Breaking News

Vad Är Verklighet?

Den Gnostiska – Esoteriska vetenskapen som vår ”Internationella Akademi för Total Mänsklig Kultur” AIC förmedlar, visar vad vi behöver göra för att komma in i den dolda strukturen, den s.k. andligheten, som så många talar om men hitintills inte har upplevt eller praktiserat i sin dagliga levnad. Här skaffar vi oss kunskap om hur vi kan gå bortom vår 3D-värld, till 10D–6D världen som konstruerar och styr vår verklighetsuppfattning.

Därför har vi utvecklat ett guidat meditationsprogram som är UNIK:t i sitt slag. Detta meditationsprogram har vi döpt till ”Vårt Själstyrda Navigationssystem, GPS” enlig CelesteMetoden®. Detta leder oss bortom vår begränsade 3D-värld som vi betraktar som vår absoluta verklighet.

Men verkligheten är en illusion eftersom den förändras i takt med våra tankar. Detta oberoende om vi talar om en kollektiv eller individuell verklighet.

Vi upplever världen inom oss själva. Våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, lukt) tar emot yttre stimulans och vidarebefordrar den till hjärnan där den avkodas till att forma vår bild av världen och verkligheten. Utanför denna verklighet upplever vi ingenting.

electro_magnetic_spectrum

Världen ”så som vi känner och upplever den” är våra reaktioner på yttre stimuli, intryck. Världen ”själv” är okänd.

Till exempel, om min trumhinna är skadad, så hör jag inget ljud, och ljud existerar inte för mig. Jag upplever bara den omvärld till vilken jag är anpassad.

Vår uppfattning av världen är helt subjektiv; den säger ingenting om vad som händer utanför oss. Vi greppar våra egna reaktioner på någonting som antas utspela sig utanför oss själva. Men händer verkligen någonting där ute, någonting utanför oss själva?

Politiker, beslutfattare, religiösa ledare etc., tror att de kan förändra världen, samhället, livet, människan. Men vår 3D-värld är en yttre projektion av en inre kunskap, vetskap, medvetenhet. Ändras den inre kvalitén, återspeglas den i det yttre skeendet, den yttre manifestationen.

Det finns många teorier om detta. Newtons teori fastslog att det finns en objektiv verklighet, att världen är som vi ser den, uppfattar den och existerar oberoende av vår egen tanke eller existens.

Einstein påstod senare att upplevelsen av verkligheten beror på relationen mellan betraktaren och objektet. Med andra ord, genom att ändra vår tanke i förhållande till ett föremål så ser vi det helt annorlunda: rymd blir skev, komprimerad eller utvidgad, och tiden förändras.

Andra teorier, sådana som Heisenbergs osäkerhetsprincip, handlar om växelverkan mellan individen och världen. Med andra ord, upplevelsen av verklighet är ett resultat av min inverkan på världen och dess inflytande på mig.

Den Gnostiska vetenskapen förklarar att det inte finns någon märkbar verklighet utanför oss. Det är våra sinnen som skapar denna illusion. Hela världen är inom oss och vi känner att vi är påverkade av utsidan därför att vi är skapade på det sättet.

Om vi lämnar vår värld, då börjar vi se hur det Vita Ljuset ger födelse till allt nyare bilder av världen inom oss. Vår tidigare värld blir då liten och begränsad.

Vi ser hur det Vita Ljuset bestämmer på vilket sätt vi upplever oss själva och omgivningen, och slutligen börjar vi kontrollera denna process.

Den Gnostiska – Esoteriska vetenskapen erbjuder oss denna möjlighet. Vi börjar förstå att orsaken till våra begränsade möjligheter är inom oss. Om vi utjämnar våra inre egenskaper med det Vita Ljusets egenskaper, så kommer vi att nå nivån av perfektion och evighet som kallas ”Den Oändliga Världen” – oändligt liv och absolut tillfredsställelse.

Allt detta beror helt på att ändra våra inre kvalitéer. Detta är varför den Gnostiska vetenskapen siktar på att visa oss att genom att ändra oss själva (och göra det inom vår nuvarande livstid) så börjar vi överskrida denna jordiska existens genom våra inre upplevelser av högre kvalitativa världar, dimensioner. Vi fortsätter att leva ett vanligt liv med familjen, barnen, världen och samhället, samtidigt som vår verklighet förändras, omstruktureras till ett helt annat tillstånd än hitintills. Vi kommer att uppleva lycka och harmoni, gemenskap och tillit som vi hitintills har önskat, men aldrig någonsin har upplevt i det verkliga livet.

//Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

One comment

  1. Take the opportunity to assimilate this transcending knowledge and start the evolving path towards a higher quality consciousness. This way we will feel better and rid ourselves of negative thoughts and behaviours. We will get into a harmonious state and work togehter for a better planet to live on.

Lämna ett svar