Breaking News

Artificiell Intelligens förslavar mänskligheten ytterligare

ai-intelligence

Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC) varnar för fortsatt utveckling av artificiell intelligens (AI) med politiska motiv och militära tillämpningar innan beslutfattare tillämpar Etiska – Moraliska regler.

Etik handlar om: hur vi tänker.

Moral handlar om: hur vi handlar.

Den s.k. “utvecklingen”, vilken idag är jämställd med materiell och teknologisk utveckling i första hand för att utveckla krigsföring, gör att AI i första hand kommer att användas för att indoktrinera, kontrollera och förgifta befolkningen med sikte på att avveckla den. Endast lydiga robotlika människor utan egen vilja skall finnas kvar för att serva den “rikaste styrande eliten” av befolkningen. “Utvecklingen” hittills har haft detta syfte och att samma människor med samma tänkande hjärnor helt plötsligt skulle avvika från denna agenda är helt uteslutet enligt kosmos lag.

AI kommer att leda till att extra tid frigörs för människan vilket i ännu högre grad kommer att leda till att inneboende ouppklarade karmiska psykiska obalanser kommer att triggas och blomma upp hos individ, familj, samhälle och världen. De inre problemen kommer att florera eftersom vilja till utveckling saknas hos den största delen hos befolkningen, och hos mer än 99,9% av befolkningen i vissa länder.

Dagens mainstream-människan tror att när de lever i ett högteknologiskt samhälle, att deras utvecklingsnivå har höjts. Ingenting kan vara mer fel än detta – den mänskliga etiska-moraliska nivån har inte höjts överhuvudtaget på flera tusen år. Människan idag är en intellektuellt obalanserade individ som använder teknologin för sin egen förslavning, men utan att vara medveten om det.

Människan har undanhållits den absolut viktigaste informationen om sitt eget liv – att så som människan ser ut inombords vad gäller egoism, fåfänga, girighet, vrede och vällust samt dessa sinnesegenskapers underavdelningar – att så ser samhället också ut i det yttre, utan undantag. Det spelar ingen roll att samhällets intellektuella s.k. experter hävdar motsatsen och viftar med fina titlar att underbygga sina argument med. Detta är bara en förlängning av att samhällets tungt överlastade diesellok försöker fortsätta sin färd trots att den just avslutande tidsålderns tågspår har upphört. Vi befinner oss just nu i övergångsfas till den 5:e civilisationen och lämnar nu den 4:e civilisationen med kännetecknet intellektualism, den lägsta kvalitativa delen av vår medvetenhet.

Människan måste utveckla en högre kvalitativ medvetenhet som ger ett helikopterperspektiv på sig själv och därmed på samhället och världen. Människan får då en samsyn på allt. Integrationen blir ett faktum.

Ytterligare införande av AI skulle idag bara hindra människan att utveckla sin inneboende intuitiva och klarsynta kvalitet – dvs. ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande, supermedvetande, vilket är en förutsättning för att bli en del av den 5:e civilisationen som nu kommer.

AI har vidare kommenterats av Elon Reeve Musk som är en sydafrikansk-amerikansk ingenjör, uppfinnare och entreprenör. Han är utbildad på Stanford Universitet 1995 och är en av grundarna till Tesla Motors.

Elon Reeve Musk efterlyser nu nya lagar kring utvecklingen av AI-tekniken.

“Det var under ett tal hos National Governors Association som serieentreprenören Elon Musk målade upp en becksvart bild av vad som kan hända om utvecklingen av artificiell intelligens tillåts fortsätta utan regulatorisk styrning.

Enligt Elon Musk underskattar makthavare i dag grovt hotet som artificiell intelligens, AI, kan utgöra mot vår civilisation, rapporterar Wall Street Journal.

Två scenarier som han i synnerhet varnande för var att alla jobb som görs av människor i dag kan tas över av ai, samt att ai även på sikt kan bli orsaken till att krig startas.

Elon Musks uppmaning till publiken, som bestod av amerikanska politiker, var att USA borde inrätta en särskild myndighet med uppdraget att övervaka och vägleda utvecklingen av ai-tekniken. Han efterlyste också ny lagstiftning kring vidareutvecklingen av ai.

Om mänskligheten inte sätter stopp eller begränsar artificiell intelligens redan på utvecklingsstadiet riskerar vi att tappa kontrollen, varnade Musk.

Just nu har regeringar ingen aning om vad det innebär.

När förståelsen finns så kommer folk att bli väldigt rädda, vilket de bör bli, sade han under talet.”

//Enaren (Unifier)

Läs mer i boken Den Matriska Verkligheten!

 

Ytterligare läsning, referenser:

 

Lämna ett svar