Breaking News

Vad kommer att hända 12 december 2012?

Miljontals människor på jorden tror att världen kommer att gå under 2012.

Finns det hopp för mänskligheten bortom 2012?

Vad säger Världsläraren, The World Panchen ”Tashi” Lama om dessa profetior?

Världen kommer inte att gå under år 2012 som många tror. Däremot markerar 2012 slutet på den fjärde civilisationens existens och början på den femte civilisationens framträdande och utveckling.

2012 innebär början till stora förändringar för människans mentala, känslomässiga och fysiska utveckling. En ny tankestruktur börjar växa fram och kommer att innefatta alla länder. Egoismen, girigheten, maktintresset som har varit dominerande hos många, kommer att avta mer och mer. Samarbete, förståelse och harmoni kommer att växa fram successivt. Genom global information kommer människan att ta del av den kunskap som hitintills har varit dold och avsedd endast för några få på jorden.

År 2012 markerar pånyttfödelsen av en ny värld, en ny civilisation. För att en ny civilisation skall kunna existera på jorden, krävs en ny jord. Det går inte bygga ett nytt hus på en gammal, ostabil grund. Därför måste jorden gå genom samma slags förändringar som vi människor. Dessa förändringar pågår redan både på det mänskliga planet och även i naturen.

På det mänskliga planet talar vi om paradigmskifte, en förändrad medvetenhet, vilket är exakt det som vi undervisar via vår akademi. Vi vill hjälpa alla dem som vill hjälpa sig själva till en förändrad medvetenhet. En femdimensionell kvantmedvetenhet är en nödvändighet för människans överlevnad.

De som vill överleva de omfattande förändringar som redan har börjat på vår planet, måste börja lära sig tänka i andra banor och handla annorlunda än hitintills. Att ödelägga naturen, förgifta planeten med kemikalier och elektrosmog leder bara till ytterligare skador av jordens naturtillgångar och till civilisationens utrotning.

Denna slags ödeläggelse bottnar i okunskap, omedvetenhet om skapelsen och dess lagar. Människan på jorden är begränsade inom en tredimensionell medvetenhet, vilket gör att han endast ser resultaten av sina handlingar. Människan ser inte vad som är orsaken bakom varje situation, varje händelse. Människan handlar oftast i okunskap, omedvetenhet utan att känna till konsekvenserna därav. Den nya civilisationen, den femte civilisationen, som är på väg att framträda på jorden måste vara utrustad med en helt annan slags medvetenhet än den nuvarande civilisationens. Om vi vill överleva alla de förändringar som vi står inför, då måste vi sätta igång och träna vår hjärna till en högre kvalitativ femdimensionell kvantmedvetenhet.

Vill du bli en av medlemmarna i den femte civilisationen? Då måste du lägga ner mer tid på din egen utveckling än vad du har gjort hitintills. Du måste bli medlem i vår akademis nätverk och börja med ditt utvecklingsprogram.

jordens_sju_energivortex

Det finns sju huvudcentra (energivortex) på jorden som kommer att fungera som informationscentra för människor som är villiga att ta steget in i framtiden.

Huvudcentrat håller på att etableras i Sverige. De övriga sex energivortex finns i USA, Peru, Afrika, Kina, Australien och på det Södra halvklotet, men dessa är fortfarande inte aktiverade. De kommer att aktiveras under de närmaste årtiondena.

Kristus sade följande: De som har tecknet på sin panna, kommer att räddas. Han menade att endast dem som låter sig styras av själsenergin framför sinnesenergin, kommer att besitta en högre kvalitativ, femdimensionell medvetenhet. Endast dem kommer att kunna räddas och överleva de omfattande förändringar som jorden och människan kommer att genomgå.

 

Lämna ett svar