Breaking News

Ljuset i tunneln

– den ljusa samhällsutvecklingen kan snart börja!

När vänder den pågående “pandemi-krisen”?

Dagens människa är till största delen helt i händerna på etablissemanget som styr Radio, TV, Riksdag, Regering, Ekonomi, dvs. det som vi i samhället utsätts för hela tiden vare sig vi är medvetna om det eller inte. Skall den s.k. pågående “pandemin” ta slut och i så fall hur?
Pandemin kommer inte att ta slut så länge människan tror blint och följer vad som sägs på TV, där osanningar kavlas ut som tynger människans bryderier och begränsar henne på alla sätt. Vi skall vara medvetna om att än så länge finns inga högre dödssiffror som överhuvudtaget skulle indikera något som kallas pandemi, med dödlig utgång, som vi har fåtts att tro via på ovan nämnda instanser. Resultatet hittills är ökad fattigdom och ca 1,2 miljoner döda barn pga. svält, mm.

Istället får vi det ena förbudet efter det andra, mer begränsningar, mer försvåringar och framförallt blir vi mer kontrollerade. Just nu mynnar allt ut i att minst 75 % av svenska befolkningen gladeligen antas ta det i all hast framvaskade mRNA-vaccinet, som muterar in i vårt cell-DNA olika nya recept, gener. Tanken är att våra celler skall skapa ett protein som skall vara verksamt mot “pandemisjukdomen”. Mer muteringar med mer nedsatt immunförsvar och ökad mikrovågsstrålning ger mer sjukdomar och mer cancer, etc. Cocktailen är dödlig – men människor skall hållas positivt informerade om detta och får nu ta konsekvenserna av detta. Deras otillräckliga skolning gör att deras omedvetenhet, okunskap nu blir deras vandring i mörkret. Detta socialistförfarande har skett tidigare ex. under spanska revolutionen, där socialistmobben dödade folk med skolning, dvs. fysiker, läkare, lärare etc. Folk väntas följa pk-styrningen till döds.

Det går inte att “påverka folk mot ändrad uppfattning” om detta då människan är oförmögen att ändras med sin nuvarande medvetenhet. Den glade Bill Gates med sina patenterade coronavaccin och teknik för chip-molnövervakning av människan, deras vaccinstatus, puls och syremättnad etc. står där nu och vinkar fram alla människor mot stupet, och människor går gladeligen denna väg utan möjlighet att avvika på något sätt. De går sovande mot stupet. Längs vägen står flera människor som varnar och påtalar vad som är som i görningen. Många människor kan inte förstå vad som händer. Hur kan denna hjord av människor frivilligt bara kasta sig ut för stupet? Det går ju inte att nå dem.

Och så är det – det går inte att nå dem. Detta som sker har med den nuvarande utvecklingen att göra. De icke-förändringsbara människorna måste nu skiljas från den återstående befolkningen, dvs. deras utveckling mot högre medvetenhet. Endast de som fullgjort sin vandring i den lägsta materien och inte har mer att lära sig här får nu möjlighet att utvecklas mot högre medvetenhet. Denna separation av folk som skall fortsätta sin utveckling på andra planeter motsvarande deras utvecklingsnivå, måste skiljas från de som stannar kvar och utvecklas. Anledningen är att de utvecklingsbara människornas utveckling inte får tillåtas störas, som skett fram tills nu under tusentals år. Om ett samhälle har tillräckligt många kriminella människor som ställer till det maximalt för de skötsamma – så blir resultatet endast friktion och misär för de som vill utvecklas och ha ett liv med ordning och reda.

Denna konflikt ställs nu på sin spets då den ökande kosmiska energin får alla människors inneboende egenskaper på gott och ont att florera, expandera. Olika karmiska ouppklarade scenarion rätas ut – och friktionen blir maximal. Vi har nu bara sett början på det hela.

Vad krävs då för att detta scenario skall upphöra?

Den negativa destruktiva nedgången måste bli så stor att kontrasten till utvecklingsbara människor blir så stor att dessa går man ur huse för att påtala det felaktiga som sker – hur denna degenerativa process kan tillåtas fortgå? Hur kan folk tro på all osanning – hur är det ens möjligt? Hittills har inte tillräckligt många människor kommit till denna slutsats, men nu rör det på sig.

De människor som nu styr samhället och håller i den destruktiva negativa utvecklingen är oförmögna att ändra sin inställning. Detta är emot deras inre natur. Dessa människor är styrda från bakomvarande negativt destruktivt styrande varelser från den fjärde dimensionen, astralplanets lägre nivåer. Dess varelser har som uppgift att göra precis vad de gör nu. Om denna provokation inte sker kan människan inte utvecklas överhuvudtaget.

Då tillräckligt många förbud instiftats i samhället, begränsningar, då den nuvarande samhällsformen börjar kollapsa, då människor blir av med alla sina besparingar, skuldsatta hus, då hungersnöd börjar bli det “nya normala” med matransonering, förgiftning av luft, vatten, mat, medicinering och olika typer av vaccinationer, då misären tilltar och laglösheten ökar till ohållbarhet – då kan trenden vända. Ur askan i elden reser sig fågeln Fenix.

Nu i detta samhällstillstånd råder maximal kontrast mellan de människor som vill ha ordning och reda, etiskt och moraliskt leverne med utvecklingsmöjligheter och de människor som inte förstår vad som sker, som bara slåss för att få behålla något av kakan, kosta vad det kostar vill, och där inga bryderier finns om sina medmänniskor. Degenereringen av samhället har alltså blottat de olikheter som finns mellan människor och skiljt de icke-utvecklingsbara från de utvecklingsbara. Detta måste ske och är en av universums obevekliga lagar som nu ansträngs till max när separationen måste ske. Samhället som ljusnar fram där borta i tunneln är linjerad med den vibration som jorden nu börjar få i denna avkrok i kosmos, helt linjerat med solsystemets ökande influens från centraluniversumet via den lokala centralsolen Alcyone i den Plejadiska Konstellationen, dess ökade energifält som vårt solsystem nu inträtt i. Som det står i bibeln – agnarna skall skiljas från vetet. Så är det krasst – men budbäraren ignoreras och tystas, så gott det går – som alltid skett genom historien. Locket har hållits stängt men nu börjar det sjuda i kastrullen. Snart öppnas locket och detta faktum kommer att vara glasklart för de utvecklingsbara människorna. Dessa människor får nu möjlighet att utvecklas vidare.

Samhällsförändringen mot ljusare tider inträffar när tillräckligt många människor verkligen vill och av hela sitt hjärta önskar ett bättre samhälle, etiskt och moraliskt – ett samhälle där vi kan leva som vänner i utveckling mot högre höjder av medvetenhet; där vi kan utveckla ett idealsamhälle i positiv anda, med alla tänkbara utvecklingsmöjligheter.

Vi måste nämligen, för att vända denna misär, verkligen vilja ha hjälp från redan utvecklade individer och även de plejadiska intelligenser som nu finns runt jorden i sina rymdskepp. Dessa människor är här för att hjälpa till i processen. Men de kan inte ingripa innan ca 30 % av jordens befolkning verkligen vill ha deras hjälp. Sådan är nämligen kosmos lag. När planeten jorden ringer av vädjan på hjälp kommer dessa väsen till undsättning. De har väntat länge och är nu mer än redo att bistå den jordiska människan i sin kamp från negativ destruktiv sinnesförvillning styrd av de negativa destruktiva utomjordiska entiteterna som arbetar bakom kulisserna från fyrdimensionell astral nivå – de lägre nivåer där lägre utvecklade jordiska människor vistas efter sin fysiska död, detta mentala miserabla tillstånd som av vissa kallas helvetet. Och tro oss – dessa destruktiva utomjordiska entiteter är proffs på sina jobb – de styr nu hela planeten mot degenerativt kaos. Om de inte längre kan styra planeten så kan de i alla fall göra sitt yttersta för att förstöra så mycket de kan, faktiskt helt i linje med deras uppgift nu. Det finns ingen slump – bara utveckling. Och nu skall denna separation ske här på jorden – denna som skett på så många ställen ute i kosmos när andra planeter har ställts inför samma scenario. Hela universum är befolkad på alla dimensionella nivåer.

Vi jordiska människor kommer alltså att få hjälp när vi nått den kritiska nivån 30 % av oss som verkligen vill bli fria från den destruktiva negativitet som nu accelererar.

En sak som vi automatiskt drar nytta av är att negativa destruktiva varelser har en inneboende svaghet. De vill iscensätta sin egen verklighet av makt och dominans, herravälde. Ett tag är den likartad för många av dessa – men olikheter finns – och nu i separationens flora kommer dessa negativa varelser också att bekämpa varandra. Deras egen inre programmering blir ett handikapp för deras effektivitet. När ljuset florerar och blivit tillräckligt stort i klarhet och strålning, då fler och fler av den jordiska befolkningen har linjerat sig med solsystemets energi och information, eller i alla fall arbetar för det, då kommer dessa negativa destruktiva varelser inte längre att kunna generera lika mycket misär. De får dra sig tillbaka.

Stå upp för sanningen – vad som är rätt och riktigt – vad som är etiskt och moraliskt försvarbart – för utveckling mot högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande som vi på AIC förespråkar – så kan vi snabbare vända den nedåtgående trenden mot utveckling och klarhet.

Sätt igång din träning mot högre kvalitativt medvetande så accelererar vi skeendet mot en klarare och mer positiv jord att leva på.

Vi ser att i Sverige finns tillräckligt många utvecklingsbara individer som nu är klara att påbörja sin utveckling på allvar. Procentsatsen av dessa inkarnerade människor är här så stor att vi kan vända denna trend, som också blir den väg vi kommer välja här i Sverige. I många andra länder kommer slitningarna mellan positivt och negativt bli större, vilket kommer förlänga konflikten och utsorteringen. Vi har en ljus framtid att se fram emot i Sverige – men turbulensen eller “tunneln” måste passeras, eller som vi uttryckte det i boken “Den Fria Människan” – “Filtret måste passeras individuellt”, innan vi tillsammans kan bygga det Fria Samhället för Den Fria Människan i Klarhet och Sanning där utveckling av vårt Medvetande blir Ledstjärnan, Vetskapen med tillhörande Energi och Information.

Läs boken “Den Fria Människan” så klarnar vad vi här nämner och “filtret” förklaras till fullo.

//Enaren

Vidare läsning:
https://www.vaken.se/konsekvensen-av-coronarestriktionerna-12-miljoner-doda-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=Icz5ByckK1Q
https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid-19-vaccine-now-banned-on-youtube-and-facebook_qIsNohSIeSgfz2J.html?fbclid=IwAR1KgQECFBCoclUH5Z0yLile3I3PH2acZTU7S2MRwftSf2CzmhaDHrHNp8A

Läs boken “Den Matriska Verkligheten“. Den beskriver mer i detalj hur Globalisterna har riggat världen för det som nu händer, eller boken “Den Fria Människan“.