Breaking News

Teknologiska Utvecklingen – välsignelse eller förbannelse?

Daily-sun_f-16-fighter-jets_picture

Om Bilden

Den 20-21 februari 1954 tog en utomjordisk delegation bestående av vetenskapsmän från det Plejadiska stjärnsystemet kontakt med den amerikanska administrationen och militären med President Dwight D. Eisenhower i spetsen. Mötet ägde rum på Holloman Flygplats i New Mexico. Den 1:a utomjordiska delegationen de mötte var från det Plejadiska stjärnsystemet. Delegationen erbjöd ett utvecklingspaket för jordens och mänsklighetens fortsatta utveckling efter 2:a världskriget, vilket innebar höjandet av den jordiska människans medvetenhetsnivå och i takt med den en teknologisk utveckling. Det enda krav som ställdes på den amerikanska administrationen var att avskaffa alla kärnvapen och all kärnenergi. De varnade också president Dwight Eisenhower för att ha något samröre med de gråa negativa utomjordiska varelserna som skulle komma och erbjuda teknologisk kunskap. Nästa möte mellan den amerikanska administrationen, militären ägde rum med representanter från FBI några månader senare på Edwards Air Force Base.

President Eisenhower valde dock tillsammans med sina militära rådgivare och medarbetare att inte acceptera det första förslaget som erbjöds av den fredssträvande Plejadiska Federationens representanter. Istället valde det 2:a erbjudandet med samarbeta med de Orion- och Drakoinfluerade destruktiva utomjordiska varelserna, vilka erbjöd dem obegränsad teknologisk kunskap, med enda motkravet att få bedriva DNA-experiment på jordiska mänskliga varelser och vissa djurarter. De begärde också att få tillgång till underjordiska baser där de kunde bedriva sin forskning och samarbeta med jordiska forskare för överföringen av sin teknologi. Detta godkändes av den amerikanska administrationen, försvarsmakten DIA och FBI.

Man får heller inte glömma att samma utomjordiska intelligenser som den amerikanska administrationen blev kontaktad av efter den Plejadiska delegationens besök, att detta var samma destruktiva utomjordiska varelser från Orions stjärnsystem som stod bakom Adolf Hitlers agenda, dvs. att utrota en stor del av civilisationen som inte var Arier och ta makten över världen, civilisationen. Detta förhindrades av den Inter-Galaktiska Federationen.

Samma sak kommer att ske med de maktbenägna ledargestalter som idag i sin naivitet, okunskap tror att ”Den Nya Världsordningen” eller Globaliseringen kan uppnå samma mål som Adolf Hitler planerade under sin storhetstid.

Allt detta har vi omnämnt i boken ”Den Matriska Verkligheten”.

Denna destruktiva utomjordiska ras har under 60 års tid varit verksamma bakom den snabba teknologiska utvecklingen på jorden. De har chippat och mentalt påverkat miljontals människor mot deras vilja eller utan deras vetskap. Denna ras började först placera in inplantat hos viktiga företrädare inom underrättelsetjänsten, militären och politiken, hos statsöverhuvud m.fl. för att få en total kontroll över människan och samhällsutvecklingen på jorden. Den Nya Världsordningen, Globaliseringen som EU försöker att tvinga på Västvärlden är deras agenda för att införa total kontroll över människan.

brain_control

Om bilden

Nu har dessa destruktiva utomjordiska varelsers roll som rör inplantat flyttats över och övertagits av deras överskuggade och besatta jordiska motsvarigheter inom hälsa och sjukvård samt inom psykiatrin.

Nästa steg är att chippa alla människor under förevändning att det är viktigt för individens säkerhet mot terrorism, för ID-kontroll inom bank, resor etc.

Det verkliga syftet däremot är att kunna kontrollera och åsiktsregistrera alla som är emot globaliseringen, dvs. mot totalitär vänsterorienterad diktatur och slavsamhälle.

Den jordiska människan står endast ett steg högre än de mest utvecklade djuren på jorden, betraktat ur medvetenhetssynpunkt. Människan låter sig fortfarande manipuleras och styras av samvetslösa, psykopatiska varelser än att själva ta ansvar för sina egna liv, utveckling och välbefinnande. Människan överlåter sig till destruktiva entiteter, varelser, vars agenda är att utrota större delen av mänskligheten och förslava de övriga.

Många etiska aspekter har diskuterats på EU-nivå av Europeiska gruppen för etik i vetenskap och ny teknik under ledning av professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att de faror som chippingen innebar skulle diskuteras av EU-ländernas representanter. Detta har inte skett. Man har nonchalerat detta och inte kunnat förställa sig att problematiken överhuvudtaget existerar.

Så har fallet inte varit i Sverige.

Här är exempel på områden som lyfts fram av gruppen:

  • ICT-inplantat kan inte avlägsnas lätt.
  • ICT-implantat kan påverka, utvärdera och förändra psykiska funktioner.
  • ICT-inplantat kan missbrukas på flera sätt för alla sorter av övervakning och manipulation, t.ex. av barn och handikappade.
    Inplantat kan påverka hjärnan och nervsystemet negativt om man använder dem i destruktiva, kontrollerande syften.
  • Implantaten kan användas för att stänga av hjärnans högre kvalitativa (själsliga, andliga) del, vilken har hand om Etik och Moral, hänsyn, omtänksamhet mm.

Människor blir alltså livegna ”världsmedborgare” under en socialistisk världsregering som styr och kontrollerar allt.

Man har ställt följande fråga till David Rockefeller som tillhörde Illuminati och även ingick i Bilderbergsgruppen innan hans biologiska död: “Vad är poängen med allt detta”, och “du har alla pengar du behöver i världen – du har all makt du behöver – vad är poängen – vad är slutmålet?”

Han svarade: “Slutmålet är att få alla chippade, att styra hela samhället, att ge bankerna och eliten kontroll över hela världen.”

Sverige är världsledande inom detta område och saknar lagstiftning om hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas på en medmänsklig nivå.

// Enaren (Unifier)

Köp boken “Den Matriska Verkligheten” på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar