Breaking News

Den Fria Människan!

I vår senaste bok som publicerades nyligen under titel “Den Fria Människan“, har vi beskrivit tydligt vad som pågår på jorden och varför. Livet som människan har varit van vid framtill nu, kommer att upphöra. Flertalet hoppas att allting återgår till det som varit. Detta kommer inte att ske. Detta har vi beskrivit i vår litteratur.

Vi inträdde i den Nya Tidsåldern, “VATTUMANNENS TIDSÅLDER”, vid vintersolståndet den 21-23 december 2012. Vårt solsystem och vår planet jorden passerade då den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte). Detta emanerar (strålar) ut från centraluniversumet, centralsolen “Alcyone” i den Plejadiska stjärn-planet-konstellationen. Denna händelse finns omnämnd i Hopi-folkets profetia. Många trodde att jorden skulle gå under. I verkligheten handlade det om en förberedelseperiod fram till år 2027, då en ny utvecklingsfas tar vid.

Under denna period 2012 till 2027, kommer många utomjordiska entiteter (varelser) att inkarnera på vår planet, speciellt från den Plejadiska planetkonstellationen. Detta pga. att jorden via successiv vibrationshöjning kommer att hamna i den Plejadiska nivåns elektromagnetiska fält.

Människor som inte klarar av denna vibrationshöjning kommer att få svårt att blir kvar på jorden om de inte är beredda att förändra sin nuvarande tanke, emotionella och biologiska struktur.

Från och med år 2012 fram till år 2027 kommer allting på jorden att omstruktureras, förändras till en helt annan värld och utveckling än vad flertalet på jorden hitintills har upplevt och varit medvetna om.

De mörka krafterna som har dominerat på vår planet under ca 26,000 år, då vi har avverkat 12 zodiaker (stjärnbilder), tidsåldrar, har bidragit till att vi har utforskat den lägsta, trögaste 3D-delen av skapelsen. Vi har nått slutfasen (ändstationen) av vår sinnesinfluerade intellektuellt baserade materiella utveckling.

Den Nya Tidsåldern, “Vattumannens Tidsålder”, är inledningen till utvecklandet av en högre kvalitativ “Själs”-relaterad medvetenhet, s.k. enhetsmedvetenhet.

Större delen av sitt liv har människan befunnit sig i två separata tillstånd av medvetenhet dvs. i ett sömntillstånd och i ett vaket tillstånd.

I det vakna tillståndet kan människan röra sig, resonera, fatta egna beslut och har tillgång till olika saker och upplevelser, vilka ligger utanför hennes räckvidd under sömntillståndet.

Det visar sig att i sömntillståndets verklighet finns ett högre omedvetet medvetenhetstillstånd, i jämförelse med det vi är varse om i vaket tillstånd.

Låt oss se hur människans uppfattning av världen förändras när tillståndet i hans medvetande förändras.

Anta att vid er födelse appliceras en kontaktlins av en bestämd färg på era ögon. Genom denna kontaktlins kommer ni att skåda allt runt omkring er och upplever det som er verklighet. Längre fram i livet avlägsnas kontaktlinsen från era ögon, och då kommer världen att se helt annorlunda ut än dessförinnan. Ni kommer att se hela spektret av fantastiska färger.

Samma sak händer oss om vi avlägsnar de hinder som begränsar oss och håller oss kvar i den 3D verklighet i vilken vi befinner oss i vaket tillstånd.

När vi avlägsnar alla de begränsningar vi upplever i ett vaket medvetet tillstånd, vilket har med vår 3D verklighet att göra, och flyttar vår fokus till ett högre medvetenhetstillstånd, kommer världen att se annorlunda ut än vad vi har upplevt hitintills. Fantasivärlden omvandlas till ett vaket tillstånd, där varken tid, rum (begränsningar, lidande eller döden) existerar. För första gången i vår mångtusenåriga fångenskap och bundenhet i denna lägsta 3D materiella värld, får vi möjlighet att blir Fria Människor. Detta utan något krav eller förpliktelse till någon annan än till vårt innersta väsen (Själen, Självet), vårt Sanna Jag.

Vår förening i livsvetenskap “AIC” har verkat och verkar för att upplysa människan om hur livet fungerar i sin helhet. Men om man inte lyssnar då kommer man inte ut ur sin fångenskap som man har skapat åt sig själv.

Vår Internationella Förening i Livsvetenskap (AIC) förfogar över all den kunskap och teknologi som krävs för att hjälpa de människor som vill ha hjälp till självhjälp.

Men valet ligger i era händer.

Den väg ni väljer kommer att forma ert framtida öde.

Den 24 december då den jordiska människan firar “julafton” är inget annat än SOLENS pånyttfödelse. Detta symboliserar KRISTUS (världssjälens) och JESUS (den individuella själens) pånyttfödelse inom människan.

Den tolkning som den Kristna religionen hitintills har hävdat är bara en påhittad, förvrängd tolkning av den urkristna läran (solteologin), GNOSTIKEN (kunskapen, vetskapen) om skapelsen i sin helhet.

Vårt 1:a Nyhetsbrev i början av januari nästa år kommer presentera “CelesteMetoden®”och den kan vi erbjuda alla er som vill bli fria från all slags bundenhet och lidande av olika slag.

Vi från AIC önskar er en Fridfull Helg!

Sandor A Markus
ENAREN

Köp boken på Amazon!

Den Fria Människan (Svenska Amazon, svartvit inlaga)
Den Fria Människan (Brittiska Amazon, svartvit inlaga)
Den Fria Människan (Svensk widgetshop, inlaga i färg)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn