Breaking News

Covid-19 Myten

– för att installera nya världsordningen, slavsamhället enligt den negativa Illuminatis handlingsplan.

Få har väl undgått medias extrema propagandamaskin med information av ett Corona-virus, “Covid-19” som har snabb smittspridning, med oftast inga eller milda symptom, men där människor i Wuhan (Kina) och Italien dör i plågsam Corona-influensa, där respirationen slås ut. Skräckscener från sjukhus sänds ut över världen.

Människor just nu i Sverige får inte träffas i folksamlingar större än 50 personer. Dessa restriktioner är ännu hårdare i utlandet. Folk som testas positivt för Corona-virus kan i vissa länder få fängelse i flera år, eller ännu värre. Myndigheter sänder ut skräckinformation i samhället som vi alla skall rätta oss efter. Denna Corona-influensa klassas som pandemi, en influensa som i år skall vara värre än normalt. Pandemin får som följd att samhället stänger ner, där företag går omkull med massarbetslöshet som följd. Vi väntas följa detta utan att ifrågasätta någonting – det gäller ju att vara lydig och dra sitt strå till stacken, nu i s.k. “Corona-tider”.

Tycker Ni att detta är en bra idé – tror ni på detta Covid-19 spektakel?

Upptakten till detta har vi beskrivit i boken “Den Matriska Verkligheten” (utgiven 2017), som också visar på en lösning. Nu ämnar vi inte skriva om bokens innehåll här, utan skall beskriva vad Corona-fenomenet egentligen är.

I dagsläget kan vi inte se någon större dödlighet jämfört med en vanlig säsongsinfluensa. I siffror som uppvisades för ca en vecka sedan jämför vi Italien där dödligheten i “Covid-19” var ca 1/10000 personer, dvs. samma som i USA under 2009 H1N1, dvs. svininfluensan.

Plejadiska intelligenser visar på det bestämdaste att det finns en koppling mellan ökad 3G, 4G, 5G-strålning och Corona-virus-“infektionerna”. Denna ökade bakgrundsstrålning är giftig för människan. Strålningen ökar förekomsten av viruset och andra virus. Den 5G strålning som nu håller på att spridas är direkt farlig. En av de första effekterna man kan känna av är oroligheter i hjärttrakten, stickningar i händer när man håller i mobiltelefon.

Från jordiskt håll finns ingen forskning som visar att 5G är säkert. Man tillåter uppenbarligen 5G strålning utan säkerhetstänk. Det finns däremot många anledningar till oro, där kroppsliga funktioner och cellfunktioner störs.

Just nu under en viss tid har den elektromagnetiska strålningen från vissa 4G-master ökat i styrka mer än 10 gånger, upp emot 270 000 mikroW/m2 eller högre (strålskyddsstiftelsen). Myndigheterna menar att det inte finns någon fara för folkhälsan.

Det s.k. “referensvärdet” är satt till 10 000 000 mikroW/m2 (10W/m2). Vid referensvärdet höjs hudens temperatur med 1 hel grad till 38 grader. Strålning högre än referensvärdet får kroppstemperaturen att öka tills död inträffar. OK – SÅ VÄRDEN ÖVER REFERENSVÄRDET DÖDAR.

Så länge som referensvärdet inte uppnåtts, menar myndigheterna att ingen fara finns. Men ingen forskning finns som dokumenterar att dessa nivåer skulle vara oskadliga för oss, speciellt under lång tid. Under tiden strålningsstyrkan höjs, för att anpassa oss till 5G, skall det nämnas att det redan nu finns en kommersiell 5G-sändare (flera norröver enl. annan karta) uppsatt norr om Riksdagshuset i Stockholm. Runt om i världen håller just nu 5G-sändare på att installeras. 5G är 10 ggr starkare än 4G. Installationer sker nu under tiden “undantagstillstånd råder”, dvs. människor får inte röra sig ute och inte samlas i grupper. Lyckligtvis är situationen i Sverige inte lika grav som i andra delar av världen. Vi har i Sverige just nu endast en eller ett fåtal 5G-sändare i bruk. Så, i väntan på fler nya sändare som skall koppla in all typ av elektronik på internet, får vi istället ökad strålning från 4G-master.

Vilket är då problemet med denna strålning, denna mikrovågsstrålning?

Problemet är att HAARP, 3G, 4G, och 5G interagerar direkt med cellernas DNA eller andra cellfunktioner. Mikrovågornas våglängd tas upp av vårt DNA som får en större mängd energi. Detta har visats av professor Konstantin Meyl i Tyskland, som bl.a. har arbetat vidare på Teslas skalära vågor, vilket är grunden för alla elektromagnetiska vågor. Han har visat med högstadiematematik hur interaktionen med cellernas DNA går till.

HAARP är avsedd för att styra Väderlek och för Krigsföring. Den utskickade effekten ligger på flera Gigawatt. Våra höga elpriser betalar.

Några ungefärliga platser för HAARP. Det finns också HAARP-installationer på Antarktis.

Då mikrovågor i stor styrka tas upp av kroppen leder detta till “symptom” som kan vara sömnsvårigheter, onormal trötthet, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet, brännande hud och utslag, ångest, stresskänsla och tryck över bröstet, andnöd, nedsatt immunförsvar. Många människor har just dessa symptom nu. De skador som sker på DNA kan också leda till Cancer. Antalet hjärntumörer har mer än fördubblats de senaste tio åren i Danmark, där man har studerat detta.

Nu under säsongsinfluensatider då 4G och 5G strålningen ökar, så säger det sig självt att ytterligare sänkt immunförsvar öppnar för förkylning och influensa. Vi får i år i vissa fall den s.k. “Covid-19” eller annan influensa, men det verkar inte som om vi är sjukare i år jämfört med tidigare år.

Det har beslutats på Riksdagsnivå att elektromagnetisk strålning från 4G och 5G inte är skadlig för oss.

Nu när strålningen från dessa sändartorn ökar, vad händer då? Referensområden kommer snart att saknas!

Påverkan på kroppens DNA och celler ger dem mer energi och en kroppslig reaktion uppstår. De gifter vi samlat på oss under åren börjar cellerna göra sig av med, en s.k. avgiftningsprocess eller utrensningsprocess. Kluster löses upp och gifter släpps ut. Under denna avgiftningsprocess under nedsatt immunförsvar skickar kroppen ut dessa gifter som olika typer av virus (exosomer). En kraftig sådan process kan bli influensa. Det skapade viruset tar alltså med sig ut ur kroppen olika giftigheter. Detta är en räddnings och utsöndringsmekanism hos kroppen. Men denna uppfattning är motarbetad av hela cabals propagandamaskin, eftersom den inte leder till någon del i allomfattande kontroll av en befolkning. Vaccin “mot virussjukdomar” skulle aldrig överhuvudtaget tillåtas. Men det tillåts nu för syftet är att injicera direkt skadliga och immunnedsättande substanser i oss, vilket skapar massa hälsoproblem – dvs. själva tanken med det hela.

Vidare, sjukdomen kan bli som en influensa där luftvägarna också kan angrips. Många kommer att falla offer för denna strålsjuka då de har nedsatt immunförsvar till följd av dåligt dricksvatten, skräpmat med tillsatser, GMO-mat, aluminium och tungmetallpåverkan, onaturliga kemikalier, förgiftad luft, förgiftad luft från flygplansutsläpp s.k. chemtrails med aluminium och bariumstoft. All kroppslig upplagring aktiveras, också kvicksilver med nervsjukdomar som följd, vaccinationer med autoimmuna sjukdomar som följd. Många äldre är också ordentligt medicinerade, där statiner verkar öka dödligheten då immunförsvaret sätts ner ytterligare.

Information tyder också på att 5G strålningen direkt påverkar kroppens syremolekyler, men även att hemoglobinet som transporterar syret påverkas. Vidare skall cellernas jonkanaler påverkas med ett ökat flöde av kalcium in i cellerna. Resultatet blir uttröttning av vår organism och att immunförsvaret “kraschar”. Detta hävdar Dr. Martin Pall.

Är detta kondens från flygplan eller chemtrails?

Chemtrails är utsläpp av tusentals (miljontals) ton av skadliga nanopartiklar av aluminiumoxid, strontium, barium, arsenik, bly, mycoplasma etc. Huvudingredienserna är aluminium och barium. Chemtrailing, dvs. sprayning av dessa kemikalier började ske redan på 1980-talet och har fortsatt mer intensivt men mindre intensivt det närmaste året. Med ökad halt av aluminium, kvicksilver och andra metaller blir vi antenner för ökad strålning.

Man använder chemtrails (kemikaliespår) som är farliga utsläpp av kemikalier i atmosfären. Detta sker via flygplan och utsläppen förgiftar människor, djur och natur och bistår USA:s militär i deras krigsföring som kallas vädermodifiering. Detta förfaringssätt innebär att man kan styra väderleken med mer nederbörd på vissa delar av jordklotet, medan torka uppstår någon annanstans i världen.

Chemtrails är inte vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier för främst militära syften. “Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof.”

I Sverige avfärdas Chemtrails som konspirationsteorier.

Så här kan det se ut inne ett testflygplan. Förutom vatten kan liknande tankar även fyllas med chemtrailsgas, stoft.

I Europa och Sverige är det delvis NATO-plan som sprider ut dessa skadliga ämnen över oss. Resten sköts av vissa kommersiella civila flygbolag eller privata vädermanipuleringsföretag. Den svenska regeringen tillåter uppenbart detta över sitt eget territorium.

Det har medgetts att de som har dött i “kombination” med “Corona” är gamla, ex. 84% är över 80 år, 98% hade en svår sjukdom sedan tidigare. De gamla människor som dött hade redan nedsatt hälsa och immunförsvar. Det säger sig självt att en äldre sjuk förgiftad person lättare avlider i säsongsinfluensa, men nu vill man göra detta spektakel till en pandemi.

Vad krävs för att göra en säsongsinfluensa påbackad av ökande 4G och 5G strålning till en pandemi? Det krävs hög smittspridning och många döda. Så många som möjligt måste kunna testas positivt för Corona-viruset. Zakleo har visat i sin efterforskning att testkittet för Covid-19 togs fram på ca 4 dagar av forskare som även tagit fram testkitt för andra influensavirus. Testen godkändes direkt av WHO utan någon validering. Märkligt är att testet också visar positivt resultat på andra influensavirus och vissa bakterier. Detta gör att testkittet inte säger någonting om huruvida en person är smittad av Covid-19 eller inte. Testet ger en s.k. “false-positive”, dvs. visar positivt resultat även om personen inte har Covid-19. På detta sätt testas många människor positivt och man hävdar på så sätt att smittspridningen är enorm. Detta är nonsens – men genom testkittet får man uppfattningen att smittspridningen är enorm, men finns det ens någon smittspridning?

I själva verket visar testet om specifika DNA eller RNA-sekvenser finns i provet. Om dessa finns, blir provet positivt. Vi testas alltså positivt för Covid-19. Dessa DNA-sekvenser finns automatiskt med om avgiftning sker från något speciellt organ i kroppen. Sannolikheten för detta är mkt. stor, men vi behöver inte alls vara sjuka för det.

“False-positives”-tester finns även för ZIKA, MERS och H1N1. Generalrepetitionerna har genomförts flera gånger tidigare – de är inövade (Zakleo).

Från bakomvarande cabal styrning vill man att folk skall visa positivt testresultat på Covid-19. Ett stort parti teststickor som skickades till Storbritannien var redan kontaminerade med “Covid-19”. Så personerna som skulle testas skulle då visa ett positivt resultat för Covid-19-testet (The Telegraph), men skulle de bli infekterade tro? Vissa insatta virologer menar att man inte kan bli infekterad av virus om det inte är så att kroppen har bestämt sig för att starta en större rengöring av kroppens celler, dvs. en ordentlig utrensningsprocess, virusinfektion, influensaliknande sjukdom.

Zakleo berättar också att dödstalen är viktiga att hålla höga, alltså dödsfall som kopplas till Covid-19. Givetvis kan man koppla många dödsfall till Covid-19 då de avlidna med mkt stor sannolikhet visar positivt Covid-19-test. Är inte teststickorna redan kontaminerade med covid-19 så kommer alla “false-positives” att visa positivt för ca 50 % av de som testas, dvs. pandemi.

Med SVT-propaganda och tillhörande massrädsla (“fearmongering”) kan myndigheter komma undan med nästan vad som helst – men det går lite trögt med dessa undantagslagar i Sverige. Socialdemokraterna vill ha skyddslagar kopplat till Covid-19, dvs. de skall kunna stifta nya lagar skyndsamt och åsidosätta vissa lagar, enl. eget tycke. Det finns en överenskommelse om detta mellan alla riksdagspartier, dvs. om situationen skulle förvärras.

Så om inte teststickorna snabbar på spridningen av influensan, så kommer garanterat vaccinet att göra detta. Enl. experter tar det 3-4 år innan ett “vaccin” är färdigt. Nu finns i snar annalkande framtid redan ett vaccin färdigutvecklat – men VARNING här, tänk efter!

Influensavaccin har aldrig medbringat något gott. Vi rekommenderar er att titta på innehållet av dessa, kvicksilver, olika DNA-rester, aluminium och annat skräp finns med. Dessa virusvacciner, som helt onaturligt injiceras i människokroppen, skapar problem, med nedsatt immunförsvar och autoimmuna sjukdomar som följd.

Men detta Covid-19-vaccin blir troligen ännu värre. Vaccinet kan komma att ha katastrofal inverkan på vår organism. För varför skall vi artificiellt vaccineras när det inte finns någon ökad sjuklighet? Vi skall givetvis vaccinera oss med något som kan ge en enorm sjukdomsutsatthet, med förhoppning om snar död från bakomvarande styrning. Bifogat detta injicerade vaccin kommer troligen även att finnas ett nano-chip, eller damm av chip knappt synligt. Chippet visar om vi fått vaccinet eller inte. Chippet kommer med största sannolikhet även att kunna aktiveras elektromagnetiskt där hälsan kan moduleras och vi kan stängas av, dvs. dö en oförklarlig död. Detta är planen att döda medborgarna. Vaccinet kommer med stor sannolikhet göras obligatoriskt, för det har med “den allmänna säkerheten och folkhälsan” att göra. Tar vi inte vaccinet kommer vi motarbetas på alla sätt, arbetslöshet, nollning av våra digitala bankkonton. Kaos överallt, och saker bara händer.

Alla svenska riksdagspartier vill att svenska folket skall massvaccineras, särskilt Sverigedemokraterna (SD), som vill göra vaccinet obligatoriskt, för att så snabbt som möjligt iscensätta polisstaten. SD har hela tiden varit en kontrollerad opposition i Riksdagen. Det är meningen att vi skall rösta på dem när allt hettar till i samhället. Riksdagspartierna har under 30 års tid i steg nedmonterat det svenska samhället, och speciellt under de senaste mandatperioderna. Det finns ingen skillnad mellan partierna, utan de tillhör alla samma falang. Vissa vill till synes stå till vänster och vissa till höger, men de arbetar alla för samma sak – dvs. den nya Världsordningen med Agenda 2030 som ledstjärna. Alla väntas följa order, Regerings- och Riksdagsmänniskor, topparna inom stora företag, banker, dvs. hela toppen av samhällspyramiden. På botten finns vanligt folk som bara skall utföra sin uppgift och foga sig. Cheferna på lägsta nivån har en svår uppgift, men man behöver inte gå speciellt högt upp i pyramiden förrän man ser den förvrängda världsbilden. Dessa personer håller varandra om ryggen och tycker inget är speciellt märkligt, de är ju alla samma, med endast några få undantag.

Covid-19-hysterin är iscensatt för att få bort människor från planeten och införa den nya världsordningen, med total diktatur. Endast fogliga slavar skall tillåtas finnas kvar, och oliktänkande skall bort, s.k. dissidenter. Denna världsordning förutspåddes redan av George Orwell med boken “1984”, m.fl.

Detta maktövertagande med annalkande diktatur sker nu. På några få månader beräknas allt vara klart. När människor har nedsatt hälsa med trötthet, huvudvärk, 5G-torn överallt, orkar ingen göra motstånd. Maktövertagande sker av polis och övermyndigheter.

Nu när den elektromagnetiska mikrovågsstrålningen intensifieras, med “the internet of things (5G)” och Artificiell Intelligens (AI), dröjer det inte länge förrän olika symptom dyker upp, som också kan vara influensaliknande symptom. Det kan finnas en inkubationstid här innan immunförsvaret blivit tillräckligt nedsatt, där man öppnar för bakterier, virus och influensaliknande sjukdomar. Antingen bryter de ut med inga eller milda symptom, eller så insjuknar offret med influensa och luftvägskollaps, där människan dör. Det skall tillägas att spanska Sjukan inleddes av att radiovågor togs i bruk globalt i slutet av första världskriget, samma påverkan på människan där. Hong-Konginfluensan 1968 var ett resultat av att många satelliter placerades i van-Allenbältet (i Jordens magnetosfär på minst 70 mils höjd över jordytan vid ekvatorn) utanför jorden. Influensorna har vissa år varit allvarligare som en följd av ny tillkommande elektromagnetisk strålning. Allt detta har man känt till från styrande håll och det är en direkt attack på mänskligheten. Alternativet för oss hade varit att ge vår själ ökad uppmärksamhet med utveckling av telepati som allt vanligare kommunikationsmedel, med fred och tillhörande evolverande utveckling. De styrande destruktiva sinnesinfluerade individerna är inte intresserade av detta så dessa möjligheter har minskats så gått det går. Detta har på alla sätt skett efter att kontinenten Atlantis gick under. Omogna människor har slagits om makten med alla medel, maktmedel, för att kontrollera varandra.

Den tiden kommer snart att vara förbi – nu pågår det KRIG – för fullt!

Just nu i parallellvärlden och i jordens underjordiska tunnelsystem sker ett krig vi inte ser på jordytan. De destruktiva Orion-tillhörande Drakonian-varelserna (utomjordiska entiteter) som i tusentals år har kontrollerat och förslavat människorna på jorden, ansätts nu av positiva Plejadianska intelligenser. Kriget iscensätts nu också på jorden, som är slagfältet. Det är dags att vi vaknar upp från vår Törnrosasömn och tar vårt ansvar. Vill vi befinna oss i en diktatur eller vill vi utvecklas till fria friska positivt utvecklade varelser, där Själsmedvetandet (det högre kvalitativa medvetandet) återigen kan lysa med sin strålglans, där vi alla kontrollerar våra sinnen? Eller, vill vi fortfarande styras av vårt sinne och ingå i en total diktatur?

Valet är individuellt. Vill du göra dig fri så kommer du att arbeta för det, men om du tillhört den andra kategorin, så kommer du inte reagera för maktövertagandet utan du tycker det är ok, också ok att få vaccinet, och ok att dö från denna planet. Du kommer i nästa liv att födas in i ett annat planetariskt system på en annan planet och får där fortsätta din utveckling från den nivå du befinner dig nu.

När detta kaos har lagt sig på jorden, vilket nu sker under Covid-19-täckmantel, och du tillhör den kategori människor som vill utveckla dig till en högre kvalitativ själsinfluerad varelse med multidimensionellt kvantmedvetande, fri från all bundenhet, så kommer du även i nästa liv att födas till Jorden för att fortsätta din utveckling, eller kommer till ett högre utvecklat planetariskt system. Vi har en mycket ljus tid framför oss på jorden. Men innan dess, så måste vi motarbeta den negativa samhällsutvecklingen som nu sker. Vi får inte låta döds-diktaturen få fäste. Den styrs av destruktiva utomjordiska Drakonianer, Orion-influerande varelser från parallellvärlden. De använder via besatthet och kontroll jordiska högt uppsatta ledare, beslutsfattare, multinationella företagsägare, bankirer och företrädare inom olika samhällsorgan. Dessa styrs och får sin information via inspiration från denna kontroll, och lyder blint, då deras sinnen är inställda på detta. Denna kontrollerande sinneskontroll är sedan många inkarnationer ordentligt intränad i dessa styrande Jordiska personer. Man kan säga att de har ingått en pakt med Djävulen. Självklart motarbetas denna uppfattning i samhället, och är inte accepterad från styrande myndigheters håll.

Dessa negativa besatta styrande människor har systematiskt iscensatt nedmonteringen av skola, vård och omsorg och alla samhällsuppehållande instanser under lång tid. Den verklighet vi nu lever i är så falsk och artificiell att ingenting längre är samstämmigt med någon högre etik och moral.

Dock känner många människor inom sig en världsfrånvänd känsla då de ser på TV eller ser vad som nu händer med vårt samhälle. Det skall understrykas att all denna negativa samhällsutveckling är planerad sedan flera årtusenden, med betoning på de sista århundradena och nu extremt mycket under 1900-talet och just de sista 30 åren.

Vilken väg väljer du? Själens eller sinnets väg?

Just nu kommer 5G-masterna och sändarna att installeras. Folk kommer att bli vaccinerade, och chippade, så nästa “säsongsinfluensa” kommer att skörda många fler liv. Folk har börjat få vaccinet som är omöjligt att utveckla på några få månader vilket normalt tar ca 4 år att testa och tillverka. I samband med s.k. tvångsvaccinering kommer de att införa nanochip i alla människor, barn som vuxna för att få total kontroll över människorna på jorden som de tänker kontrollera och förslava.

Nästa säsongsinfluensa pikar efter nästa jul och fram under våren.

5G kommer att installeras även på flygplatser och i sjukhus.

Vad kan vi enskilda individer göra för att skydda oss?

De destruktiva utomjordingarna vet att esoterismen är ett hot mot dem. De vill förbjuda dessa strömningar och motarbetar dem så mycket de kan. Esoterismen handlar om vår inre andlighet, vår evolutionära utveckling mot högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande, dvs. istället för att tro på olika saker kommer vi istället “att veta” – vi ser vad som händer på olika dimensionella plan, i parallella världen och i högre dimensionella världar, hur det är och vad som sker. Ingen kan ljuga för en sådan individ eller förslava denne. Denna typ av individer motarbetas så mycket det går av de destruktiva Drako- och Orion-utomjordingarna, som faktiskt betraktar planeten jorden som sin egen, då de fanns här på jorden innan dagens människa.

För att klara oss måste vi göra vad vi kan för att höja våra frekvenser (vibrationer). Vi måste börja meditera på rätt sätt, på det s.k. tredje ögat (corpus pinealis plexus) “posterior medial frontal cortex”, i pannregionen, med rätt vägledning av en som har uppnått Mästerskap i Livet, dvs. en som har gått vägen själv och hållit sin kvalitet under de årtusenden den har befunnit sig här på jorden bland människor.

Endast Världsläraren, UNIFIER kan guida oss ut ur detta kaos.

All meditation nedanför tredje ögat hör till Maja, dvs. “Illusion”.

Vi måste arbeta för att bli medvetet medvetna i parallellvärldar i 4:e och 5:e dimensionen och samtidigt avprogrammera vårt 3D sinne, som är vår erfarenhetsbank från de jordiska liv som vi haft. När sinnet är avprogrammerat blir vi fria och själsmedvetandet blir vår guide. Vi måste hålla oss så friska som möjligt.

Vi måste också äta näringsrik mat som underlättar vår frekvenshöjning, dvs. undvika tung mat som kött. Vi får sluta upp med negativa tankar som håller oss i nedåtriktad kontroll.

Tiden är knapp. Just i dagarna skickas de s.k. “starlink-satelliterna” upp och sätts i drift (som beskrevs så positivt i Aftonbladet). Det kommer att skickas upp ca 42 000 st och alla kommer att vara i omlopp under 2021. De kommer att leverera 5G och ni kan nu redan ana hur resultatet blir.

Ni måste enl. bästa förmåga informera Er om vad som är i görningen, på arbetsplatser, i hemmet och överallt där ni kan. Det är nu det gäller. Antingen hamnar ni i diktatur med död och förstörelse, mer mörker… eller så blir framtiden ljus. Hur vill ni ha det?

Allt som sägs i SVT och andra Tv-kanaler måste ni ta med en “nypa salt” – inte mycket har med högre kvalitet att göra – allt är nedåtriktat och nedmonterande.

Mainstream Media (MSM) talar inte sanning. Ni vet det, Ni känner det på Er. Ni kommer själva aldrig att komma fram med någon information via myndigheter eller genom social media. Allt är kontrollerat. Ni måste göra era familjer och vänner uppmärksamma på skeendet, bekanta på arbetsplatsen osv. Vill ni som vi att framtiden skall bli ljus där vi kan leva i utveckling och i ljus tillvaro, då måste ni agera nu. Tänk inte på vad som har hänt förut. Tänk och lev i nuet.

De negativa varelserna, kontrollinstanserna fungerar bäst när de goda människorna sitter med armarna i kors och helst sover. Det måste bli en ändring på detta!

Utbyggnaden av 5G har nått längst i Wuhan (KINA, redan 2019), norra Italien, Schweiz, USA och England. 5G och Covid-19 är en fars. Det första Corona-fallet som “konstaterades” i England kom från Hastlemere, dvs. samma stad som i filmen “Contagion”.

Vill ni fortfarande tro på detta covid-19-spektakel ?

Här finns karta för 5G-installationer i USA och Covid-19 fall. Kartorna korrelerar mycket bra enl. Info wars.

Syftet med det pågående kriget mellan Negativt och Gott är utveckling av människan, dennes medvetenhet. För en negativ människa är allt omkastat, dvs. en Negativ är God, och en Positiv är Ond, men också extremt korkad… dumma människor säger de, se så dumma de är…

Titta gärna på denna video så ser ni hur världen ser ut efter undantagstiden, om den nu slutar. Filmen är från USA och några dagar gammal (privat videofilmad). Den visar också hur naturen förstörs av 5G. Se video! >>>

Att bekämpa dessa destruktiva Drakonianer och Orioninfluerade väsen kan vi jordevarelser inte göra. Det görs av Taygetan Pleiadian Galactic Council Federation.

Just nu letar Plejadianska intelligenser via sin rymdflotta efter dessa Reptiler i de Underjordiska samhällena som har byggts åt dem av David Rockefeller skapade Romklubben. Inga negativa-destruktiva utomjordingar tillåts nu komma till jorden eller lämna jorden. Detta krig kan endast Plejadianerna göra. Vi jordevarelser rår inte på denna övermakt. Det som vi var och en istället måste göra, är att förbättra vår hälsa och starta vår medevetenhetsträning hos UNIFIER, dvs. gratis medlemskap för att sätta igång processen för medvetandehöjning. Vi Jordiska människor kan bara arbeta för att rädda oss själva.

Det skall tilläggas att det finns en neutral Drakoniansk falang från Orion som arbetar harmoniskt och är kopplad till Kinas utveckling. De känns igen på sin fullkomligt neutrala och mjuka utstrålning.

5G-sändare kommer så långt det går att förstöras från Plejadeanska insatser. Inte heller kärnvapen kan användas nu, då de bevakas av Plejadeanska intelligenser.

Vi får inte vara rädda. Rädsla sätter ner vårt immunförsvar och vi kommer då bli sjuka och blir bortom räddning den här gången. Vi måste alla kämpa för det goda och göra det under gott mod, med humor och medvetenhetsträning, och några skratt.

Nästa Corona-utbrott väntas ske i centrala Stockholm, med Riksdagshuset i centrum. Redan nu bör de känna av Corona-symptomen, dvs. 5G symptomen, som kommer pika efter några månader. Så är det att vara lakej för negativa-destruktiva krafter, när man allierat sig med Djävulen. I Bryssel stoppas 5G-nätet av hälsoskäl (samhällsnytt).

Sveriges första 5G-sändare är som redan nämnts installerad norr om Riksdagshuset (nu flera stycken längre norrut). Det är helt klart att Regering och Riksdag är helt omedvetna om vad som händer, och vad de själva håller på med, för de negativa krafterna och dess jordiska cabal. Att ställa sig till de negativa makternas förfogande, vare sig det är medvetet eller omedvetet är lika allvarligt. Vi är alla ansvariga för vad vi tänker och alla våra handlingar, vare sig vi är medvetna om dem eller inte.

Statsminister Stefan Löfven säger att utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant här. Det skapar jobb och välstånd i våra länder.

I dagarna förbjuder Facebook alla inlägg som antyder koppling mellan covid-19 och 5G. Detta talar sitt tydliga språk om vad vi som medborgare skall tycka och vad som skall bedömas osant.

Det som nu sker från myndighetshåll sker i total avsaknad av mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Men denna masspsykos stöds nästan av alla världsregeringar idag.

Länders myndigheter kommer att göra allt för att bortförklara 5G och nedsatt immunförsvar som orsak till många kommande dödsfall. Detta kommer att bortförklaras som konspirationsteori. Att förse folket via skolor och universitet med ordentlig information och lära dem för livet i utvecklingssyfte har inte varit deras starka sida, snarare tvärtom. Människan skall hållas i okunskap och dö i förtid, obehagliga spörsmål skall så långt det går undvikas.

Nu kommer en stor del av befolkningen verkligen tappa förtroendet för myndigheterna, som bevisligen har nedmonterat och sänkt hela samhället, ljugit och fört folket bakom ljuset. Där har vi ett stort problem. Så, förbättra hälsan och öka din medvetenhet med UNIFIER’s träningsprogram via gratis medlemskap.

Myndigheter arbetar också för att minska näringsinnehåll i kosttillskott för att underminera vårt immunförsvar. Många lagar har redan stiftats.

DET SKALL TILLÄGGAS ATT DET SOM NU HÄNDER MED ÖKAD STRÅLNING OCH AVGIFTNINGSPROCESSER LEDER OSS PÅ SPÅRET MOT ÖKAD MEDVETENHET, OM VI KLARAR AV PROCESSEN. DETTA ÄR OCKSÅ EN FÖRUTSÄTTNING FÖR DET SAMHÄLLE VI NU NÄRMAR OSS. DET GÄLLER BARA ATT FÅ DET HELA I LAGOM DOS. RESULTATET SKALL DÄREMOT INTE VARA EN DÖDS-DIKTATUR, UTAN EN SAMHÄLLSSTRUKTUR SOM BYGGER PÅ HÖGRE ETIK OCH MORAL. INDIVIDEN UTVECKLAS MOT FRIHET UNDER ANSVAR.

Vi är medvetna om att mycket av det som skrivs här är Nytt för Er.

Studera vårt material här på UNIFIER, samt läs ENARENS böcker, så kommer bilden om vad som sker just nu klarna. Lösningen finns här.

Sätt igång din träning mot högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande nu! Bli fri från all bundenhet.

Bli Gratis Medlem nu! Läs mer >>>

Vidare – Stöd AIC:s “Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling“.

Beställ boken: ”Den Matriska Verkligheten” i vilken vi har beskrivit mer detaljerat det som sker nu, från företaget Matrix Innovation.

Plejadianskt Rymdskepp

“Matrisen är överallt. Den finns runt omkring oss. Den finns nu precis i detta rum. Du kan se den när du tittar ut genom fönstret, eller när du startar TV:n. Du kan känna den när du går till arbetet, till kyrkan, när du betalar dina skatter. Det är världen som har draperats över dina ögon för att förblinda dig för sanningen. Du är en slav Neo. Som alla andra så föddes du till slav, född in i ett fängelse som du inte kan känna lukten av, smaka på eller röra – ett fängelse för din själ, ditt sinne.”

Morpheus, The Matrix

Information från världen

Mycket kraftig ökning av strålning från basstationer
Coronavirus testing effort hampered by kits contaminated with Covid-19
Biggest Deception On The Whole World EndGame Plan (borttagen) 
Biggest Deception On The Whole World EndGame Plan
C;O:R;O:N;A AVSLÖJANDE!
CORONA: Fiffel med dödstalen
Proof 5G has High Radiation & Destroys Nature!!
William Engdahl: The Dystopian Scenario Arising From COVID-19
5G Världskarta
Vanliga symtom av strålning
Därför syns mystiska ljusprickar över himlen
Lars Bern kräver snabbutredning – Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering
Hjärntumörer har mer än fördubblats de senaste 10 åren
Ookla 5G map
SHOCKING: Coronavirus Map And 5g Map Align Perfectly 
5G Warning by Institute of Electrical and Electronics Engineers
134,458 Sign International Appeal to Stop 5G
Petition: 26,000 Scientists Oppose 5G Roll Out
Coronavirus:
High Frequency Active Auroral Research Program
Facebook förbjuder teorier om 5G och coronakrisen
Nytt nordiskt samarbete om 5G
Top Doctor EXPOSES EVERYTHING The Deep State Is Trying To Hide About CV
The Cell Phone Tower
Bill Gates att alla som vill resa ska chippas och vaccineras som husdjur.
Ny dokumentär avslöjar sanningen om virusets ursprung
Är 5G i kombination med viruset orsak till de plötsliga dödsfallen i Wuhan?
Professor om 5G: ”Världshistoriens dummaste idé”
RF EMF GUIDELINES 2020
5G Network Uses Nearly Same Frequency as Weaponized Crowd Control Systems
5G-nätet stoppas i Bryssel av hälsoskäl – ”är inte försöksdjur”
BIG WIRELESS CONCEDES: No studies showing safety of 5G – 7th Feb 2019
5G – The Ultimate Weapon of Depopulation
Wireless Industry Confesses: ‘No Studies Show 5G Is Safe’
UNITED STATES IS OVER! TRUMP HANDS IT OVER TO F.E.M.A. !! (NWO antågande)
Konstantin Meyls forskning och dokumentation i skrivelser om skalära vågor och mikrovågor, undervisning.
SVT
Som källa är givetvis också AIC:s kommunikation med utomjordiska intelligenser, Plejadeaner, Sirianer, Zeta mfl… Kommunikation med matrisen…