Breaking News

Föreläsning i Falun 2012

Dr. Sandor A Markus säger att vi alla en gång har utgått från den Ursprungliga Källan – Urkällan. Vi har distanserat oss så mycket från vårt ursprungliga tillstånd med syfte att väcka vår femte, fjärde och tredje dimensionella medvetenhet. Nu har vi samlat på oss så mycket erfarenhet och genom lagen om karma har vi automatiskt fördunklat sanningen om högre världar tillsammans med högre förståelse. Nu måste vi arbeta bort vår samlade “karma” för att återigen nå detta högre tillstånd som är fritt från allt lidande som vi befinner oss i idag. De människor som gör detta kommer att ärva jorden. En ny Tidsålder kan bara härbergera rena människor fria från förgrovade egenskaper. De som inte tonar in sig till en ljusare tillvaro kommer att få sämre psykisk hälsa tillsammans med alla andra karmiska utmaningar. Dessa utmaningar kommer att ge varje individ ett val – valet att gå mot ljuset eller fortsätta mot mörkret. Detta är ingen domedagspredikan utan en reell sanning som vi nu måste konfrontera – valet ligger i varje individs hand.

Lämna ett svar