Breaking News

Samhällskontraktet – dess duglighet

Det har väl inte undgått någon att viruset Covid-19, som sägs vara såpass farligt att hela världen har klassat det som pandemi, får stora konsekvenser för samhället och oss människor.

När det finns en liten tillstymmelse av misstanke för någon att vara smittad, så läggs de in för observation på sjukhus. En person som kommer in för ett sår i fingret som skall ses över och samtidigt hostar, blir inlagd för observation med misstanke om Corona-“smitta”. De människor som avlider nu kommer till större andel få orsaken dokumenterad med Covid-19, vare sig personen dör i hjärtinfarkt eller annan sjukdom, ålderdom. Fler personer än vanligt dör inte nu enligt statistiken. Hela pandemin är påhittad – som en samhällssjukdom, fast av värsta typen.

Resultatet av detta sätter folk i rädsla, karantän, speciellt om man är 70+, och misstänksamheten människor emellan ökar; snart börjar angiveriet. Undantagslagar gäller och folk skall göras följsamma. Folksamlingar är inte tillåtna och företag går omkull då kontakten människor emellan skall undvikas.

Så är läget just nu – och Stefan Löfvén säger att vi bör “skärpa allvaret”, dvs. ta hårdare på de regler som proklameras.

Vilka blir konsekvenserna av detta?

Just nu fungerar sjukhusen inte för vad som är tänkt. Allt handlar om Corona, så planerade operationer ställs in, vårdköerna blir längre, få människor får hjälp. Endast akuta fall tas omhand, om dock, än motvilligt. Människor dör av sjukdomar och komplikationer som annars tas omhand av sjukhus. Sjukhus tar emot färre patienter samtidigt som överbemanning skickas till andra sjukhus för att rättfärdiga statistik och alarmläge. Semestrar ställs in. Vi skattebetalare får betala med maximala skatter, förbud och begränsningar …

Just nu startar drönarsamhället, dvs. fler människor som “arbetar” lyfter lön, men arbetar inte. Staten lånar ut pengar till löner, men som skall betalas tillbaka av företagen senare. Endast få företag får denna hjälp. Det gäller att skuldbelägga ännu mer nu när man kan, för alla skall ju ställa upp i god anda. Dessa lån kommer inte att kunna betalas tillbaka, för företagen kommer att gå i konkurs. Har företagen inte gått i konkurs så kommer de göra det i förlängningen. Inga privata företag kommer i förlängningen att tillåtas, de motarbetas nu så mycket det går.

Vad händer i förlängningen av detta nu under det kommande året och hösten? Nu saboteras samhället totalt på alla områden.

Offentliga myndigheter anpassar sin verksamhet för covid-19, med många förhållningsregler som begränsar människor. Vad som underlättar för Corona-patienter i andra länder (Indien, Kina, Ryssland) godkänns inte i Sverige som C-vitamin, D-vitamin, zink, kolloidalt silver, och det Corona-dödande Hydroxiklorokin (malariamedicin), etc. Hydroxiklorokin förbjöds (2 april 2020) i primärvården för Covid-19-patienter. Myndigheter säger också att ett starkt immunförsvar inte hjälper.

Gamla människor hålls instängda i ensamhet, där de inte vågar vara någon annan till last och för att begränsa “smittspridning”. De blir sjuka av rädsla då immunförsvaret sänks.

Yngre elever begränsas i sitt lärande med avledande, missvisande information och nu skräckinformation om “Corona-sjukdomen”. Eleverna har under lång tid matats med missvisande information som friskförklarar detta beteende som nu skall göras till standard, ett robotlikt beteende utan något som helst kritiskt tänkande, som de ju skulle uppmuntras till.

Klimathysterins propaganda om koldioxid som anledning till “global uppvärmning” är gravt förrädisk, likaså informationen om Covid-19 och de samhällsomstörtande växlar som blir resultatet.

Alla människor skall likformas och likt robotar nu erhålla vaccin, som kommer vara fullt med giftiga kemikalier, metaller likt aluminium och kvicksilver, kroppsfrämmande ämnen som olika mänskliga celler från aborterade foster, tvättade röda blodkroppar från får, vesikelvätskor från kalvskinn, embryonala vätskor från kyckling och försöksgrisar, serum från nötkreaturfoster, albumin från mänskligt blod, proteiner från möss, kroppsfrämmande virus, arsenik, nanopartiklar, tenn, sv40, olika DNA-sekvenser osv. Patent finns nu även på inplantering av nano-chip med vaccinet. Chippet styrs av 5G och kan modulera vår hälsa. Chippet är både en mottagare och sändare med identifikation. Är vi icke följsamma så stängs vi av, vi dör.

Det gäller att få människor genom rädsla och följsamhet bli så positiva som möjligt till detta, så att man sedan kan börja aktivera alla de gifter människan har lagrat upp. Dessa avvikande substanser kan vara genmodifierad mat (gmo), mattillsatser, ogräsbekämpningsmedel, socker, gifter, näringsfattig kost, läkemedelsförgiftning – där vi heller inte skall tillåtas äta kosttillskott och upprätthålla ett gott immunförsvar. Via luften har vi också fått i oss gifter, olika luftemissioner, partiklar, kemtrails med aluminium, barium, och nu covid-19 (bevisat). Dricksvattenet är heller inte rent utan innehåller klor och andra förorenade partiklar, läkemedel med möjlighet till massförgiftning via tillsats av bakterier, kemikalier osv. Alla skall vara kopplade till det kommunala vattennätet. Privata brunnar vill man helt förbjuda. En trött, slö, orkeslös människa gör inget motstånd.

Nu innan “strömmen” slås på till detta maskineri, så finns fortfarande saker som skall göras.

Nu under “undantagstillståndet” gäller det att ljuga så mycket som möjligt för folket. En viktig sak är att få igång svält, även i detta land. Det gäller att se till att potatisen och andra grödor inte kommer i marken. Detta kan göras genom släpphänthet, nu när polackerna inte kommer och sätter potatisen i jorden skall heller inte Sveriges befolkning göra detta. Självförsörjandegraden måste bli mindre än 45 %, vilket den är nu. Hungersnöd skall råda. Undantagstillståndet skall helst vara för evigt – det förstör allt då ingen jobbar med upprätthållande verksamheter. Krisberedskapen är nedmonterad. Myndigheter förbereder redan nu för matransonering. Om alla människor går på bidrag och lån, då avvecklas samhället snabbt. Allt detta görs nu under täckmantel “Covid-19”.

5G-master sätts nu upp överallt, och till 2021 skall det också finnas 42.000 (just det – fyrtiotvåtusen) 5G-satelliter i omloppsbana runt jorden.

Är det dags att trycka på knappen? – för “Det sovande folket” som Reinfeldt berättade om i sin bok…

Vi trycker på knappen…

Vi trycker nu igång det som enligt planen kommer att ta död på 95% av jordens befolkning.

Viktigt att komma ihåg är att vi medborgare betalar för hela kalaset – med allt vad det innebär, ända till slutet.

5G aktiveras överallt, det ligger nu en matta över hela jordens yta med högfrekvent mikrovågsstrålning. Ingen kommer undan. Vi mikras nu via flera olika frekvensband 2G, 3G, 4G och nu 5G. All aluminium, kvicksilver och gifter vi har lagrat upp i kroppen kommer nu till nytta. En känsla av järnband infinner sig inom några minuter i pannan. Hjärtat rusar och oro infinner sig ögonblickligen. Det pirrar i hela kroppen. Med kvicksilver och aluminium blir vi som vandrande antenner för denna strålning. Vi försöker gömma oss – det finns ingenstans att gömma sig. Olika saker i kroppen börjar mutera. Immunförsvaret har ingen chans att reparera våra vävnader eller arbeta upp vår organism till ett någorlunda friskt tillstånd.

Vår karmatiska belastning får också mer energi vilket gör att våra förvärvade ouppklarade situationer kommer att maximera sitt svängrum. Vi lever ut allt av problem vi har inom oss. Ouppklarade saker inom familjen, mellan vänner inom samhället ställs på kant. Ouppklarade scenarion länder emellan ökar. Maten är antingen förgiftad eller saknas pga. att odlingarna ställdes in. Eller som bönderna i USA uppmuntrades att göra – ta död på sin boskap och elda upp sina grödor.

På jordytan dör människor som flugor – allt detta är planerat. Vi har ett rent helvete på jorden.

Det mest intressanta med detta är att vi alla har gått med på detta. Genom eftergivenhet har vi gått med på detta. Vi har valt att svälja alla samhällets lögner om klimat, vård, omsorg, vad som är bäst för oss. Vi har valt att fokusera på sinnet – dvs. motsasen till Gud. Vi har oss själva att skylla i allt detta.

Tänk på att alla de politiker som sitter i Riksdagen fortsätter med sina beslut – helt enligt vad som är planlagt. Dissidenter har tagits bort sedan länge. Den elit som sitter här är nu till största delen själslösa. De har såpass mkt invävd karma att de endast fungerar intellektuellt. De har ingen själskontakt. Denna politikerelit är intränad att ledas av vad som kallas “Den Djupa Staten”.

Den Djupa staten är några få individer, s.k. rådgivare, som hela tiden finns kvar när statsministrar och politiker byts ut världen över. Dessa medlemmar av djupa staten dikterar allt vad politikerna skall säga och göra. Det hela är som en kasperteater. Det finns inget äkta kvar – allt handlar om att styra folkmassorna mot sin död, nu när världen skall omdanas. Denna masspsykos går nu per automatik – ingen kritik tillåts. Diktaturen är nu öppen. Från att ha dikterat valresultaten till Riksdagen, proklameras allt nu ut i ren diktatorisk anda, utan någon som helst högre kvalitativ tanke – men så är det – samhället måste nå botten – den absoluta tvärmörka botten…

Tror ni att samhället överhuvudtaget skulle göra något gott för Er? Något som skulle hjälpa Er på något sätt överhuvudtaget? Just nu motiveras allt med “Covid-19”, men när det bevisligen inte finns någon större dödlighet, då står vi där med våra frågetecken och undrar hur allt kunde bli så här… nu när allt har satts igång.

Vi kommer istället att få kämpa med vår överlevnad. Alla samhällsstrukturer rämnar. Allt förtroende för allt vad gäller auktoriteter upphör. Vi måste nu väldigt noga urskilja vad vi skall lystna till och tro på. De flesta människor är helt invävda i karmatiska ouppklarade situationer. De har endast sinnet att lyssna till. De kan inte urskilja den väg de måste ta – dessa människor kommer garanterat att dö från planeten. Detta gäller 95% av befolkningen över hela världen.


“Georgia Guidestone” berättar om den Negativa Illuminatis målsamhälle, ett dystopiskt samhälle där endast 500 miljoner av jordens människor tillåts finnas kvar som robotslavar.

Allt som är bra för hälsan och människan är nu förbjudet. Den “sjuk-vård” som nu tillåts är kirurgi och allopati – där komplikationer är oerhört vanliga med extra insatser i form av eftervård osv.. hälsoproblem. Vår hälsostatus har bara tillåtits bli sämre. Inga åtgärder är lagliga som skulle kunna få vår hälsa att bli bättre, kurera sig. All andlig strävan och fokus på själskraften har så mycket som möjligt förtalats, förbjudits och skrattats bort, som så mkt. annat.

Endast de människor som börjar lyssna till sin själ kommer att ha en chans ur detta kaos som nu väntar. Endast de kan urskilja vad som är gott från allt annat nattsvart mörker.

Vi kommer att behöva bygga upp hela samhället på nytt. Allt gammalt måste bort. Detta kan vi nu tacka “Den Djupa Staten” för.

Folk måste avgiftas, folk måste få rätt energimässiga behandlingar som får våra inre organ att återigen bli stämda med sina ursprungsprogram. Allt måste stämmas om. Vår individuella karma måste avprogrammeras. Vi behöver rent vatten att dricka, ren luft att andas, och ren och oraffinerad mat att äta. Vi behöver ha en miljö att leva i som är bra för oss och som hjälper oss i vår utveckling mot själsmedvetande. Själen och Solen måste återigen få sin rättmätiga plats i tillvaron. Endast då kan vi få ett blomstrande samhälle, ett själsmedvetet samhälle, ett samhälle som återigen bli intonat på den roll som planeten jorden nu skall ha i sitt kosmiska sammanhang här i solsystemet, i vintergatan. Jorden skall intonas till friskhet i det universella harmoniska samspelet.

Vi kommer att få ett samhälle där varje individ är fri och där individen tonar in sig på kosmos och verkställer Guds plan, vi alla i enhet. Detta är den enda framkomliga vägen.

Vi måste låsa upp alla förbud, inrätta oss med sunt förnuft i guidning av själens ljus – följa hög etik och moral.

Esoterismen och uppnåendet av själsmedvetande blir grundfundamentet. Nu förbjudna metoder som elektropati, homeopati, naturopati, skalärvågsterapi och andra kvacksalveriklassade metoder kommer att bli standard. Dessa tonar in kroppens energi. Hjälp kommer erbjudas och läkaren kommer vara fri och kunna välja och vraka ur den arsenal som nu finns tillgänglig som hjälp. Intuitionen är så stark hos läkaren att denne vet vad som skall göras – läkaren ser med sitt medvetande, tredje öga och sätter in exakt rätt behandling. Människor kan i sanning bli friska – men det krävs engagemang och stark vilja av de människor som skall utvecklas. Själens guidning styr nu och inte mörkrets intellektuella sinnestyrning.

Själsstyrning leder mot allt gott, eftersom den är intonad på allt Gott.

Sinnet, via intellektet leder mot mörker, då själen inte har någon kontroll. Medvetandet och handlingarna här löper amok precis som en herrelös hund, bara problem överallt.

ENAREN har sedan 30 år tillbaka erbjudit hjälp till alla de människor som vill utveckla sitt själsmedvetande. ENAREN, Själen, Gud har blivit motarbetad så mycket som möjligt av Jordens mörka krafter, via “Den Djupa Staten”, via dresserade hundar, politikerna, och inordnat folk i lögn som leder till fördärv. Människan har varit helt invävd i detta nattsvarta nedåtriktade mörker. Den Djupa Staten har hela tiden haft som mål att skapa Lydiga Sinnesstyrda, intellektuella slavar som skall uträtta deras ärenden. Alla andra vill de ta död på, dvs. sådana som nu skall träna sig till själsmedvetande och genomskådar vad som är i görningen.

Nu är det tid att lyssna på vår Själ. Den gör sig hörd när livet är som svårast och jobbigast.

Nedtyngd av bördor sätter du dig ner och ser ingen lösning på någonting. En ljus ton infinner sig i ditt medvetande – detta är ljudströmmen (kun, shabd) som vissa kallar “the white noise”. Du följer i medvetandet detta ljud och tillhörande ljus som likt en gnista bränner ner en hel skog, en skog av karmatisk väv, vilken i nuläget är gigantisk. Du måste följa detta ljud – du gör det i “rätt meditation”, som leder dig ur sinnesfångenskapen här på jorden. Ljudet ändras allteftersom ditt medvetande kopplas kraftigare mot din Själ, Gnistan. Från ett litet sus blir ljudet starkare, och övergår till syrsor, åskväder och trummor av oerhörd kraft. Du renar dig och blir helt och hållet frisk – linjerad med den Nya Friska Tid som efter detta kaos kommer att infinna sig på jorden.

Som det är nu måste ni förstå att det inte finns någon demokrati i Sverige eller världen. De få individer som styr via “Den Djup Staten”, dikterar allt och dessa individer har vi människor inte efterfrågat, på något sätt. Inte heller vill dessa individer oss människor något gott överhuvudtaget, inget alls. De vill endast skapa lydiga slavar för sitt eget höga nöjes skull, som skall serva dem i allt.

“Den Djupa Staten” måste exponeras och avskaffas. Hela Sveriges styre måste bort i sitt nuvarande tillstånd, då det endast går den Djupa Statens Ärenden. Ett nytt Själsövervakat Styre måste infinna sig i varje land, beroende på att olika typer av folk lever i egna anpassade länder.

Grunden till detta Själssanktionerade styre finns att läsa om här; Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling >>>

Endast de människor som arbetar för och uppnår ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande kan ingå i denna nya kommande civilisation, den 5:e i ordningen.

Alla andra individer kommer efter sin död att fortsätta sina inkarnationer på andra planeter, system i kosmos, som kan tillhandahålla rätt individuella förutsättningar för fortsatt utveckling…

MED DIREKT PERCEPTION OM VAD SOM HÄNDER BAKOM KULISSERNA ÄR DET VÅR SKYLDIGHET ATT INFORMERA. SKALL VI HA DET SÅ HÄR ELLER INTE? DETTA ÄR FRÅGAN VI STÅR INFÖR.

Nästa artikel kommer att visa på den hjälp vi kan få – om vi vill, för det är nämligen en förutsättning!

Information från världen

Plandemic – En film om en global plan för att ta kontroll över våra liv, hälsa och frihet
PlanDemic, a film about the global plan to take control of our lives, liberty, health & freedom.
Plandemic Movie
Plandemic – En film om en global plan för att ta kontroll över våra liv, hälsa och frihet
We Can Stop What’s Coming Before It’s Too Late | David Icke’s Banned Interview
Bill Gates och Rockefeller vill implementera digitala ID-handlingar på miljarder människor
ID2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines
MED: Att ständigt vara naiv är ingen ursäkt för dålig beredskap
Coronapandemin – några råd!
Coronavirus detected on particles of air pollution
Personal i Vita Huset diskuterar coronadödlighet på endast 0,1-0,3%
TAIWAN: No Lockdowns, No Closed Businesses, Non-WHO Member, and Relatively Unaffected by COVID-19
Putin And Trump vs The New World Order: The Final Battle
Amerikanska bönder beordras att avliva boskap och förstöra grödor
“Barnmisshandel att inte vaccinera” skriver Expressens krönikör – Nu får hon svar på tal!
Läkemedelsverkets rätt att förbjuda örter som använts för hälsan?
Mobilstrålning dödade krasse-odling – tonårstjejer belönas för forskningsprojekt
Ökat intresse för att sätta in mikrochip i handen (verkligen ??? – tänk själva)
MIkael Nordfors Lösningen på Covidkrisen är inom räckhåll!
Avslöjande om vad vaccin innehåller gör det svårare med följsamheten. Så här kan en artikel från MSM se ut i syfte att gå Globalisternas ärenden: “Sociala medier stoppar falsk information om vaccin”
Ställ folkhälsoinstitutet, läkemedelsverket och mainstream media inför rätta för brott mot mänskligheten
Regeringen förbereder för matransonering
Health Basics: The 11 most toxic vaccine ingredients and their side effects
Därför syns mystiska ljusprickar över himlen
YOUTUBE, FACEBOOK DELETE DAVID ICKE’S ACCOUNTS OVER PANDEMIC ‘MISINFORMATION’
[Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia]
Skolmedicinmännen förtiger viktig vetenskap för allmänheten
PlanDemic, a film about the global plan to take control of our lives, liberty, health & freedom.

Läs boken “Den Matriska Verkligheten“. Den beskriver mer i detalj hur Globalisterna har riggat världen för det som nu händer