier)

Köp boken “Den Matriska Verkligheten” på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar