Breaking News

Nordiska Pontifikala Akademin (NPA)

AIC Logotype, small

Den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna av Antiokia Syrisk-Ortodoxa Patriarkatet (Apostoliskt grundat i Loja i Ecuador år 1968), godkänt av den Ecuadorianska Regeringen och registrerat som Hemlig Order år 1975, nr 1725. Denna Hemliga Order inregistrerades i Stockholm, Sverige 1989-09-15 som NGO (Non-Governmental Organization) av ENAREN, Sandor A Markus, under namnet “L’Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale“. Org Nr. 802014-5309.

master_teacher_text
ENAREN (Unifier)

Den Gnostiska Läran övervakas av “Den Andliga Läromästaren – Enaren” – Ärkebiskop Sandor A Markus och Ann-Sofie Hammarbäck – vars roll är att leda människor in i den Nya Tidsåldern via den “Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur” (AIC), vilka ur Etisk – Moralisk och medvetenhetssynpunkt är mogna för att inträda i ett högre kvalitativt andligt medvetandefält, det Plejadiska samhällssystemet, vilket kommer att präglar den Nya Tidsålderns Civilisation, den 5:e i ordningen.

Den Gnostiska Kristna Kyrkan har ingenting med den religion att göra som präglar den Katolska och den Lutheranska kyrkan. Dessa två kyrkor har hitintills styrts av ett maktbenäget, egoistiskt prästerskap under falsk identitet vars lära bygger på tro och idoldyrkan och inte på andlighet och gudsförverkligande genom självförverkligande, dvs. Kristus sanna esoteriska (inre) lära.

Det som du vill att människorna skall göra för dig, det skall du också göra för dina medmänniskor. Så som du vill bli behandlad, så skall du också behandla dina medmänniskor. Andlighet är inte samma sak som “religiositet”. Andlighet är en högre kvalitativ medvetenhet och en själsrelaterad (esoterisk) inre vetskap. Religiositet är en lägre kvalitativ till sinnet relaterad (exoterisk) tro och kunskap. Religiositet är en tro, föreställning om en Gudskraft som inte är förankrad inom människan själv. Människan tillber här en Gud utanför sig själv. Kristus sade: “Jag har sagt att ni är Gudar. Ni alla är den Högstes söner“, Psaltaren 82:6. Hur kan man söka och tillbe gud utanför sig själv, när gud finns inom oss alla. Gud är människans högsta jag – högsta andliga potential, kristusmedvetandet, själsmedvetandet.

Sinnetsmedvetandet, intellektet har ingenting med gudomlighet att göra. Intellektet är en projektion av sinneskraften, “Månenergin”, medan den “individuella själen”, själsmedvetandet är en projektion av “Solenergin”, den universella själen, Kristusmedvetandet. Religion är ingenting annat än en intellektuell tolkning, föreställning om det som rör andlighet, själsmedvetenhet. Det är lättare att förstå vad andlighet betyder om man förstår att en andlig människa aldrig skulle skada eller våldföra sig på varken naturen eller på sina medmänniskor. För en andlig människa är livet heligt, okränkbart. Man kan inte säga samma sak om en religiös individ.

Därför räknas alla religioner under Sinneskraftens, Luciferkraftens influens, påverkan, vilket sker medvetet eller omedvetet.

Om den Romerskt katolska kyrkan liksom den Lutheranska kyrkan skulle leva efter Guds, Kristus budskap både i ord och i handling, då skulle det råda fred och broderskap på jorden. Då skulle det inte finnas varken kriminalitet, diktatur eller militärmakt på jorden. Då skulle djur och människor vandra sida vid sida utan rädsla eller fruktan att bli dödade.

Det samhälle som vi lever och verkar i idag, styrs uteslutande av Satan, Djävulen och inte av någon gudomlighet som olika religioner och kyrkor ständigt åberopar.

“Djävulens bästa knep är att övertyga dig om att han inte existerar.”

Den “Gnostiska” Kyrka som vi officiellt representerar via vårt “Nordiska Pontifikat”, är den “Nordiska Gnostiska Enheten (NGU)” och den “Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur” AIC, vilka tillsammans utgör är den sanna mötesplatsen eller “kyrkan” på jorden, där oegoistiska, seriösa människor möts, oberoende av ras, färg, kön, status eller nationell tillhörighet.

De övriga delen av mänskligheten får ta konsekvenserna av sina handlingar.

Varje människa är sitt eget ödes smed.

Varje människa skapar sitt eget framtida öde här och nu “i realtid” genom sitt sätt att tänka och handla mot sina medmänniskor och mot naturen. Man kan inte skörda annat än vad man sår. Detta kan vara bra att lägga på minnet, så slipper man skylla sina misstag på andra, på varandra eller på Högre Makter, på Gud.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar