Breaking News

Människan av idag kan inte leda någon utveckling

Ur askan i elden reser sig den nya människan och det nya samhället.

Ni har säkert sett i media och hört på TV hur utvecklingen verkar skena mot kollaps av samhället. Detta sker i något slags unisont samförstånd och som en självklarhet – att det hela skall ske just på detta sett. Ingen människa verkar finnas där som har andra synpunkter eller några som helst konstruktiva idéer. Internationella hederutmärkelser och priser ges till personer som stödjer den unisona agendan för att den skall verka allmängiltig så att de destruktiva förändringarna skall ske snabbt och lätt. Alla verkar vara med på båten som vi många ser med hundra procents säkerhet sjunker som skeppet Titanic.

Varför blir det så här – varför ingriper ingen så att vi får en konstruktiv förändring av skeendet?

Anledningen är att dagens människa har för låg medvetenhet för att ändra skutans riktning och få den att istället lämna vattenytan och flyga mot en ljusare tid.

Dagens människa tänker endast på sig själv, och är såpass självdestruktiv, att om den bara får som den vill – så är allt annat underordnat.

Vi skall ta ett exempel:

Människan sitter vid ett bord och får presenterat för sig allt vad som är bra och dåligt, detta kan vara: god hälsa, god utbildning, god ordning, livskraftig natur, bra vatten, luft, jord, gott humör med gott samförstånd mellan individer, god mat men även godis, nyttig mat, avgiftande mat, bra jobb osv. Människan får välja flera av dessa saker om den vill…

…men människan väljer vad den vill ha just nu. Detta kan vara just det godiset som ligger framför denne – och gör vad som helst för att få det. Det är inte nog med det – människan väljer detta och nonchalerar de negativa konsekvenserna. Att hälsan skulle bli lidande är inte intressant. Om godiset skulle vara cancerframkallande på individen själv, närstående eller samhället saknar intresse. Konsekvenserna av detta tänkande kan vi tydligt se i dagens samhälle.

Den egna hälsan blir lidande, tänkandet blir dimmigt, intresset för att utveckla sig blir lidande, intresset för att förbättra skola, friskvård, sjukvård, ordning, och alla samhällsinstitutioner blir sämre, ansvaret minimeras – bara människan får sitt godis, bara människan får vad den vill – så bryr den sig inte om något annat. Vi kan tydligt se att detta tänkande finns i olika utsträckning hos alla människor och hos vissa ända till psykopatisk nivå. Bara man själv får som man vill…

Det finns människor som bygger upp och människor som bryter ner…

Just nu under några år framöver är det just de människor som bryter ner samhället som styr samhället. För personlig vinning kan vad som helst offras. Det går alldeles utmärkt att offra ett helt samhälle…

Men just nu, är detta meningen. Samhället måste urholkas maximalt och fullständigt för att något nytt skall kunna komma fram i ljuset. Människan måste bli extremt övertygad över förstörelsen och ljugeriet för att kunna ändra riktning. Denna typ av institutionellt ledande människor kan inte komma med konstruktiva idéer och verkställa dessa. Vi ser just nu i samhället att kreativiteten och uppfinningsrikedomen för att bygga upp livskraftiga system nu nästan verkar obefintlig – just för att dagens samhälle måste rasa. Detta orkestreras av högt utvecklade utvecklingsstyrande intelligenser bakom kulisserna på fyr- och femdimensionell nivå, vilka nu använder lägre utvecklade individer som katalysatorer. Detta sker för att snabbt komma in i nästa skede i jordens historia – för att bygga upp ett nytt ljust samhälle, för frigjorda individer, av frigjorda individer där själskraften är intensifierad och den negativa sinneskraften är underordnad, d.v.s. tvärtemot dagens situation.

De individer som idag bryter ner samhället och sänker Titanic, kan aldrig bli de som bygger upp ett samhälle. De människor som bygger upp ett samhälle väntar nu i kulisserna och kommer att få mer vatten på sina kvarnar för att sätta igång uppbyggnaden där människans evolution är det centrala, dvs. inte människans degeneration mot djurens nivå. Vi skall nu göra oss av med alla de djuriska egenskaper som vi djurmänniskor genom årtusenden t.o.m. har perverterat för att medvetandegöra hos oss. Detta tidevarv är snart till ända. Nu skall vi utvecklas mot högre utvecklade kosmiska människor och lämna människodjurriket för gott.

Men alla människor kan inte följa med denna utveckling.

En mycket stor del av befolkningen kommer att försvinna genom den försumlighet som man har åsamkat sig själv individuellt, som har instiftats och lagstiftats igenom, dvs. genom medicinsk avlivning, miserabla hemförhållanden, skräpmat, lagstadgade förgiftningar av alla slag, allt som skett för att förstöra individen och samhället, köra samhället på botten… osv… Denna försumlighet kan tyckas inte skulle behöva finnas och genomsyra ett samhälle, men just så är situationen nu för den är kopplad till människans människodjurmedvetande, dess låga samhällsutveckling.

Vägen just nu leder rakt ner för majoriteten av jordens befolkning. Det är som ett virus som fördimmar de flesta människor till olika grad. Vissa människor som börjar förstå vad som händer orkar inte sätta igång förändring, därför att motståndet är för massivt från allt och alla.

Vi ser tydligt att dagens beslutsfattare inte överhuvudtaget kan ändra skutans färdriktning utan endast sänka den till havets botten, vilken just är deras uppgift, deras öde. Vi andra kan bara se på…

Hur många konstruktiva lösningar ser vi? Hur många påtalas i TV eller i media? – inga – överhuvudtaget inga. Allt vi ser är färgat av förstörelse i olika grad. Förstörande åtgärder får medialt utrymme direkt och fås att framstå som något bra… för att få med sig den stora massan på det sjunkande skeppet – personer som skall apa efter och sprida vidare hur sund denna uppfattning låter för att samhället skall förloras fortare – för just detta kommer att ske.

När samhället väl har nått botten, då är det ekonomiska systemet bankrutt, maktmissbruket maximalt, orättvisorna maximala, människan som mest förvriden, allt har ställts på kant… först då när allt ligger i ruiner… då kan en uppbyggnad med ljus och positiv kreativitet börja ske – när de mörka krafterna börjar ge vika för ljuset – då vänder utvecklingen mot evolution på alla plan, av människan, djurrikena, samhället, vetskap, resursfördelning, harmoni… inom alla områden.

Det destruktiva som vi ser idag… måste ske för att lämna väg för det positiva… vi kan endast skåda vad som händer… nästan..

…men däremot kan vi börja arbeta för en positiv utveckling genom att börja arbeta med oss själva för att utveckla ett högre själsdominerat medvetande, dvs. inget new-age eller så, utan just arbeta för att låta ett högre kvalitativt kvantmedvetande bli en medveten del av oss… bli oss…

Mörkret kommer ge vika för Ljuset… det kommer att vända snart… men först måste allt ställas på kant… och grusas… tyvärr kanske många tycker… men vändningen kommer att ske som från askan ur elden… som fågeln Fenix kommer människan att resa sig då törnrosasömnen ger vika för insikt – själsinsikt… för det som människan verkligen är i sitt inre – när skuggorna har arbetats bort, har släppt och har skärskådats i själens ljus.

Vår framtid blir ljus!

//Unifier

Läs mer om hur dagens samhälle fungerar i boken “Den Matriska Verkligheten“.

Få en inspirerande evolutionär boost genom boken “Från Barbarstadiet till Supermedvetande“.