Breaking News

Den Svenska Kyrkan

sun_cross

Välj Solen istället för det i jorden tungt nedsänkta ödesbetingade korset.

Som Överhuvud för det Nordiska Pontifikatet, vilket utgör lärosätet för “Urkristendomen”, Gnostiken, har jag erbjudit ett samarbete och ett reformeringsförslag till Svenska Kyrkans ledning. Det enda svar jag har erhållit från Ärkebiskopen för den Svenska Lutheranska Kyrkan Antje Jackeléns sekreterare är: “att inom den Svenska kyrkan tror vi på Jesus“. Detta innebär i princip att den Svenska kyrkan hellre går under än att låta sig Reformeras. Detta är fanatism och en trångsynthet från den Svenska Kyrkans ledning. Kyrkan fortsätter hellre som hitintills att blint följa en konstruerad, påhittad verklighet som bygger på tro, framför vetskap, kunskap, än att välja att tjäna sina medmänniskor som de har invaggat i falsk tro och hopp om en Jesus som aldrig har funnits så som de har gett sken av i snart 2000 år.

Jesus korsfästelse på ett träkors symboliserar inte syndernas förlåtelse som kyrkan har hävdat under två tusen år. Jesus korsfästelse symboliserar den individuelle Själens, Människans korsfästelse i sinnevärlden, materien, formen.

Vårt reformeringsförslag innebär att återinföra Kristus sanna, esoteriska (inre) lära, Gnostiken, urkristendomen i undervisningen: “Vetskapen om Källan till Sanning, d.v.s. hur vi vet vad som är rätt” samt “Etiskt – Moraliskt leverne”.

Etik handlar om “hur vi tänker” och Moral “hur vi handlar” mot våra medmänniskor och mot vår omgivning.

Annika Borg, Teologie doktor, skribent och präst i Svenska kyrkan efterlyser två saker: En ny Kyrkoledning och en ny Reformering av Kyrkan.

I den Svenska Kyrkans ledning sitter samma typ av konservativa män som i Vatikanens ledning. De sitter fast i ett föråldrat paradigm och ruvar på en förfalskad historia. Detta strider mot kosmos, universums lag, alla etiska och moraliska regler och sunt förnuft.

Vad som också avviker från alla etiska och moraliska regler är att låta politiska representanter, beslutsfattare blanda sig i och styra innehållet i en teologisk tankestruktur, vilket de varken har kunskap eller erfarenhet av.

Politik utgår från människans intellekt. Intellektet har ingenting med andlighet att göra. De håller på helt olika kvalitéer av verklighet. På samma sätt som olja och vatten inte kan blandas, förenas, så kan heller inte politik och andlighet förenas. Men om andligheten styr politiken framför sinnet, intellektet, då skapas ett harmoniskt samhälle och en harmonisk värld att leva i. Då uteblir allt lidande och misär som präglar det jordiska samhället idag.

Jag har framfört mina åsikter till Påve Franciskus, som har gett sin personliga välsignelse – men hans händer är bundna. Han kan inte själv ta ställning till reformering på grund av Vatikanstatens konsortium. Där liksom i den Svenska kyrkan sitter konservativa ärkebiskopar, biskopar och präster och håller fast i gamla föråldrade traditioner i rädsla om att förlora makten över människan.

pope_francis_blessing

Om människor får reda på sanningen om sin egen “gudomlighet” som Kristus förkunnade genom Farao Akhenatons Solteologi och MARK-ION (Markus Johannes) GNOSTISKA lära: “Läran om människans innersta Gudomliga natur”, då förlorar Kyrkan makten över människan och sina inkomster som de tillskansar sig på oärliga falska grunder.

Jag vill uppmana alla som tillhör den Svenska kyrkan att begära utträde. De 0,1-0,25 % skatt som betalas årligen för begravning, betalas via skattsedeln till staten. Detta skall staten ombesörja. Ca: 2 % av skattebetalarens årsinkomst eller pension går till Svenska kyrkan årligen, vilket vi nämnde i vår föregående artikel.

Det Nordiska Pontifikatet i Sverige är det enda andliga centrat som tillhandahåller all den kunskap som handlar om Kristus sanna lära: “Gudsförverkligande genom Självförverkligande”. Allt annat är konstruerad, påhittad verklighet.

I nästa artikel kan ni se vad vår Gnostiska (urkristna) akademi erbjuder var och en av er i jämförelse med den Svenska Romersk-katolska eller Lutheranska (Protestantiska) Kyrkan, individuellt i form av utveckling.

// ENAREN (Unifier)

Begravningsavgifter >>>

Utträde ur Svenska Kyrkan och spar många tusenlappar >>>

Inträde i en Själsorienterat högre kvalitativ gemenskap för bråkdelen av det du sparar i pengar på ovanstående utträde: Erhåll ett Gnostiskt Medlemskap hos “AIC Association” och få mycket avancerad hjälp och undervisning för din evolverande själsliga utveckling. Arbeta för ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande – fritt från all bundenhet – övervakat av ENAREN. Välj solen istället för det i jorden bundna korset.
www.worlddoctrine.org

Lämna ett svar