Breaking News

Människan borde vilja vara frisk

En fullt frisk människa har inga energisvagheter utan energin i människans meridiansystem flödar obehindrat och balanserat.

Dagens människa har inkarnerat gång på gång till den fysiska planeten jorden och samlat på sig erfarenheter i varje jordeliv. Dessa erfarenheter har lagrats som energi och information i människans orsaksrelaterade energikroppar, där sinnet programmerats mer och mer. Nu efter flera tusen år av inkarnationer är sinnet så belamrat med programmering och uppmärksamheten så väldigt riktad utåt, att nästan ingen förståelse eller information kan kännas av med människans mer sanna subtila energikroppar.

Människans karmiska (erfarenhetsprogrammerade) situation bestämmer idag människans kurs som en herrelös båt i ett stormande vatten. Människan har ingen kunskap om sitt ursprung och vet inte vart denne är på väg. I dagens situation är nutidens människa vilse och låter sitt liv och framtid dikteras i linje med vad som är skrivet i dennes karmatiska databank.

Andra bakomvarande astrala fyrdimensionella styrande väsen är medvetna om detta och har haft sin agenda klar från början, dvs. att fullständigt degenerera den sinnesorienterade människan ner i materien för att låta denne glömma bort sin uppgift på lägre mer förtätade plan av existens, dvs. dagens jordiska tredimensionella miljö med individuellt kopplade karmiska bojor. På detta sätt kan dessa styrande mer medvetna bakomvarande astrala varelser totalt kontrollera människan och människans öde. Dessa astrala varelser kan bland dessa jordemänniskor välja ut lämpliga förespråkare för hur jordepolitiken skall föras och verka, allt för att degenerera människan ytterligare.

Det är dock inte meningen att människan skall gå under, utan istället få nog av denna degenererade misär, och istället när denne fått nog, rikta uppmärksamheten på bättre hälsa och en expanderande medvetenhetsprocess ut från denna miserabla situation. Inte många människor har nått denna insikt att de vill öka sin hälsostatus och medvetenhet och bege sig ut ifrån denna täta materia.

Människan av idag önskar istället ex. en extra husvagn, ett större hus, mer materiell rikedom etc… samtidigt som människan mår sämre och sämre. Uppmärksamheten är fortfarande riktad utåt och alla sinnesgunstiga vinster räknas som bra i tillvaron.

De i bakgrunden varande astrala negativa varelser erbjuder människan vid “falerande hälsa” och “psykisk misär” piller av alla de slag. Den omedvetna människan av idag bäddar därigenom in ytterligare energisvagheter och gör sin energetiska situation än mer förtätad och degenererad.

Ifall hälsostatusen skulle minska vill dagens människa endast ha en “quick fix”, och ser lösningen i degenererande läkarutskrivna akutmedicinska piller. Hälsostatusen sjunker ytterligare vilket ofta resulterar i operationer och i slutändan stroke eller cancer. Alltjämt förlitar sig människan på dessa s.k. behandlingar – som inte på något sätt förbättrar människans transcendentala hälsa. Människan förblir en allt mer förtätad individ med fler energisvagheter vilket ger en ännu mer belastad situation i nästkommande liv (inkarnation) – till det jordiska fängelset.

Konstigt nog vill inte människan i sanning bli frisk – uppmärksamheten är alltjämt riktad utåt – på materien.

När sjukvården i slutskedet provtar människan för att finna någon medicinsk lösning, ser alla proverna “bra ut”, kanske någon dipp vad gäller järnnivåer. Människan – patienten – känner sig fortfarande trött och orkar inte ta itu med sin situation. Sex månader senare är vederbörande död i cancer. Denna provtagning och cancerdöd är satt i system i detta land, och är ett standardförfarande för att administera en tidigare död och mer problem för vederbörande i sitt nästkommande jordiska liv.

Detta vet inte vårdpersonal om, men administrerar då detta avlönas. När patienten har dött orkar inte anhöriga ställa de ansvariga till svars – och de inser att de själva är delaktiga i det hela, då de inte ifrågasatt vården, eller ens varit intresserade av den i någon förbättrande mening. Det är enklast att glömma alltihopa och fortsätta jaga materiella ting. De gör ju alla andra.

Endast få människor arbetar för att förbättra sin hälsa kontinuerligt genom livet. För dessa är hälsobesiktningar standard i syfte att genskjuta ev. kommande sjukdomar och existerande energisvagheter med mer näring, läkande homeopatiska kurer, avgiftande kurer, elektroterapier, skalära terapier och transcenderande medicin av olika slag, samt det viktigaste – riktigt evolverande meditation. Dessa förenämnda åtgärder motarbetas kategoriskt av vår skattefinansierade sjukvård, vilket gör oss skattebetalare medansvariga.

Av alla de medicinska discipliner som existerade i början av förra århundradet, har endast allopatin godkänts, dvs. den medicinska pillerindustrin, som bevarar den sjuka domen och administrerar död till en sämre hälsostatus i nästkommande liv.

Som ljusning på eländet arbetar nu alltfler människor med att sjösätta ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande, för att rädda sig själva och återställa samt etablera ett sanningsenligt kosmiskt samhälle. All osanning faller på sin egen orimlighet, då alla oegentligheter uppenbaras och avslöjas. Endast sanningen återstår med allt vad det innebär – dvs. en mkt ljus framtid, för de få människor som väljer att vara en del av detta, då endast en högre sanning kommer att tillåtas existera på planeten jorden i sin uppåtgående evolutionära utvecklingsprocess.

//Unifier

Läs mer om hur dagens samhälle fungerar i boken “Den Matriska Verkligheten“.

Få en inspirerande evolutionär boost genom boken “Från Barbarstadiet till Supermedvetande“.

Vi tackar för Oleg Magnis foto från www.pexels.com som vi har publicerat i denna text. https://www.pexels.com/photo/sakura-tree-2033997/. Vi tackar även för följande fotografi https://www.pexels.com/photo/addiction-adult-capsule-capsules-271171/.