Breaking News

Det Nordiska Pontifikatet förvaltar Kristus Esoteriska Lära

Det Nordiska Pontifikatet är förvaltaren av Kristus Esoteriska (inre) Lära. Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC) utgör det NORDISKA PONTIFIKATETS yttre gren och erbjuder varje medlem ett långsiktigt utvecklingsprogram, vilket successivt leder till en högre kvalitativ kosmisk (andlig-själslig) medvetenhet, och till etiskt – moraliskt leverne.

1. AIC:s Utvecklingsprogram består av ca 6000 sidor textmaterial i form av litteratur, videos, Powerpoint, artiklar och seminarieprogram.

2. AIC förfogar idag över ca 230 videos och över 400 Powerpointsidor.

falu_seminarie

Föredrag och Seminarier har anordnats av AIC sedan 1993

3. AIC erbjuder ett fullständigt “kvantmedicinskt digitalt program” som är UNIK:t i sitt slag. Detta program gör det möjligt för människan att underhålla sin hälsa och sitt mentala och emotionella välbefinnande i en värld där människan ständigt är utsatt för all slags negativ påverkan i form av mental indoktrinering, näringsfattiga livsmedel, dryck, dålig luft, strålning av olika slag, rädsla, oro, stress mm.

4. AIC erbjuder varje medlem ett individuellt anpassat mentalt och känslorelaterat åtgärdsprogram, vilket består av +100 program. Dessa program avser att i vårt undermedvetna neutralisera, oskadliggöra alla de felaktiga buggar, tankar och känslor som bidrar till mentala och känslomässiga lidanden av skilda slag. Dessa negativa tankar och känslor går inte att avlägsna endast med läkemedel. Dessa databuggar inkluderar: rädsla, oro, skräck, mardrömmar, oro, stress, ilska, argsinthet, irritation, psykopatisk tendens, narcissism, ångest, självmordsbenägenhet, osäkerhet, mindervärdighet, obeslutsamhet, ensamhet, sorg, bekymmer av olika slag, maktbenägenhet, egoism, överlägsenhet, manipulativ förmåga, hänsynslöshet, lögnaktighet mm.

Alla dessa negativa egenskaper som finns lagrade och förstärkta i våra undermedvetna fält sedan otaliga liv (inkarnationer), påverkar ständigt vårt sätt att tänka, känna och handla i olika situationer. Dessa negativa egenskaper orsakar hos oss olika slags bundenhet, sjukdomstillstånd, mentalt, känslomässigt och biologiskt (fysiskt) lidande och obalans av olika slag.

Dessa databuggar, egenskaper måste avlägsnas ur vårt medvetande innan vi kan inträda i ett högre kvalitativt tillstånd av medvetenhet, vilket kännetecknar det Plejadiska livet och samhällsstrukturen, vilket är vår civilisations kommande steg i den kosmiska utvecklingsspiralen.

5. AIC erbjuder varje medlem ett UNIK:t guidat meditationsprogram, vilket leder till stillandet av sinnet och en förening med vår sanna identitet, själsmedvetenhet. Satan, djävulen å andra sidan har konstruerat olika metoder för att stänga av människan från dennes sanna andliga identitet, själsidentitet (Högre Jag), Kristusmedvetenhet, för att göra den till en själlös, sinnesstyrd, intellektuell robot, vilken är beroende av Satan, Djävulen.

6. AIC erbjuder en gemensam plattform där vi tillsammans växer i medvetenhet.

7. AIC erbjuder frihet från all slags bundenhet som den materiella tillvaron har skapat för oss. Det betyder inte att vi måste leva i misär och gå tillbaka till medeltidens levnad. Det betyder endast att vi skall se materien, formen som ett medel och inte som ett mål, som hitintills.

AIC erbjuder en total frihet från all slags sekterism, indoktrinering som via inducerad okunskap, omedvetenhet har bundit oss till tro eller föreställning om en konstruerad verklighet som är påhittad och styrs av Satan, Djävulen och hans hierarki, den osynliga negativa, destruktiva kraften som ständigt lurar i mörkret, bakom kulisserna.

Djävulen vill inte att människorna skall veta om dess existens

Men djävulens välde på jorden börjar nalkas sitt slut vilket gör att den blir mer och mer desperat för att behålla makten och kontrollen över jorden och dess civilisation, vilket den ser som sin rättighet. Detta märks redan i det ökade kaos som eskalerar mer och mer inom alla områden. Det krävs en plattform som AIC utgör för att bistå de människor som vill frigöra sig från den negativa kraftens ständiga påverkan. Detta har den institutionella kyrkan misslyckats med.

Men grundarna av civilisationer och världar har genom den “Intergalaktiska Federationen“, beslutat att inte tillåta Satan, Djävulen att fortsätta med att förstöra jorden, dess naturriken och dess civilisation. Detta har tidigare skett på planeten Apex i Lyrans stjärnsystem, på Betelgeuse i Orions stjärnsystem och på ett flertal andra stjärnsystem som Djävulen har koloniserat. På alla ställen har den använt kärnenergi, kärnkraft (kärnvapen) för att förstöra allt liv.

På jorden kommer detta inte att tillåtas i större omfattning.

Jorden övervakas ständigt av den Intergalaktiska Federationen från Plejaderna och deras rymdstyrka. Denna kommer i händelse av ett akut skede att stänga av alla kärnkraftanläggningar, såväl militära som civila. De kommer att stänga av alla datorer som styr AI “Artificiell Intelligens” och som kontrollerar det militära och den civila maktapparaten.

plejad_ufo

Plejadianskt Rymdskepp

De Drakoniska och Orionstyrda rymdskeppen (UFO:s) som försöker hindra den Intergalaktiska Federationens rymdstyrka, kommer att elimineras om de inte avlägsnar sig från planeten jorden.

draco_rymdskepp

Drakoniska och Orionstyrda Rymdskepp

Den Intergalaktiska Federationens Rymdstyrka från Plejaderna befinner sig redan i vårt Solsystem. Deras rymdskepp jagas ständigt av triangulära Drakoniska och Orionstyrda utomjordiska rymdskepp. De jagas likaså av amerikanska och deras allierades flygvapen, utan något som helst resultat. Den Plejadiska rymdteknologin är överlägsen Djävulens rymdstyrka.

Det Nordiska Pontifikatet och AIC:s åttapunktsprogram är avsett för att skapa en varaktig fred och harmoni på jorden, människor och länder emellan genom ökad kunskap och samverkan.

AIC:s åttapunktsprogram är:

  • En flagga av kärlek – vishet
  • En moralstandard
  • Ett språk av förståelse
  • Över alla gränser
  • Över alla fördomar
  • Över alla traditioner
  • En broderlig mänsklighet

Akademins (AIC:s) Flagga är den Gyllene Solskivan med vit botten.

Vi uppmanar alla medlemmar inom den Lutheranska (protestanska) kyrkan i Sverige att lämna kyrkan genom sitt utträde, och inte länge bidra till kyrkans förmögenhet som uppgår till ca 40 miljarder SEK och via sitt medlemskap betala 1,0–2,5 % av sin årsinkomst eller pension till den Svenska kyrkan som sedan år 2000 är skild från staten. Dessa människor erhåller inget annat för sina pengar än historieförfalsking och berättelsen om en Jesus som aldrig har funnits annat än i prästerskapets fantasivärld.

Anslut dig istället till AIC:s individuella utvecklingsprogram!

Här får man support i sin andliga utveckling via speciella evolverande meditationsprogram och mentala, känslorelaterade hälsoprogram och samtidigt stödjer man AIC:s åttapunktsprogram som bidrar till fred, harmoni och gemenskap på jorden.

Denna utveckling har den etablerade kyrkan aldrig varit intresserad av. Istället har kyrkorna välsignat de människor som har gått ut i krig för att mörda, lemlästa och våldta sina systrar och bröder, utan att gemensamt lyfta ett finger för att stoppa allt våld och förtryck i samhället, i världen. De har utlovat ett paradis och Guds förlåtelse av människans begångna och kommande synder.

Eftersom den Svenska kyrkan vägrar att reformeras och samverka med det NORDISKA PONTIFIKATET och erkänna och införa den “GNOSTISKA FILOSOFIN och tillhörande LEVNADSREGLER i sitt dagliga liv”, Kristus esoteriska lära som de har tagit avstånd ifrån, har förföljt och baktalat, så har den SVENSKA KYRKAN tagit ställning för att fortsätta i samma spår som hitintills ända tills slutet. De vill ta med sig alla sina medlemmar i sitt eget fall.

Den sista riktigt stora despoten som resonerade på detta sätt var Adolf Hitler. Han sade att om han skulle förlora kriget, så skulle han dra alla tyskar med sig i fallet rakt ner i avgrunden. Endast djävulen resonerar på detta sätt – för den vill binda alla själar till den lägsta materien, medvetenheten – sin egen domän.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar