Breaking News

Energi för att leva i en högre vibration

ENERGI FÖR ATT LEVA I EN HÖGRE VIBRATION
ORIGINAL FOTONENERGI

Bild 1. Certifierad/internationellt registrerad/vetenskapligt verifierad teknologi

Under många år har Alkywan® i Tjeckien utvecklat produkter baserade på vetenskapliga och tekniskt innovativa idéer för att förbättra livet för inte bara människor, utan även djur och alla levande organismer. Bc, Stepan V. Aurednik, BBA. (University of Dublin, Irland).

Forskaren Stepan V. Aurednik uppfann ALKYWAN® fotoniseringsprocessen, som omvandlar naturliga material till fotonantenner. Han är den enda personen hittills i världen som har kunnat utnyttja fotonenergifältet och använda sina ALKYWAN®-antenner för holistisk hälsovård och för att främja mänskligt medvetande. Detta är en nödvändighet i vår kaotiska värld och i den Nya Tidsåldern i vilken vår jordiska civilisation astrologiskt inträdde vid vintersolståndet den 21–23 december 2012, då vårt solsystem och vår planet jorden passerade den ekvatorianska linjen i vår galax.

”Forskaren Stephen V. Auredniks huvudmål har varit att utveckla produkter vars funktionalitet är baserade på vetenskap, så att vi kan vara säkra på att de ger de resultat som vi människor förväntar oss. Den nya tekniken bevisar därmed sin relevans inte bara för människor och djur, utan även för vår egen planet på grund av sin miljövänlighet, och allt på grundval av verklig vetenskap.

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig och visa dig vägen till sann kunskap – ett sätt att undvika att falla för något av de tvivelaktiga erbjudandena om olika typer av tvivelaktiga instrument och anordningar, uttänkta på basis av pseudovetenskap. Denna så kallade pseudovetenskap låtsas bara vara en del av verklig vetenskap och skadar utvecklingen av verklig kunskap och hindrar därmed vetenskapliga framsteg mot denna större kunskap.”

Alkywan® består av ett unikt team av experter som kopplar samman de vetenskapliga, medicinska, andliga och sociala områdena i livet till en ren levande källa av fotonenergi. Vår teknik är designad för att snabbt förbättra alla områden av livet och miljön.


Bild 2. Ann-Sofie Hammarbäck, CEO för Matrix Innovation, tillsammans med Sandor Markus i Sverige, har etablerat den 1:a Alkywan-Foton-Forsknings-Kammaren. Kammaren består av 6 st Alkywan Master-Foton-Sfärer 5,9” (15 cm), vilka tillsammans bildar den kraftfulla ”Merkaba” som har en strålningsradie av fotoner på 300 meter med 360 graders spridning.

Matrix Innovation är Ambassadör och Distributör för Alkywan i Skandinavien.

ALKYWAN® är en fotoniseringsprocess som omvandlar naturliga material till fotonantenner. Matrix Innovation® i samverkan med CelesteMetoden®, använder dessa ALKYWAN®-antenner tillsammans med Kvantharmonisatorn för holistisk (helhets) hälsovård för att främja god mental, känslorelaterad och biologisk (fysisk) hälsa och en högre kvalitativ mänsklig medvetenhetsutveckling på ett effektivt sätt.


Bild 3. Visar CelesteMetodens (Steg 3) ursprungliga ”Personliga Harmoniseringsprogram”, vilket innefattar 40 kategorier av Quantum Awareness & Quantum Harmoniseringsprogram.

Varje Kategori innefattar från 50 till 100-tals program.

OBS. Efter 2 års användning av det ”Personliga Harmoniseringsprogrammet 1” har vårt mjukvaruprogram 27.09.2022 ytterligare uppgraderats, vilket gör programmet ännu mer effektivt. 31 nya kategorier har lagts till.

Dessa program bygger inte på pseudovetenskaplig forskning och utveckling, vilket inte går att verifiera inom den traditionella medicinska vetenskapen. Vår teknologi bygger på den nya och senaste vetenskapen inom Rymdteknologi som vi tillämpar via telemetri (på distans). Denna metod är helt okänd inom den traditionella medicinska vetenskapen. Vi bryr oss inte om hur den fungerar. För oss är det viktigt att det fungerar. Våra kunder är mycket nöjda.


Bild 4. Holonanobot-programmet (holografiska nanobots) verkar utanför immunförsvaret, direkt på människans plasmahölje.

De finns 33 grupper av ”Holonanobots”. De arbetar med människans plasmahölje, det eteriska höljet, där orsaken till alla slags mentala, emotionella och biologiska symtom kan avlägsnas.

Detta är en helt ny teknologi.

Vårt uppgraderingsprogram (bild 3) innefattar även de internationellt kända ryska forskarnas, professor Arcady Petrov och professor Grigori Grabovoi, deras revolutionerande metod ”Tree of Life”. (se bild 4)

Detta innefattar också hur ett avlägsnat organ på nytt kan växa ut via återställandet av DNA:s naturliga, ursprungliga tillstånd.


Bild 5. Olika slags Quantum Transmissionsprogram

Via våra olika Kvantöverföringsprogram kan vi påskynda människans och djurens tillfrisknande.

Våra Kvantfysiker som vi samarbetar med i Ryssland och Tjeckien är unika när det gäller den senaste rymdforskningen. Denna ligger utanför den 3D traditionella vetenskapens fattningsförmåga.

De föråldrade 3D metoder som man fortfarande tillämpar inom den traditionella medicinska vetenskapen kommer inte längre att fylla någon större funktion i den Nya Tidsåldern i vilken vi redan har inträtt.

Biokemin som hitintills har dominerat all forskning och utveckling uppvisar endast själva symtomen, manifestationen av en subtilare orsakrelaterad verklighet, vilken inte går att mäta med föråldrade metoder. Fotoner, skalära vågor genomtränger all 3D materia och utgör även dess livsgivande och livsupprätthållande beståndsdelar.

CelesteMetoden® vilken vi använder oss av i vår forskning och utveckling, ligger bortom den traditionella vetenskapens domän och verklighet.

Ann Sofie – Sandor – Lars Helge
Forskare – Utvecklare – Distributör

Matrix Innovation® & CelesteMetoden®


Matrix Innovation

Alkywans Kundprislista för år 2022 (Rabatterbjudande)

Alkywan Master Sfär 5,9″(15 cm) Diameter

MASTER Sfär levereras med en träbas med 4 st ledljusdioder och har en diameter på 5,9 tum (15 cm). Denna sfär är avsedd för sanna andliga adepter (mentorer) och individer som redan har genomgått en avgiftning av sitt mentala, känslorelaterade och biologiska hölje. Den är bra att använda på andliga centra, yogacentra, större kliniker och av utövare som arbetar med många människor. Master Sfär kan rena ett stort område. Den har en strålningsradie på 300 meter. Det är den största och mest kraftfulla produkten som Alkywan erbjuder. (Den är också det svåraste och mest komplicerade att tillverka.) Har man ett stort hus eller lägenhet då kan man placera den någonstans i mitten på en bokhylla etc. Dessförinnan kan man låta den stå i 3 timmar i alla rum eller utrymmen med diodljuset påkopplad för att rena utrymmet. Beställ >>>

Pris: €3 333,00 EURO. 15 % Rabatt till våra Hälsomedlemmar inom CelesteMetoden®. Maila oss för prisuppgift.

Alkywan Accelerator Sfär 4,7″ Diameter

ACCELERATOR Sfär (vår bästsäljare) kommer med en träbas med fyra lysdioder och har en diameter på 4,7” tum (12 cm). Denna vackra sfär rengör miljön snabbt även i stora lägenheter, hus, affärslokaler, kontor, klinik eller yogacenter där många människor samlas dagligen. Beställ >>>

Pris: €2 000,00 EURO. 15% Rabatt till våra Hälsomedlemmar inom CelesteMetoden®. Maila oss för prisuppgift.

Alkywan Balanserare Foton Sfär Set med två Stycken 2″ Diameter

BALANSERARE Sfär kommer som ett par (en uppsättning av 2 sfärer). Varje sfär har en diameter på 2 tum (5 cm). Dessa sfärer har den perfekta storleken att hålla under meditation. De harmoniserar och balanserar biofältet, lugnar sinnet och ger energiskt stöd. De är designade för att användas som ett set och det rekommenderas att inte dela upp setet för två användare, utan snarare att en användare ska behålla paret. Beställ >>>

Pris: €1 200,00 EURO. 

Betalning: (Förskottsbetalning) till Matrix Innovation Bankgiro nr: 5369-2224
Man kan dela upp betalningen under flera månader.

Leveranstid: är ca 5 – 30 dagar beroende på tillgänglighet i lager

Var vänlig och kontakta Lars Helge Swahn.
Email: larshelgeswahn@human-academy.com

Övriga frågor om Alkywan: Sandor Markus
Email: sandor.markus@human-academy.com

”Varför är Alkywan Fotonenergy så viktigt?”

KOLFORMER OMVANDLAS MED FINARE KISELFORMER, SOM BÄTTRE MOTSVARAR DE NUVARANDE ÖKANDE VIBRATIONERNA PÅ PLANETEN JORDEN. SILIKONELEMENT (Si) I EN FOTONSFÄR (BOLL) ÄR DÄRFÖR EN IDEALISK GUIDE FÖR ATT STÖDJA TRANSFORMATIONEN AV LEVANDE FORMER, ”MÄNNISKAN – DJUREN – VÄXTEN”.

OBS. När det gäller storstäder bör man tänka på den Stora Sfären 5.9” (15) cm eller 4.7 (12) cm på grund av ökad elektrosmog, 5 G, WiFi etc.

Vi önskar Er All Kärlek och Harmoni!
Ann Sofie – Sandor – Lars Helge

Matrix Innovation
Forskning – Utveckling

Vi meddelar att från och med nu har vi inte något samarbete med scalarwavemedicine.se och scalarwavemedicine.com. De hälsomedlemmar som hittills inkommit via scalarwavemedicine.se fortsätter vi från CelesteMetoden att harmonisera precis som avtalat, med Quantum Harmonization, Quantum Awareness och analyser. Forskningsprojektet fortlöper och sköts nu helt från celestemetoden.com.