Breaking News

Förändra dig själv och förändra världen

Om vi stannar upp ett litet ögonblick från all stress, oro, indoktrinering och materiell strävan, vilket utgör vårt vardagliga liv, och lägger märke till det som sker runtomkring oss, då kan vi konstatera hur vår nuvarande värld som vi lever i förändras med rasande fart, dvs. att det som har varit självklart hitintills, inte längre gäller på samma sätt.

Här har vi: Nergången av världsekonomin; Uppkomsten av den amerikanska och europeiska skuldkrisen; En fullständig kollaps i Mellanöstern, Egypten, Libyen, Syrien, m.fl.; Förstärkningen både millitärt och ekonomiskt av nationer i Asien och i Sydamerika.

Allt detta står som symboler för födelsen av en Ny Tidsålder, en Ny Era, en förändringsprocess i jordens och i mänsklighetens historia och utveckling.

De som har följt utvecklingen i historien har förstått att Mayavetenskapens profetior om jordens undergång, vilken skulle ske den 21 december 2012, inte innebar slutet på vår värld, på vår civilisation, utan födelsen, gryningen av en Ny Era, en ny period av vår planets och vår mänsklighets utveckling.

År 2013 utgör startsignalen för en ny medvetenhet i en ny tid, vilket vår akademi AIC sedan årtionden har hävdat.

Mayakulturen som hade sin blomstringstid mellan 400-talet och ca 1540-talet e.Kr., förstördes av den Spanska invasionen i början av 1540-talet. Alla skrifter som påträffades av de Spanska erövrarna, vilka handlade om jordens och människans framtida historia och utveckling, förstördes av den Katolska Kyrkans maktelit. De såg dessa skrifter som hedniska, dvs. motsägande till vad den institutionella kyrkan hävdade, påstådde. Det enda spår som vi kan finna idag av denna storslagna kultur, är det som finns inristat eller inhugget i några stenar, och de få skriftlig dokument som man har hittat i samband med utgrävningar.

I dessa skrifter finns angiven att jorden passerar genom den Galaktiska Perioden in i en ny period av Kosmisk Utveckling.

Den Galaktiska Perioden innefattar två händelser som skall inträffa, dvs. efter den 21 december 2012.

Första händelsen i den Galaktiska Perioden innebär att den jordiska civilisationen, individen måste bli medveten om vidden av världsalltet – hyperrymden som man lever och verkar i, dvs. det som vår Internationella Akademi AIC har hävdat. Allt detta finns beskrivit i vår omfattande faktainsamling som skett under flera decennier fram tills nu.

Den andra händelsen i den Galaktiska Perioden innebär att allt som inte är byggt på seriositet, integritet (etik-moral) kommer att kollapsa.

Vi kan redan bevittna hur alla våra religioner är på väg att kollapsa. Vi kan bevittna hur våra politiska, institutionella, industriella, vårt banksystem, aktiemarknaden, infrastrukturer, familjeliv m.m., är på väg att kollapsa. Detta händer eftersom allt detta drivs av girighet och individuell själviskhet.

Det som är intressant att allt detta har förutspåtts tidigare av vissa företrädare inom Mesoamerikanska (forntida) kulturer som Inka, Maya, Hopi m.fl., De kunde på sin tid se och tala om vad som kommer att hända 5000 år in i framtiden.

Om vi lämnar det som har varit och inriktar oss på morgondagen så kan vi konstatera att vi är på väg in i en universell period där allt kommer att avslöjas.

Allt som vi hitintills har sopat under mattan eller gömt någonstans, kommer att avslöjas. Varken myndighetsutövare eller enskilda individer kommer att kunna undanhålla sanningen. Allt som finns gömt i vårt undermedvetna databank – i vår DNA matris – kommer att komma upp till ytan.

Låt oss börja med de regeringar som har gett sig själv rätten att avlyssna, övervaka och spela in alla telefonsamtal, SMS, kontrollera epost och datasökning som vi gör över Internet, utan att tillfråga oss människor i samhället.

De använder sig av satelitövervakning och kameraövervakning för att studera varje rörelse vi gör, och försöker att få oss tro att allt detta sker på grund av att de vill skydda oss mot brottslighet, ökad kriminalitet och terrorism.

Tror folk verkligen på detta?

Vi utgår ifrån att denna övervakning är av godo och är avsedd att det från och med nu inte skall finnas några hemligheter. Detta skall då gälla även staten och andra myndighetsutövare.

jfkennedy

“Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanningen och lögnen, är ett land som är rädd för sina medborgare”. (President John F. Kennedy, februari 1962)

Den första perioden i den Nya Tidsåldern handlar om kvinnans frigörelse. Det handlar inte om kvinnlig eller manlig dominans, dvs. att kvinnan skulle bete sig på samma sätt som mannen har gjort hitintills. Det handlar om en ömsesidig förståelse, hänsyn, tolerans och villkorlös kärlek. Att tro på sig själv i första hand och inte på det som andra vill att vi skall tro på. Känn efter inom dig själv, vad som är rätt för dig – vad som känns bra, oberoende vad andra tycker och känner.

De negativa krafterna är lika medvetna om detta som vi själva. De försöker med alla medel att hindra oss från att inte följa denna agenda.

Varför bedriver vi krig mot varandra? Varför hotar vi varandra med kärnvapen? Av vilken anledning vill vi ödelägga vår civilisation? Av vilket syfte? Vi är alla kosmiska bröder och systrar, hur kan vi döda och ödelägga andras liv genom att tro att vi tjänar Gud, vårt land eller regering? Inte ens djuren beter sig som människan gör här.

Vi matas dagligen av falska löften, information och sensationer. Vi matas ständigt med reklam, våldsfilmer, musik mm, som skall distrahera oss och få oss att glömma vem vi egentligen är – så att vi glömmer vad etik och moral är – vad som är rätt eller fel. Vi tror på allt som sägs och skrivs utan urskillning. Vi kan inte längre skilja rättvisa från orättvisa, eller sanningen från lögnen.

Det finns ett ordspråk som säger: när en lögn upprepas ett antal gånger, blir den till sanning.

De negativa krafter vill hålla oss fullt sysselsatta med olika slags vilseledande information som ständigt skapar nya problem för oss så att vi inte skall märka hur vi blir mer och mer insnärjda i ett finmaskigt nät, som vi inte kan frigöra oss ifrån – för det är redan försent.

Ta kontakt med vår Internationella Akademi AIC redan idag och bli medlem i en världsomfattande kulturell organisation där vi tillsammans bygger framtiden, oberoende av ras, kön, färg, nationell tillhörighet eller status.

Lämna ett svar