Breaking News

Den nya Världsläran – Världsdoktrinen

jordens_sju_energivortex

Det har spekulerats och spekuleras inom olika filosofiska och religiösa kretsar om en Ny Världslärares, Messias framträdande eller återkomst i början på det 21:a århundradet. Vissa ser ett sådant väsen som en slags befriare som skall befria människan från sitt lidande, fattigdom, hungersnöd, ekonomiska situation mm. Andra ser detta väsen som en fredsfurste som skall skapa fred mellan människor, raser och nationer på jorden.

De Kristna i Västvärlden väntar på Kristus återkomst, det Judiska folket på en Messias. Hinduerna väntar på Krishna, Buddisterna på Maitreya och det Islamiska folket på Allahs återkomst. Man talar även om en Antikrist som skall framträda och leda en Ny Världsordning på Jorden. Antikrist är inte något annat än Sinnevärldens härskare. Den har funnits och styrt människans utveckling på jorden sedan Atlantis.

Framträdandet av den Nya Världsdoktrinen är på gång.

Den Nya Världsdoktrinen är den primära, oförvanskade läran som utgör 1:a Källans, Själens vetenskap och som finns bortom alla kosmiska hierarkiers, federationers, väsens domän, som hittills har styrt mänsklighetens utveckling.

För första gången under vår mänskliga utveckling som har pågått sedan Atlantis, kan människan frikopplas från sinnevärldens styrning och lära sig att kommunicera direkt med 1:a Källan (själsmedvetandets nivå) i det 7:e Superuniversumet.

Mänskligheten har efter ca 26 000 år av sin mänskliga utveckling på jorden och utforskning av energins, materiens lägsta trögaste tillstånd, inträtt i en ny tidsålder, en ny utvecklingsfas, ett nytt paradigm, vilket kräver en ny typ av kunskap och medvetenhet än det som vi har känt till, varit medvetna om.

Detta innebär att den Nya Världsläran – Världsdoktrinen består av en annan slags information, kunskap och medvetenhet än det som tidigare har förmedlats i Egypten, Mesopotamien, i Tibet eller i Indien.

Den Nya Världsläran utgår från Norden vilket siare länge har talat om skall ske.

Om man lägger märke till bilderna här nedan, då kan man se att det finns 7 tidskapslar utplacerade på kontinenterna.

Den 7:e tidskapseln har sitt säte i Dalarna i Sverige. Den är förmedlare, distributör för de övriga 6 tidskapslarna.

jordens_sju_energivortex

404_aic_jordens_7_centra

Dessa 7 tidskapslar är katalysatorer för de 6 flödesenergier som förbinder jorden och människan med det 7:e Superuniversumet. De 7 galaktiska flödeszonerna från Superuniversumet står i direkt förbindelse med jordens 7 energicentra och människans 7 chakra (energi, information och medvetenhetsvortex).

8_aic_tiovaningshus

Större delen av mänskligheten ser endast till skogskanten medan den Nya Världsläran, Världsdoktrinen gör det möjligt att se in i skogen och bortom den. Den gör det också möjligt att se alla slags situationer ur dess ursprungliga, rätta sammanhang för att kunna hjälpa dem som söker vägledning.

Den Nya Världsläran – Världsdoktrinen har kommit som vägledare, rådgivare för dem som vill verka för en högre kvalitativ medvetenhet i samhället i världen. Den har kommit för att förklara varför jorden, människan befinner sig i sin nuvarande situation, och hur varje individ genom ökad medvetenhet och förståelse kan förändra sitt liv, sin livssituation till det bättre och därigenom fortsätta sin kosmiska utveckling.

Om man inte skapar fred inom sig själv, då kan man heller inte skapa fred utanför sig själv, mellan raser, länder eller nationer.

Genom att Du väljer väg bestämmer Du ditt framtida öde. (Unifier)

Religion eller politik är endast verktyg. Det är människan, individen själv som bestämmer hur detta verktyg skall användas på bästa sätt för att gagna individens och samhällets utveckling.

AIC Center håller på att uppföras i Norden, i Sverige varifrån den Nya Världsläran – Världsdoktrinen – Enaren utgår.

Du kan ta del av Den Nya Världsläran genom AIC.

Världsläran är ledstjärnan som lyser upp din väg. Du inser förhoppningsvis själv vilka möjligheter detta innebär för dig.

Genom att ta del av AIC:s utvecklingsprogram för din medvetenhet bidrar du till din egen och andras utveckling.

Första steget för dig är att ta del av den omfattande information, kunskap, guidade meditationsteknik och hälsoprogram som vi erbjuder dig där många delar är gratis.

Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

Lämna ett svar