Breaking News

Rädda Världen!

Sandor A Markus uppmanar alla människor, ledare, beslutsfattare i världen att ansluta sig och samverka med den “Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur”, AIC:s åttapunktsprogram. Detta för att skapa en bättre värld och ett mänskligare samhälle att leva i. Denna uppmaning grundar sig på den upplevelse som Sandor A Markus hade på den Ungerska Pustan 1953 och som blivit allt klarare genom 50 års högre intensiv medvetenhetsutveckling (2014-02-10).

sandor_200

Sandor A Markus menar att man inte kan kalla sig sann Kristen, Muslim, Jude, Buddhist, Hindu, Sikh etc. om man inte följer kosmos – universums lag genom sin levnad. Denna lag som direkt kopplas in genom högre medvetenhetsutveckling.

De människor, ledare, beslutsfattare i världen som inte frivilligt vill samverka eller bidra till den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur, AIC:s, åttapunktsprograms för skapandet av en bättre värld än världens och samhällets situation idag, är sådana människor vars huvudsyfte är maktintresse, egocentricitet, girighet, dessinformation, hat mm. Sådana människor bidrar endast till ökad splittring, fattigdom, ekonomisk kris, anarki, ohälsosamt leverne och ödeläggelse av världen, samhället och av jordens naturtillgångar.

Detta hävdar Sandor A Markus, Archbishop of the Gnostic First Christians of Antioch Syrian Orthodox Church for all the Scandinavian Countries and the Baltic States, President of the Northern Pontifical Academy och grundare och beskyddare av L’Académie Internationale de Culture Humaine Integrale AIC, dvs. Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur.

The AIC mål:

  • Ett världssamhälle
  • En broderlig mänsklighet
  • En flagga av kärlek – vishet
  • En moralstandard
  • Ett språk av förståelse
  • Över alla gränser
  • Över alla fördomar
  • Över alla traditioner

Sandor A Markus kom till Sverige från Ungern i samband med det Ungerska upproret mot den Sovjetiska ockupationsmakten 1956 då han var 17 år gammal.

Som 14-åring hade han en upplevelse på den Ungerska steppen (pustan) som endast få människor på jorden har upplevt genom historien. Denna upplevelse förändrade totalt hans sätt att tänka och hans liv. Ett ljusväsen av intensiv styrka visade sig för honom och uppmanade honom att lämna Ungern och bege sig till Sverige. Där skulle han lägga grunden till ett världsomfattande utvecklingscentrum. År 1989 instiftade han en akademistiftelse i Sverige i Kulturell Ekologi med huvudinriktning på Livsfilosofi. Akademistiftelsen skulle vägleda människan ut ur intellektets, sinnets lägre kvalitativa fångenskap, i vilken människan varit insnärjd sedan generationer.

Sandor A Markus upplevelse kan jämföras med Mohameds upplevelse i grottan i Berget Hira vid Mecka, då ett Ljusväsen som kallade sig för Ärkeängeln Gabriel visade sig för honom och dikterade Koranen för honom. Koranen utgör idag grundfundamentet, grundfilosofin inom Islam. Upplevelsen kan även jämföras med Paulus upplevelse på vägen till Damaskus, då ett ljusväsen av intensiv styrka visade sig för honom och sade till honom “Saulus (Paulus) varför förföljer du mig?” Det intensiva ljuset gjorde honom tillfälligt blind. Efter denna upplevelse omvände sig Paulus från Judendomen till den urkristna filosofin och levnadsregeln ”Gnosticismen”. Det var Paulus som lade grunden till den etablerade Kristendomen.

Du kan komma i kontakt med Sandor A Markus, denna tids “Andliga Läromästare – Enare” och medverka till en Global Mänsklig Kultur och ett samhälle vars grundfundament är Kärlek, Vishet, Etiskt och Moraliskt leverne. Du är välkommen att ta kontakt med vår Internationella Akademi AIC.

Lämna ett svar