Breaking News

Mänskligheten har blivit förrådd

I boken “Den Matriska Verkligheten”Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet – sid 45 – omnämns i korthet vad som hände efter 2:a världskrigets slut.

En destruktiv utomjordisk ras från Betelgeuse i Orions bälte står alltså bakom den snabba teknologiska utvecklingen som har pågått på jorden sedan 1950-talet – detta medan människans inre kvalité inte har utvecklats nämnvärt, betraktat ur etisk-moralisk synpunkt. Egoism, maktbegär, girighet, hat, avundsjuka, fåfänga, vällust m.m. är fortfarande dominerande egenskaper hos flertalet människor på jorden.

Samma destruktiva utomjordiska varelser försåg tidigare Hitlers Tyskland med teknologisk kunskap under 1940-talet, och ligger nu bakom vår snabba teknologiska utveckling. Detta har vi beskrivit i vår senaste bok: “Den Matriska Verkligheten”.

Alla ritningar som rörde laserteknologi, långdistansrobotar, jetflygplan och tillverkning av atombomben, beslagtogs av den amerikanska och fornsovjetiska militären under 2:a världskrigets slutskede. Detta blev upptakten till en militär och teknologisk kapprustning och till det kalla kriget mellan supermakterna, Sovjet och USA.

För dem som inte känner till historien kan det vara bra att veta att efter 2:a världskriget uppstod ett vakuum mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Detta vakuum kallades för det “kalla kriget” mellan ena sidan USA och andra sidan Sovjet. Både USA och Sovjetunionen ville bygga upp en stark militärmakt för att ta över herraväldet över mänskligheten på jorden.

I samband med detta tog det “Intergalaktiska Rådets” delegation från Plejaderna kontakt med den amerikanska delegationen med President Eisenhower i spetsen, den 20-21 februari år 1954 på Edwards Flygflottilj i Kalifornien.

plejadianer

Den Plejadiska delegationen erbjöd sig att sluta ett avtal med den amerikanska regeringen med att bidra till den jordiska civilisationens andliga (själsliga) och etiska, moraliska utveckling. Som motkrav ville de att USA skulle avlägsna allt som hade med kärnvapen och kärnteknologi att göra, vilket de ansåg vara ett hot mot den jordiska civilisationens bevarande.

Det Intergalaktiska Rådet skulle även hjälpa till med teknologisk kunskap som var anpassad till jordens miljö och natur och människans utvecklingsnivå. De varnade även den amerikanska delegation för att ha någon som helst kontakt och något samarbete med de destruktiva utomjordiska varelserna från Orion, vilka de visste skulle komma att kontakta dem senare. Dessa var alltså samma destruktiva utomjordiska varelser som dessförinnan hade involverat sig med Hitlers Tyskland.

Mötet mellan den amerikanska delegationen och de destruktiva grå utomjordiska varelserna ägde rum på Holloman Flygbasen i New Mexico några månader senare.

De destruktiva utomjordiska varelserna erbjöd hög utomjordisk teknologi och i gengäld krävde de att få bedriva biologisk forskning, experiment på ett begränsat antal jordiska människor.

De begärde också att underjordiska baser skulle byggas åt dem där de kunde bedriva sina biologiska experiment och samverka med olika forskare för att kunna anpassa sin högteknologi till vårt samhälle. Detta godkändes av den amerikanska militären och regeringen, med President Eisenhower i spetsen. Ett samarbetsavtal undertecknades mellan dessa destruktiva utomjordiska entiteter, varelser och den amerikanska administrationen.

Allt detta skedde bakom ryggen på det amerikanska folket och på jordens befolkning. All kännedom om dessa utomjordingars existens och det samarbete som upprättades, hemligstämplades av DIA, FBI, och senare av CIA, NSA och NASA. Allt som rörde utomjordisk närvaro stämplades som konspirationsteori.

I det ögonblick avtalet undertecknades mellan dessa destruktiva utomjordiska varelser och den amerikanska administrationen, hade den jordiska civilisationen blivit förrådd, förd bakom ljuset och utsåld till de destruktiva utomjordiska varelserna från Orion, vilka står bakom dagens destruktiva samhällsutveckling med droghandel, vapenhandel, all slags kriminalitet, maktutövning, ekonomisk utnyttjande av olika grupper, globalisering m.m.

Detta gjordes istället för att teckna ett varaktigt avtal med de positivt influerade utomjordiska varelserna från Plejaderna vars samverkan skulle bygga på etik och moral, och höjandet av den jordiska civilisationens andliga (kosmiska) medvetenhet, men USA administrationen och militären valde alltså att sälja sin själ till djävulen.

Här har vi orsaken till varför USA i över 60 års tid har vägrat att avslöja sin kommunikation med de destruktiva utomjordiska varelserna samt förnekat all kännedom om deras närvaro och samverkan med dem. Allt som har sipprat ut till allmänheten om dessa utomjordiska entiteter, varelser har de förkastat som “konspirationsteori” och har förnekats som fantasi.

Det är dessa destruktiva, själslösa, Sataniska krafter som styr all utveckling på jorden, inberäknad politik, ekonomi, vetenskap, religion, utbildning, militärmakt, rymdteknologi m.m.

Dessa destruktiva utomjordiska varelser vill införa via sina jordiska motsvarigheter, företrädare en artificiellt kontrollerad samhällsstruktur i Europa och i övriga delen av världen genom “globaliseringens” täckmantel, och genom chip-inplantat, mental styrning, övervakning, avlyssning, censur (begränsad yttrandefrihet), propaganda (falsk informationsspridning) m.m., utrota och förslava resten av mänskligheten på jorden.

Jorden är på väg mot samma förödelse som tidigare har skett på planeten Betelgeuse i Orions stjärnsystem, om människan inte vaknar upp ur sin Törnrosasömn.

Vår Internationella Akademi i Livsvetenskap och Total Mänsklig Kultur “L’Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale” (AIC) är den enda verksamhetsorganisation på jorden som aktivt samarbetar med den Intergalaktiska Federationen på Plejaderna för att höja medvetenhetsnivån hos den jordiska civilisationen och därigenom motverka en total ödeläggelse av vår planets naturresurser och dess civilisation genom olika slags destruktiva åtgärder.

Vi erbjuder från vår Akademi varje människa en “räddningsplan”, vilken leder till frigörelse från all slags negativ influens och påhittad verklighet som de destruktiva utomjordiska varelserna och deras jordiska representanter har skapat och skapar för att förhindra människans kosmiska utveckling, samt från att göra dem till mänskliga robotar – till lydiga zombivarelser.

Ännu är det inte för sent att välja väg, men klockvisaren börjar närma sig 12:00.

Vår Internationella Akademi AIC är en ideell, neutral NGO (Non-Governmental Organization) och fri från all slags politisk och religiös påverkan. Den är en rådgivande organisation som har till uppgift att värna om den jordiska människans kosmiska (andliga) utveckling och civilisationens bevarande.

AIC lyder under den Intergalaktiska Federationens direktiv från Plejaderna.

418_aic_tiden_ar_knapp

Om vi inte väljer rätt väg kommer vi att stagnera i vår kosmiska utveckling.

//Enaren (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

One comment

  1. J-E Olsson "Stag"

    Selling his soul to the devil is like a mind-confused looking for the latest cancer-inducing model of iphons …

Lämna ett svar