Breaking News

Fler lärare än studenter?

Vi lever i en tid av uppvaknande, en period av uppvaknande. Vi har passerat en period av ungefär 26000 år. Detta har mayakalandern och liknande profetior också bekräftat. Vi har alltså avslutat en period av involution, dvs. utforskat materien, formen. Vi har lärt oss allt vi kan i den här tredimensionella materiella världen.

Nu under den nya tidsåldern skall vi lära oss att förstå orsaksammanhanget bakom vad vi lärt och förstått, dvs. utöver att det finns x antal växtarter och djurarter, att det finns människor med olika tankar och känslor etc., alltså, varför är det på det sättet? Vi har aldrig fått detta riktigt förklarat eftersom den här kunskapen i sin helhet har varit dold för mänskligheten. Det har bara varit vissa människor i s.k. mysterieskolor, esoteriska skolor, som har haft möjlighet att ta emot den här typen av kunskap. Men nu ges det för första gången i mänsklighetens historia möjlighet för alla att ta del av denna kunskap, samtidigt som vår planet går in i helt ny typ av utvecklingsfas. Detta innebär naturligtvis en frekvenshöjning och även av hjärnans frekvenser, organismens frekvenser.

Det blir en frekvenshöjning som rör både den mentala, känslomässiga och biologiska delen av människan i sin helhet. Då förstår vi att vi successivt börjar uppleva mer och mer av den värld som hitintills har varit dold för oss. Vi behöver vi inte längre fokusera på den tredimensionella världen, utan nu kan vi öppna upp och träna upp vår sinnesförmåga att ta emot information från den fjärde dimensionen istället för bara den tredje. Då kommer vi att uppleva helt nya saker. Vi kommer in i ett fält som hitintills har varit stängt för oss, där våra föräldrar och andra människoarter vistas. Detta fält är lika naturligt som vår egen värld, fast vi hitintills inte har haft möjlighet att se, studera och ta del av den. Människan börjar vakna upp och upplever saker och ting som de inte känner till. Vissa hör röster, och det har inte med drogmissbruk att göra. Dessa röster kan berätta vissa saker. Man kan se och uppleva ljusväsen, ljusgestalter. Man kan se utomjordiska intelligenser eller UFO till exempel, som man kanske inte ser med de fysiska ögonen, utan vi förnimmer dem intuitivt och vi tar emot informationen telepatiskt. Vi hör, ser och upplever saker som vi har väldigt svårt att tolka. Detta är väldigt individuellt och här har även vissa av er upplevt nära-döden-upplevelser, eller sett på TV. Här har människor dött och lämnat sin fysiska kropp och varit borta en stund. Tiden har varierat från några minuter till en halvtimme eller timme och sen har man återvänt och berättat vad man upplevt.

Var och en som har upplevt den här parallellvärden, det här parallelluniversumet, har berättat sin egen upplevelse som skiljer sig helt från andras. Då de kommit tillbaka till vår fysiska värld vill de delge andra och då skriver de böcker, chattar på nätet och försöker delge varandra denna information. Man tror att upplevelsen man haft är den enda verkliga för alla människor, dvs. den absoluta sanningen – ”så fungerar den fjärde dimensionen, så fungerar parallellvärlden”. Men det här är individuella upplevelser och vi upplever bara den del som rör oss själva, som är meningen att vi ska ta del av. En annan människa upplever någonting annat som är meningen för just den personen. Om vi är religiösa och tror på Jesus till exempel, visar sig ofta ett ljusväsen och påstår att han är Jesus. Då tror vi att vi har kontakt med den Jesus som vandrade på jorden för 2000 år sedan, och gav upphov till böckernas bok, bibeln. Man kan uppleva Moses om man i ett tidigare liv har varit inkarnerad i Israel eller om man i det här livet bekänner sig till judaismen. Samma sak gäller om man ex. ser Muhammed, Buddha osv. Många av upplevelserna handlar om oss och inget annat. Det blir en hel djungel av upplevelser och alla försöker hävda sin egen upplevelse som den enda sanningen. Då är det väldigt svårt för människan att förstå vad det egentligen handlar om. Därför är det oerhört viktigt att man tar kontakt med oss och försöker ta del av den helhetsundervisning vi har. Här undervisar vi om den fjärde och femte dimensionen och hur skapelsen bortom manifestationen fungerar. Vi ger en helhetsbild av skapelsen och då förstår man dels sin egen upplevelse och även andras upplevelser. Detta är den enda vägen, annars blir det kalabalik.

När en, tio, hundratusen eller en miljard människor upplever saker och ting, då blir det en miljard olika upplevelser. Många vill skriva böcker och försöker debattera och diskutera vad som är rätt och fel. Vem har då rätt och vem har fel? Vi kommer aldrig fram till kärnan och källan till sanning. Därför är det viktigt att vi successivt utbildar oss hos en genuin, sann läromästare som har hela den här kunskapen. Då kan vi förstå livet i sin helhet och då förstår vi våra egna och andras upplevelser.

Lämna ett svar