Breaking News

Rädda Civilisationen från Undergång!

Cole_Thomas_The_Course_of_Empire_Destruction_1836
Bilden är från Wikimedia Commons, den fria mediaförvaringen.

Världen, samhället är på väg mot kärnvapenkrig, ökat våld, anarki, sönderfall av samhället.

Om ingenting görs, kommer vår nuvarande liksom tidigare civilisation att bli ett minne blott. Större delen av vår nuvarande civilisation kommer då att förintas genom krig, naturkatastrofer, epidemier av sjukdomar mm. Detta kommer att drabba alla, oberoende av materiell status, politisk eller religiös tillhörighet.

Ärkebiskop Sandor A Markus “ENAREN”, President för den NORDISKA PONTIFIKATET, (Den Urkristna Gnostiska Kyrkan) uppmanar alla politiska, religiösa ledare, beslutsfattare i världen att ansluta sig och samverka med det NORDISKA PONTIFIKATET och den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur, AIC:s åttapunktsprogram för att skapa en bättre värld och ett mänskligare samhälle att leva i. Denna uppmaning grundar sig på den upplevelse som ENAREN första gången hade på den Ungerska Pustan (steppen) 1953 då han var 14 år gammal. Denna insikt har blivit allt klarare genom 50 års högre intensiv medvetenhetsutveckling och telepatisk kommunikation med högre dimensionella världar, civilisationer.

dr-sandor-a-markus
Man kan inte kalla sig sann Kristen, Muslim, Jude, Buddhist, Hindu, Sikh etc. om man inte följer kosmos – universums lag genom sin levnad och följer ett etisk-moraliskt liv som är grundfundamentet för en harmonisk samhällsutveckling. Denna lag kopplas direkt in genom högre medvetenhetsutveckling.

De människor, ledare, beslutsfattare i världen som inte frivilligt vill samverka eller bidra till den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur, AIC:s, åttapunktsprograms för skapandet av en bättre värld, jämfört med världens och samhällets nuvarande situation idag, är sådana människor vars huvudsyfte är egoism, maktintresse, girighet, hat, fåfänga, vällust mm. Sådana människor bidrar endast till ökad splittring, fattigdom, ekonomisk kris, anarki, ohälsosamt leverne och ödeläggelse av världen, samhället, civilisationen och jordens naturtillgångar.

Detta hävdar Sandor A Markus, Ärkebiskop för de Gnostiska Första Kristna av Antiokias Syriska Ortodoxa Kyrka för alla de Skandinaviska Länderna, President för “Northern Pontifical Academy” och grundare och beskyddare av L’Académie Internationale de Culture Humaine Integrale AIC – Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur.

AIC Logotype, small

AIC:s syfte och mål:

• Ett världssamhälle
• En broderlig mänsklighet
• En flagga av kärlek – vishet
• En moralstandard
• Ett språk av förståelse
• Över alla gränser
• Över alla fördomar
• Över alla traditioner

ENAREN kom till Sverige från Ungern i samband med det Ungerska upproret mot den Sovjetiska ockupationsmakten 1956 då han var 17 år gammal.

Som 14-åring hade han en utomjordisk upplevelse på den Ungerska steppen (pustan) som endast få människor på jorden har upplevt genom historien. Denna upplevelse förändrade totalt hans sätt att tänka och hans liv. Ett ljusväsen av intensiv styrka visade sig för honom och uppmanade honom att lämna Ungern och bege sig till Sverige. Där skulle han lägga grunden till ett världsomfattande utvecklingscentrum. År 1989 instiftade han en akademistiftelse i Sverige i Kulturell Ekologi med huvudinriktning på Livsvetenskap. Akademistiftelsen skulle vägleda människan ut ur intellektets, sinnets lägre kvalitativa fångenskap, i vilken människan varit insnärjd sedan generationer.

ENARENS upplevelse kan jämföras med Mohameds upplevelse i grottan i Berget Hira vid Mecka, då ett Ljusväsen som kallade sig för Ärkeängeln Gabriel visade sig för honom och dikterade Koranen för honom. Koranen utgör idag grundfundamentet, grundfilosofin inom Islam. Upplevelsen kan även jämföras med Paulus upplevelse på vägen till Damaskus, då ett ljusväsen av intensiv styrka visade sig för honom och sade till honom “Saulus (Paulus) varför förföljer du mig?” Det intensiva ljuset gjorde honom tillfälligt blind. Efter denna upplevelse omvände sig Paulus från Judendomen till den urkristna filosofin och levnadsregeln “Gnosticismen”. Det var Paulus som lade grunden till den etablerade Kristendomen.

Du kan komma i kontakt med ENAREN, denna tids “Andliga Läromästare – Enare” och medverka till en Global Mänsklig Kultur och ett samhälle vars grundfundament är Kärlek, Vishet, Etiskt och Moraliskt leverne.

Du är välkommen att ta kontakt med vår Internationella Akademi AIC för att få hjälp och vägledning med din inre utveckling.

Sovereign_Order_of_Saint_Germain

Det NORDISKA PONTIFIKATET är det enda trossamfund i världen som representerar de Kristna värderingar som den jordiska människan sedan länge har övergivit och istället valt Satan, Djävulen som sin ledslagare.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar