Breaking News

Min resa till Ecuador

Sandor A Markus Självbiografi (Del 4 av 7) 

Efter flera års tystnad fick jag återigen kontakt med samma Ljusväsen som visade sig för mig och talade till mig på den Ungerska pustan, 1953.

Ljusväsendet uppmanade mig att bege mig till Sydamerika, till Ecuador. Där skulle jag träffa en läromästare som kunde svara på de frågor jag hade.

Innan jag reste iväg till Ecuador, fick jag en bok i min hand på biblioteket i Göteborg. Bokens titel var ”Latitud 0°” och var skriven av en reseskildrare som hette Rolf Blomberg. Han nämnde i sin bok en Eremit, ett Helgon vars namn var ”Johnny Lovewisdom (Johannes Kärlek Vishet) som levde intill en vulkanisk kratersjö i Cotopaxi i Chimborazo, på ca 3600 meters höjd.

Jag kände igen Johnny Lovewisdom, då han tidigare verkade som Johannes Döparen. Tusen år innan var han även inkarnerad som Tibets största Helgon, Milarepa.

Jag sökte reda på Rolf Blomberg som sedan flera år varit bosatt i Quito, huvudstaden i Ecuador, där han levde tillsammans med en Ecuadoriansk kvinna. Jag skickade ett brev till honom och ville ha Johnny Lovewisdoms adress i Ecuador. Han meddelade mig brevledes att Johnny Lovewisdom hade lämnat Ecuador och flyttat till Kalifornien. Han visste inte mer om honom eller vari i Kalifornien han befann sig.

Efter ytterligare en viss tid så befann jag mig på en sammankomst i Särö utanför Göteborg, där likasinnade människor träffades för att dryfta om framtiden. En ung man kom fram till mig och räckte mig en katalog med olika adresser. Han sa följande. Jag tror att du behöver denna katalog bättre än jag. Jag blev förvånad över hans yttrande.

När jag sedan började bläddra i denna katalog upptäckte jag att Johnny Lovewisdoms adress i Ecuador fanns i katalogen. Han hade återvänt från Kalifornien och vistades i en undangömd by med namnet Vilcabamba. Jag blev märkbart förvånad. Detta måste ljusväsendet ha känt till när det talade om för mig att jag skulle bege mig till Ecuador.

Vad som däremot skapar problem för oss här på jorden, är att dessa utomjordiska väsen inte är utrustade med klocka. Deras tidsuppfattning gentemot vår, skiljer sig markant.

Jag begav mig så småningom till Ecuador och tillbringade några dagar hos Rolf Blomberg i Quito, innan jag tog flyget till Loja som ligger endast några mil från Vilcabamba.

För att komma till Vilcabamba hade jag två val, donkey express eller häst. Jag valde häst eftersom jag hade tagit några lektioner på Åby travbana i Mölndal i Göteborg. Utan guide skulle jag fortfarande vara på väg till Vilcabamba. Det var inte lika lätt att hitta dit som jag trodde. Smala indianstigar omgiven av raviner ledde dit.

Jag tror inte att jag skulle vilja utsätta mig för något liknande idag.

På Quechua, Inka-språket betyder Ecuador “landet närmast solen”.

I en avlägsen by i sydöstra delen av Ecuador i Anderna, i dalen Vilcabamba, vistades jag under en tid tillsammans med ca 150 inkaindianer och min andliga läromästare professor JOHNNY LOVEWISDOM (Johannes Kärlek-Vishet), känd på den tiden som Andernas Eremit och Helgon.

johnny_lovewisdom_stor
Johnny Lovewisdom 1919 – 2000

Ordet ”Vilcabamba” härstammar från Quechua, ”inka-språket” och betyder ”dalen för lång levnad – dalen för immunitet”. Dalen är belägen i sydöstra delen av Ecuador. Vilcabamba var på den tiden en av de fem platser på jorden, där människorna blev mycket gamla. Numera har denna vackra plats exploaterats för turism.

vilcabamba_1

I remember especially one of the Incas who lived in Vilcabamba. His name was Manuel Ramon, who at that time was 121 years old according to the Catholic Church listing. He lived mainly of fruits and vegetables, and still carried out the same work as the younger ones during the time I was there.

manuel_ramon
Manuel Ramon

JOHNNY LOVEWISDOM var vid den tidpunkten president för ett icke-statligt, fristående universitet i livsvetenskap-humanvetenskap: ”The International University of Natural Living Science of Man” och prior (överhuvud) för ”The Pristine Order of Paradisian Perfection” – grundat 1962 i Vilcabamba och officiellt registrerad och godkänd av den Ecuadorianska regeringen. Reg No. 892, Acdo 1725 of Sept. 18. 1975.

Johnny Lovewisdom tillhörde även BARFOTA-KARMELIT-ORDEN som var den strängaste ordern inom den katolska kyrkan. Han var även Patriark, Ärkebiskop i Ecuador för ”The Old Holy Catolic Church”.

Hans Universitet ”International University of Natural Living Science of Man” i Ecuador, samarbetade med ett flertal privata, fristående, utländska universitet och högskolor, bl.a. The National Ecclesiastical University, Sheffield, England, ”Den Äldsta Heliga Katolska Kyrkans Universitet i England (Etablerad 1916)”, ”The Northern Pontifical Academy” och Gnostic Christian Church of the First Christians of Antioch Syrian Orthodox Patriarchate (Etablerad i Ecuador 1968), University of Human Sciences, Haywards Heath, England och Bordeaux, Frankrike (Etablerad 1970), Yoga Vedanta University, and the Divine Life Society, Himalaya, Indien (Etablerad 1936), Universal Spiritual Union-Brotherhood, and the Bodha Society of America, Inc, (Etablerad 1936 i Ocean Park, California, USA), International Federation of Scientific Research Societies (Etablerad i Teheran, Iran 1925).

vulcano_crater_lake_cotopaxi

Kratersjön i Cotopaxi i Chimborazo

johnny_love_wisdom_2

Här visas Johnny Lovewisdoms meditationshydda, där han mediterade i 7 år, 7 månader, 7 veckor, 7 dagar, vid Kratersjön i Cotopaxi, ca 3600 meter över havet. Under denna period av transcendental meditation uppnådde Johnny Lovewisdom Buddha-medvetandetillståndet.

johnny_anagarika

Här är Dr. Johnny Lovewisdom tillsammans med presidenten Ven Anagarika N.K. för Bodha Society of Amerika som etablerades 1936 av den 9:e Panchen ”Tashi” Laman, Maha Chohan av den 6:e Rotrasen i samband med hans första besök i USA, 1936.

Johnny Lovewisdom initierade (invigde) mig i den ursprungliga (ortodoxa) Gnosticismen (Urkristendomen), som jag själv utövade i Sinope i Pontus i Mesopotamien ca 85 – 160 e.Kr. Han invigde mig även i Nordbuddismen (Mahayana Buddismen).

johnny_love_wisdom_3

Johnny Lovewisdom med några av sina lärjungar i Genobio El Paraiso i Vilcabamba, 1975.
Den ursprungliga Kristendomen, Esséeläran, senare känd som Gnosticismen, härstammar ursprungligen från Hinduistiska Upanishaderna i Indien.

Denna kunskap hade sitt ursprung på Atlantis, dit den kom från yttre rymden av s.k. ”GUDS SÖNER” (utomjordiska varelser) från Sirius och Plejaderna – de som levde i enighet med den kosmiska lagen.

1976, efter att ha fullgjort 5 års studier i Nordbuddism (Mahayana Buddism) och Ortodox Gnosticism, erhöll jag min doktorsgrad i Helig Teologi (Sacred Theology) och Filosofi från det icke-statliga universitetet, University of Natural Living Science of Man, grundad 1962 i Vilcabamba, Ecuador.

Jag utsågs av Johnny Lovewisdom till den Högsta Myndigheten för den Patriarkaliska Kosmiska Universella Kyrkan, överhuvud för ”The Northern Pontifical Academy” för de Skandinaviska länderna och de Baltiska staterna, och Patriark, Ärkebiskop för den Gnostiska första Ortodoxa Kristna Kyrkan av Antiokia (Apostoliskt grundad 1968 i Ecuador).

alexander_markus_natural_living_science_of_man

sandorsandor
Jag skulle hädanefter kallas för John Marc – Mark-Ion (Markus Johannes), vilket var mitt namn i Sinope i Pontos i en av mina tidigare inkarnationer (jordiska liv).

Markion ”Marc John” var född mellan 85 och 110 e. Kr och död ca 160 e.Kr. Han var från staden Sinope i området Pontos vid Svarta havet, vilket idag tillhör Turkiet. Han var son till biskopen av Sinope som var teolog under 100-talet e.Kr. Han var till yrket skeppsredare.

Han flyttade till Rom under 130-talet. Markion hade en egen lära (senare kallad Markionism) utvecklad ur den tidiga Kristendomen och traditionell grekisk filosofi. Markion försökte föra över sina tankar till den “etablerade” kristna kyrkan, men då han inte fick något gehör för dem, grundade han sin egen kyrka med bas i Rom, vilken snabbt växte sig mycket stark men förklarades vara hädisk av den etablerade kyrkan.

Sommaren, år 144 e.Kr., samlade Markion de kristna ledarna i Rom till ett möte, där han ansåg att det var dags för kyrkan att ta sitt ansvar och bryta med Judendomen, eftersom Judedomen inte hade någon samhörighet med den ursprungliga Kristendomen, Gnosticismen.

Gamla Testamentet handlar huvudsakligen om Judiska folkets historia efter deras utvandring från Egypten.

Markion blev bannlyst av kyrkan efter mötet.

Markion ansåg att Gamla Testamentet saknade betydelse för den kristna kyrkan och sammanställde ett eget evangelium, bestående av en reducerad del av Lukasevangeliet och tio av Paulus brev.

Likt många av Gnostikerna ansåg Markion att den materiella världen inte var skapad av den högsta gudomen, 1:a Källan, Centraluniversumets Intelligens, utan av en demiurg (skaparkraft, 2:a Källans Gud, Yave, Jehova, Brahma, Kal Purush, Allah, Lucifer, etc.) och att människorna genom Jesus Kristus hade fått möjlighet att söka den rena andligheten, den 1:a Källans, Centraluniversumets kunskap, vilken återfinns både i Dödahavsrullarna och i Tomasevangeliet i sin oförfalskade form.

230_aic_pannkaka

Markionisterna levde enkelt, med ett fåtal ägodelar. De var vegetarianer och levde i strängt celibat. Den markionistiska kyrkan överlevde Markions bannlysning och död, för att försvinna under 300-talet e.Kr. och har sedan dess haft mindre betydelse.

Nu först efter ca 1700 års frånvaro av denna kosmiska sanning, återupprättas den ursprungliga, sanna Gnosticismen på nytt igen, genom min återinkarnation (återfödelse) i Alexander (Sandor) Markus gestalt.

Det var detta som Ljusvarelsen på den Ungerska Pustan talade om för mig sommaren 1953.

Under min vistelse i Ecuador, utsågs jag till professor i Livsvetenskap – Humanvetenskap av Johnny Lovewisdom inom Faculte Libré de Culture Humaine Intégrale, vilken fram till 1972 var registrerad i Bordeaux, Frankrike och därefter i Ecuador fram till 1989.

År 1989 inregistrerade jag den gnostiska akademin i livsvetenskap i Sverige, under namnet L’Academie Internationale de Culture Humaine Intégrale A.I.C. ”Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur” som en privat, icke-statlig akademistiftelse, vilken inom sig innefattar filosofi, vetenskap och teknik med anknytning till människans villkor, framsteg och utveckling.

aiclogo_grey
AIC Logo

Livsvetenskap hör i begynnelsen till Antropologin och har med kunskap om källan till sanning att göra. Med andra ord “hur man vet vad som är rätt”.

Den Gnostiska Livsvetenskapen vilket jag officiellt representerar är den enda vetenskapen som idag kan förklara livet utifrån ett flerdimensionellt, mångstrukturellt, kvantmedvetet tillstånd.

Denna kunskap kan därför inte förvärvas i någon traditionell högskola, universitet.

Genom intellektualisering av kosmisk kunskap förlorar den sin rätta innebörd och degenererar till missförstånd, sekterism, tro och dyrkan, vars resultat kan skådas inom den Institutionella Kristendomen, Islam, Judaism, Hinduism, Sikhism och Buddhism, där broder hatar och förföljer broder.

Mina påståenden som jag tidigare har publicerat i ett flertal böcker och som framgåer i ”Världsläran – Världsdoktrinen”, stöds till etthundra procent av det arkeologiska fyndet ”Dödahavsrullarna”, som påträffades i Quamran i Israel, 1947, ”Thomasevangeliet” i Naq Hammadi i Egypten, 1945, och det arkeologiska fyndet i New Mexico som påträfaddes på 1970-talet av en underavdelning (ACIO) till den amerikanska underrättelsetjänsten NSA (National Security Agency).

Läs del 5: Min Initiering av Maharaj Charan Singh Ji

Del 1: Sandor A Markus Självbiografi
Del 2: Enarens Framträdande i Norden
Del 3: Som du sår får du skörda
Del 4: Min resa till Ecuador
Del 5: Min Initiering av Maharaj Charan Singh Ji
Del 6: Jag uppnådde flerdimensionellt transcendentalt tillstånd
Del 7: Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Postad: 2012-03-06   Senaste översyn: 2013-03-08

Lämna ett svar