Breaking News

Med Pod Quantum Healing

PRESIDENT DONALD TRUMP SADE TILL DEN AMERIKANSKA NATIONEN DEN 14 JUNI 2018, “INOM ETT ÅR KOMMER NÄSTAN ALLA SJUKHUSPROCEDURER VARA UPPDATERADE.” VARJE STAD KOMMER ATT HA FLERA MEDICINSKA SÄNGAR OCH TESLA-RUM SOM KAN BEHANDLA OCH REPARERA DNA, TILLSAMMANS MED BOTANDE AV ALLA SJUKDOMAR. ÅLDERSREGRESSIONER (upp till 30 år), INGEN MER CANCER, INGEN MER AUTISM, INGEN MER FIBROMYALGI, INGA FLER VACCINER, INGEN MER ALZHEIMER, INGEN MER LEDSMÄRTA, INGA FLER SJUKDOMAR.


Bild 1: Avancerad Alkywankammare

VI KANSKE INTE HÅLLER MED OM ALLT HAN SÄGER, MEN DONALD TRUMP GÖR MER FÖR MÄNSKLIGHETEN ÄN DE SENASTE 10 PRESIDENTERNA HAR GJORT TILLSAMMANS. BEVISET FINNS I DE VERKSTÄLLANDE BESTÄMMELSER HAN UNDERTECKNADE SOM PRESIDENT.

DENNA TYP AV MEDICINSKA SÄNGAR SOM BYGGER PÅ UTOMJORDISK TEKNOLOGI HAR MÖJLIGHETEN ATT ÅTERVÄXA DEGENERERADE (FÖRSVAGADE, AVLÄGSNADE) ORGAN SOM GALLBLÅSA, NJURE ELLER LEMMAR ETC. GENOM ANVÄNDNING AV FOTONENERGY OCH FREKVENSER.


Bild 2: Avancerad Med Pod

DET BÄSTA MED POD HAR ÄNNU INTE KOMMIT

Med Bed-tekniken är en utomjordisk Plejadiansk teknologi och har huvudsakligen använts på individer med krigsskador, övriga skador och posttraumatiska problem. Däremot kommer detta inte till allmänhetens kännedom förrän på ett tag.

Som ett resultat av planetskiftet från 3D till 5D som sker just nu, och det ökande kravet på transparens från det mänskliga kollektiva medvetandet, framträder ett antal uppvaknade (utvecklade) modiga stjärnfrön på jorden för att avslöja vad de har vetat i decennier, till och med århundraden; information som har varit dold för allmänheten i tusentals år.

Den Medicinska Pod som vi nämner här har utvecklats i ett hemligt rymdprogram på planeten mars och på månen.

Medicinska Pods

Det finns 3 typer av Med Pods:

1) Holografiska Med Pods; Quantum Awareness och Quantum Harmonization. Denna används av AIC inom CelesteMetoden® (Se Bild 3.)

2) Regenerativ Pods och produkter som regenererar DNA, celler, vävnader och kroppsdelar via fotonenergi, regeneratorer: Matrix Innovation. (Se Bild 4.)

3) Re-atomization MedPods som regenererar hela människokroppen från topp till tå på mycket kort tid.

Vad betyder denna avancerade teknik för en 80-årig kvinna?

Hon kan bli 30 år yngre på kort tid, på mindre än 3 minuter; 30 år av hennes föråldrande raderat. Hon kommer att kunna leva här på jorden långt över 100 år.

Re-automization MedPods kommer först om ca 1–2 decennier (Se Bild 1 och 2).

Bild 3: Holografisk Med Pod. Quantum Awareness – Quantum Harmonization, CelesteMetoden® och AIC

OBS. Matrix Innovation i samverkan med AIC (Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur) som har sitt säte i Sverige, är den 1:a i Skandinavien med att introducera Regenerativ Med Pod (Alkywan Kammare) innan årsskiftet 2022.

PS. Annan slags utomjordisk Med Bed- eller Med Pod-teknologi som vi presenterar inom CelesteMetoden, AIC eller Matrix Innovation existerar inte på jorden för närvarande.

All övrig teknologi som används i vår 3D-verklighet är biokemiska, elektromagnetiska eller frekvensbaserade teknologiska produkter. Sådana teknologiska produkter har inte med flerdimensionella, mångstrukturerade, orsakrelaterade problemlösningar att göra.

Det krävs en högre utomjordisk teknologi för att kunna komma åt människans mångtusenåriga DNA-programmering, där orsaken till rädsla, oro, ångest, felaktiga – disharmoniska tankar, känslor m.fl., finns lagrade, bevarade, dvs. allt som hitintills har skapat problem av olika slag för människan, individen.


Bild 4: Alkywan Kammare (Regenerativ Pod) i Sverige

Photon-kammaren i Sverige är den 1:a i Norden och är unik pga. den mycket höga mängden foton-mättnaden i kammaren och kopplingen till 7:e -12:e dimensionens utomjordiska varelser som vi samverkar med för att öka energiflödet av fotoner till jorden och till alla stjärnfrön genom våra kristallgeneratorer.

De stora 5.9 tumskristallerna ”Master Generator” har ett energifält som sträcker sig ca 150 meter från sändaren. Då kan man föreställa sig vilket fält 6 sådana kristaller sänder (strålar) ut.

Fördelar med att vistas i en fotonkammare

 •  Smärta reduceras och försvagas
 • Naturlig läkning av kroppen sker snabbare
 • Muskel-, skelett-, cirkulations-, nerv-, lymfa-, andning-, endokrina-, matsmältnings-, urin-, reproduktionssystem samt celler, vävnader och organ… laddas och föryngras av fotonerna.
 • Det krävs flera sessioner för kroniska åkommor, allvarliga obalanser.
 • Minnet och koncentrationen ökar markant.
 • Kroppen får hjälp med en skonsam avgiftning av celler, blod, vävnader etc.
 • Energiblockeringar frigörs från alla nivåer i kroppen, organismen och energifältet.
 • Rädsla, oro, stress upphör.
 • Djup avslappning uppstår
 • Mentala, känslomässiga och till sinnet relaterade fält rensas och laddas med neutrala ljuspartiklar.
 • Allt DNA/RNA i kroppens celler, organismen re-vitaliseras och återgår till sitt ursprungliga naturliga tillstånd.
 • Önskad manifestation och önskemål av positiva idéer förstärks.
 • Alla slags kroppsfrämmande, skadlig EMF i aurafältet, kroppen, omgivningen (i hemmet, kontoret, arbetsplatsen) neutraliseras.
 • Meditation, djup avslappning främjas.


Bild 5: 5 olika storlekar av Alkywan Kristall-Generatorer

PS. Fotonenergin är neutral, nollpunkts (andlig-själs) energi. Den har inga biverkningar och är ofarlig att använda. Den klassas inte som medicinska produkter eller behandling.

Alkywan Kristallsfärer har en re-generativ, re-vitaliseringseffekt på människans mentala, känslorelaterade och fysiska funktionalitet.

OBS. Överkänsliga personer kan uppleva yrsel, svimningskänsla eller (nära döden upplevelse) eller andra upplevelser under längre tids vistelse i ett starkt fotonfält i vår kammare.

Därför är vistelsen i kammaren begränsad till 30 – 90 minuter per tillfälle.

PS. Här nedan visas fyra länkar, vilka visar videos, och är på engelska. Däremot går undertexten att översätta till svenska eller annat språk.

Dessa fyra länkar är:

Broderlig hälsning!

Sandor Markus, Ph.D.,MD (MA) Unifier
Ann-Sofie Hammarbäck, B.A., STD.