Breaking News

Tiden är knapp!

Större delen av de över 7 miljarder människor som finns idag på Jorden hotas av undergång om inte människan väljer riktlinje: Själens (Andens) väg framför Sinnets. (2014-01-02)

418_aic_tiden_ar_knapp

Den Jordiska civilisationen står på randen till en global katastrof om den inte ändrar riktlinje. Den intellektuellt relaterad tankestruktur som präglar religion, politik, ledarskap, undervisning, samhällsutveckling, individuellt tänkande mm, måste genomgå en omfattande förändringsprocess, ett paradigmskifte. Annars kommer större delen av den jordiska civilisationen under de närmaste decennierna att gå under på grund av naturkatastrofer, epidemier av sjukdomar, krig, våld, anarki, sönderfall av samhället mm.

Genom ökad neutrinoinfluens från Centralsolen, Centrauniversumet kommer allt som människan hitintills har dolt, kamouflerat, sopat under mattan att komma upp till ytan. Allt som hitintills har hemlighållits kommer att avslöjas.

Människans hälsosituation kommer successivt att försämras genom nedsatt immunförsvar, ökad rädsla, oro, stress och felaktig livsföring.

Epidemier av sjukdomar kommer att härja i världen inför vilka läkarvetenskapen kommer att stå maktlös.

Psykiatrin kommer att kollapsa.

Endast de som följer the Spiritual Master Teacher – Unifier och den Gnostiska livsvetenskapen kommer att räddas och ingå i den nya civilisationen.

Detta hävdar Sandor A Markus, Ärkebiskop av de Första Gnostiska Kristna av Antiokias Syriska Ortodoxa Kyrka för alla Skandinaviska länder samt de Baltiska staterna och president för “the Northern Pontifical Academy” (NPA).

Sandor A Markus uppmanar den etablerade Kristna kyrkan till reformering, genom att erkänna ”Gnosticismen” som den sanna urkristna livsvetenskapen, innan den förvanskades och förbjöds och dess utövare torterades, mördades, brändes på bål av Kejsaren Konstantins inspirerade Romerska Katolska Kyrka.

2012 meddelade Sandor A Markus via YouTube att jorden inte kommer att gå under den 21 december som flertalet har påstått, skrivit böcker om och filmatiserat. Däremot kommer jorden och dess civilisation med början år 2014 att genomgå en reningsprocess, innan en omställningsprocess kommer att äga rum.

På frågan om hans profetia är påhittad historia, hänvisar han till dagens situation i världen och det kaos som råder i hemmet, i samhället, i världen. Enligt honom har människan brutit mot alla naturlagar, etiska, moraliska regler vilka utgör grundfundamentet i skapelsen.

Sandor A Markus har ägnat större delen av sitt nuvarande liv åt att förbereda sig för den mission som han mottog på den Ungerska pustan (steppen) när han var 14 år gammal. Ett ljusväsen, starkare än solen visade sig för honom mitt på ljusa dagen och uppmanade honom att lämna Ungern och bege sig till Sverige. I Sverige skulle han lägga grunden till ett Internationellt Centrum i Livsvetenskap. Han skulle återupprätta den sanna Gnosticismen (den urkristna livsvetenskapen) som bygger på vetenskap, vetskap om människan och om skapelsen i sin helhet, framför blind tro, antagande, spekulation, idoldyrkan och sekterism, vilket idag präglar den kristna tron. Enligt hans förklaringsmodell handlar gnosticismen om kosmiskt förverkligande genom självförverkligande.

Sandor A Markus kom till Sverige när han var 17 år gammal. Han har publicerat tio böcker bl.a. “Från Barbarstadiet till Supermedvetande“, “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid“, m.fl. Hans senaste bok “Saint Germain – Den Mystiska Greven som Aldrig Dör” (Amazon, Adlibris) har nyligen publicerats på Svenska och Engelska.

Sandor A Markus har sammanställt en Världsdoktrin – Världslära som består av ca 6000 sidor nedtransformerad kunskap från högre dimensionella världar.

Sandor A Markus medvetande sträcker sig bortom vad flertalet kan förnimma, förstå intellektuellt eller föreställa sig via sina fem sinnen.

Sedan 1993, då hans första bok publicerades har han hållit åtskilliga föredrag, seminarier och workshops för tusentals människor inom kulturell ekologi och livsvetenskap. Han betraktas som the Spiritual Master Teacher – Unifier som Siare länge har talat om skall utgå från Norden. Hans uppgift är att hjälpa den jordiska människan ut ur det kaos som den befinner sig idag. Förutsättningen är att individen själv är intresserad av sin frigörelse och utveckling.

Enligt Sandor A Markus finns varken en religiös eller politisk lösning på människans och världens nuvarande situation så länge människan inte utvecklar ett högre kvalitativt kvantmedvetande. Ett medvetande vars grundfundament är etik, moral, respekt och individuellt ansvar. Detta kan man nå via ett specifikt Brain Development Program enligt CelesteMetoden® som har utvecklats av AIC.

Sandor A Markus har 1989 instiftat en akademistiftelse i Sverige under namnet L’Academie Internationale de Culture Humaine Intégrale AIC. ”Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur”. Denna är det enda existerande lärosäte på jorden inom Gnosticism. Han har ytterligare instiftat två föreningar: The International Association for Global Human Culture and The Nordic Gnostic Unity.

Denna utbildning och utvecklingscentrum är avsedd via onlineundervisning och seminarier hjälpa människan att hitta sin inre kvalité och förstå livet i sin helhet. Se orsaksammanhanget bakom varje händelse, situation, och träna hjärnan till en ökad medvetenhet. Endast då kan människan frigöra sig från sinnets och sinnenas bundenhet och ingå i den nya civilisationen, den 5:e i ordningen som kommer att utgöra morgondagens civilisation.

AIC:s program har ingenting med sinnetrelaterad mental träning, mindfullness eller dylikt att göra eftersom de inte bidrar till människans kosmiska utveckling.

AIC:s program handlar om ”Själens Vetenskap” framför ”Sinnets”, vilket hitintills har styrt och vilselett människan och bidragit till egoism, maktbegär, habegär, girighet, fåfänga, vällust, hat, osämja och lidande av skilda slag.

Läs Sandor A Markus självbiografi. Se också videon “The Spiritual Master Teacher – Unifier“.

Lämna ett svar