Breaking News

Räddningen!

Vår Internationella Akademi i Livsvetenskap AIC har till uppgift att vägleda, hjälpa dem som vill hjälpa sig själva. Vi kan inte ödsla energi på människor som vill vara offer, tycka synd om sig själva och inte är villiga att förändra sitt liv till det bättre – de som ständigt klagar och anklagar andra för sina misslyckanden, sina livssituationer. Vi kan heller inte ödsla energi på de som skyller på Gud, på föräldrar, på myndighetsutövare eller på andra omständigheter.

Vi vill hjälpa alla dem som är trötta på lidandet, längtar efter fred och gemenskap och vill frigöra sig från de lägre kvalitativa sinneskrafternas bundenhet och påverkan.

Medlemskap i vår Akademi utgör en garanti för ett ökat informationsflöde och en kosmisk gemenskap som successivt bidrar till den mänskliga Själsatomens, Själens frigörelse från de fem lägre kvalitativa sinneskrafternas påverkan, influens. Detta garanterar en ökad medvetenhet, vilket får oss att se livet ur ett annat perspektiv än vi är vana vid. Det ger oss en ökad insyn bakom orsakssammanhanget i varje uppkommen situation.

Lösningen på alla slags problem finns inom oss själva. Att söka lösningar till olika tänkbara situationer utanför oss själva kan jämföras med att hitta en nål i en höstack.

Den tredimensionellt intellektuellt medvetna människan tror att lösningen finns utanför honom själv i den intellektuella världen. Han tror att lösningen finns i litteraturen, i ideologin eller inom filosofin. Allt detta är bara hjälpmedel för att finna lösningen inom oss själva.

Kristus sade: “Sök sanningen inom er och sanningen kommer att göra er fria.”

Människan har fortfarande inte förstått detta budskap.

En sann Läromästare (UNIFIER) kan inte lösa människans individuella eller kollektiva problem. Den kan bara vara ett levande exempel och delge sin egen erfarenhet. Den kan förstärka inom varje människa de kvalitativa egenskaper som människan bär i sitt innersta väsen för att denne lättare ska kunna övervinna det motstånd som denne ständigt möter i livet.

Det lurar många faror på vägen. Det är lätt att gå vilse i materiens, sinnevärldens labyrint.

Sök därför den sanna Läromästares stöd som kan vägleda dig ut ur mörkret och leda dig in i ljuset där harmoni och trygghet råder.

Trygghet finner man varken genom relationer, inom familjen, i samhället, på arbetsplatsen, i vänskapskretsen eller genom ekonomin.

Trygghet finner Du bara inom dig själv, i ditt innersta väsen.

Sök därför sanningen inom dig själv!

Sök medlemskap i AIC Association och ditt liv kommer successivt att förändras till det bättre då du tillämpar träning för frigörelse mot ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande, fritt från all bundenhet.

//ENAREN (Unifier)