Breaking News

En ökad medvetenhet är en nödvändighet för människans överlevnad på jorden

Bredbandsfiltret i vår hjärndator bestämmer vad för slags energi vi attraherar och omges av. Detta påverkar även vårt DNA/RNA, positivt eller negativt.

Hur vi mår mentalt (psykiskt), känslomässigt och biologiskt är avgörande för vår fortlevnad både som individer och kollektiva varelser på jorden.

Ända sedan 1960-talet då jag började intressera mig för ämnet ”Hälsa och Inre Resursutveckling”, dök det upp en stor fråga inom mig som jag inte visste svaret på förrän mycket senare. Jag kunde helt enkelt inte förstå hur det var möjligt att det fanns lidande, olycka, illvilja, sjukdomar, fattigdom, okunnighet, omänsklighet, orättvisa, dumhet, lögner, våld, förtryck, begränsning av frihet/modernt slaveri, hur man kunde slåss mot naturen, i stället för att leva i harmoni med naturen.

Jag har alltid känt att denna förra inriktning inte kan vara ett normalt, naturligt tillstånd som var ämnat för oss människor på jorden!

Det är som att bygga ett hus och riva det samtidigt

Jag ser att världen inte är som den är av en slump. Människan används och hålls inne och ute avsiktligt och målmedvetet i ett tillstånd, utan frihet. Människan vet inte ens hur djupt hans slaveri sträcker sig.

Hitintills har det enda sättet att bryta sig ur slaveriet varit att blir upplyst som Buddha, Jesus Kristus, Guru Nanak, Sawan Sing, Jonny Lowevisdom, Charan Sing Ji Maharaj med flera dvs., uppleva sanningen om sig själv, vem man verkligen är genom att genomskåda illusionen (den mentala föreställningen om denna 3D värld och dess verklighet) och släppa all sin anknytning till den lägsta, trögaste delen av skapelse, till vilken vår planet jorden hitintills har tillhört.

Men vad sägs om att i stället för att lämna jorden, skapa en ny värld av universell kärlek och harmoni?

Detta är en verklighet idag! I stället för att fly kan vi bli en medskapare i en ny verklighet; den verklighet som vi vill leva och vistas i, här och nu.

Kristus sade: Ni är alla gudar. Detta innebär att vårt högre kvalitativa jag, själs-självväsendet är droppen av, fragmenten av urkällans, enhetsfältets verklighet, från vilket vi har alla har utgått, och dit vi kommer att återvända när vi har avslutat vår vandring och sökandet efter vår egen identitet, vårt sanna jag. Vi är alla medskapare till vår egen värld och verklighet.

Detta är en av anledningarna till att jag personligen har ägnat större delen av mitt liv åt forskning som rör vår hälsa och inre resursutveckling.
Nu när vi och vår civilisation präglas mer och mer av oro, rädsla, förtvivlan för vår överlevnad och för vår generations (de ny-inkarnerandes) överlevnad, krävs en annan typ av räddningsplan än vad vi hitintills har haft. Detta innebär att göra varje ”Stjärnfrö” som medvetet vill förändra sitt liv och bli fri från det till sinnet relaterade slaveriet, till en medskapare av den Nya Tidsåldern i vilken vi inträdde vid vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vår sol och vårt solsystem passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (tachionbälte) som emanerar ut från centralsolens innersta kärna.

Fri energi (neutral eller nollpunktenergi), skalärvågsenergin ”tachionenergin” har alltid funnits och har genomsyrat all existerande form, materia, utan att den jordiska människan har varit medveten om det. Än idag vet inte den jordiska vetenskapen vad livsenergi egentligen är. Utan denna energi skulle ingenting finnas till, existera.

Genom att vi blir medvetna om denna livsskapande energi, kan vi vårda den och använda den för att förändra vårt liv och även andras liv till det bättre.

Vad är Fri Energi, Nollpunktsenergi, Neutral eller Tachyonenergi?

Tachyonenergi strålar inte som hertz, magnetiska eller elektriska vågor utan expanderar utåt i dynamiska energifält, longitudinella vågor som kan generera sin egen energi till andra objekt utan att förlora energi.

Tachyoner är subatomära partiklar som färdas ca 1,5 gånger snabbare än ljuset. De är fotonpartiklar som ingjuts i 3D-fysisk materia i form av andligt ljus. Processen att samla in tachyonpartiklar är en högteknologisk process som impregnerar fysisk materia med ökad mängd tachyoner och permanent förändrar kvantegenskaperna hos atomkärnor som utgör den materien. Även om den kemiska sammansättningen av processen inte ändras, så sker själva förändringen på subatomär nivå.

Eftersom tachyonpartiklar minskar entropin av fysisk materia, kan det bromsa åldrandeprocessen och stärka immunförsvaret, vilket är huvudsyftet med CelesteMetoden®s åtgärdsprogram.

I nästa nyhetsbrev planerar vi presentera en ny energijustering (MedBed) som AIC blir först i Skandinavien med. Denna ”MedBed” är den första i sitt slag som bland annat omstrukturerar DNA och föryngrar människan och stärker immunförsvaret.

Broderlig hälsning

//Sandor Markus Ph.D.,MD.,STD (Unifier)